Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 213 014 € 3 333 253 € 4 554 369 € 3 997 142 € 4 460 370 € 6 079 783 € 5 967 407 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 893 868 € 1 925 383 € 1 314 447 € 1 066 418 € 746 833 € 689 513 € 685 071 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
005
A.I.2
Software
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
876 762 € 908 277 € 1 314 013 € 1 065 984 € 746 399 € 689 079 € 684 637 €
012
A.II.1
Pozemky
312 509€ 312 509€ 556 589€ 596 674€ 596 674€ 556 589€ 556 589€
013
A.II.2
Stavby
65 268€ 66 572€ 67 875€ 71 292€ 74 709€ 90 108€ 100 404€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
476 985€ 517 196€ 689 549€ 398 018€ 75 016€ 42 382€ 27 644€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
22 000€ 12 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 017 106 € 1 017 106 € 434 € 434 € 434 € 434 € 434 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 017 106€ 1 017 106€ 434€ 434€ 434€ 434€ 434€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 275 529 € 1 373 038 € 3 227 183 € 2 930 771 € 3 708 890 € 5 389 370 € 5 277 735 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
528 877 € 574 540 € 839 971 € 1 158 249 € 1 803 033 € 2 343 817 € 2 608 435 €
032
B.I.1
Materiál
4 331€ 2 656€ 6 366€ 8 297€ 16 138€ 64 774€ 5 106€
036
B.I.5
Tovar
524 546€ 571 884€ 833 605€ 1 149 952€ 1 786 895€ 2 279 043€ 2 603 329€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
48 000 € 178 800 € 740 210 € 329 598 € 644 159 € 407 432 € 236 929 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 000€ 10 000€ 740 210€ 329 598€ 644 159€ 407 432€ 236 929€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
38 000€ 168 800€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
554 542 € 597 976 € 1 585 400 € 1 237 389 € 1 019 612 € 2 501 582 € 2 265 195 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
484 813€ 543 603€ 1 154 341€ 1 199 227€ 1 019 208€ 2 498 409€ 2 236 112€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
27 000€ 17 000€ 417 000€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
13 895€ 40€ 40€ 3 100€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 842€ 21 866€ 3 959€ 3 291€ 343€ 26 697€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
35 887€ 15 507€ 10 100€ 20 976€ 364€ 2 790€ -714€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
144 110 € 21 722 € 61 602 € 205 535 € 242 086 € 136 539 € 167 176 €
056
B.IV.1
Peniaze
18 637€ 2 265€ 952€ 141 885€ 80 914€ 64 035€ 57 885€
057
B.IV.2
Účty v bankách
125 473€ 19 457€ 60 650€ 63 650€ 161 172€ 72 504€ 109 291€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
43 617 € 34 832 € 12 739 € -47 € 4 647 € 900 € 4 601 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
43 617€ 33 556€ 12 739€ 4 594€ 4 647€ 411€ 4 601€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 276€ -4 641€ 489€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 213 014 € 3 333 253 € 4 554 369 € 3 997 142 € 4 460 370 € 6 079 783 € 5 967 407 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 371 390 € 1 370 846 € 1 361 987 € 1 356 939 € 1 356 436 € 1 242 834 € 874 678 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 506 639 € 506 639 € 506 639 € 506 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€ 500 000€ 506 639€ 506 639€ 506 639€ 506 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 109 190 € 1 109 190 € 1 109 190 € 1 102 551 € 1 102 551 € 896 661 € 523 661 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 109 190€ 1 109 190€ 1 109 190€ 1 102 551€ 1 102 551€ 896 661€ 523 661€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-288 342 € -297 204 € -302 251 € -302 751 € -218 671 € -205 620 € -224 141 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
130 943€ 122 081€ 117 034€ 117 132€ 117 132€ 124 738€ 5 554€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-419 285€ -419 285€ -419 285€ -419 883€ -335 803€ -330 358€ -229 695€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
542 € 8 860 € 5 048 € 500 € -84 083 € -4 846 € 18 519 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 841 624 € 1 962 407 € 3 192 382 € 2 640 203 € 3 103 934 € 4 836 949 € 5 089 915 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
19 888 € 17 985 € 17 493 € 29 787 € 25 874 € 23 853 € 23 399 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
19 888€ 17 985€ 17 493€ 29 787€ 25 874€ 23 853€ 23 399€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 146 004 € 1 070 141 € 737 479 € 294 170 € 131 225 € 22 754 € 530 699 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
8 095€ 77 292€ 107 215€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
871 917€ 832 519€ 300 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
508 811€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
26 341€ 25 334€ 25 132€ 25 481€ 24 010€ 22 754€ 21 888€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
247 746€ 212 288€ 404 252€ 191 397€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
371 647 € 593 329 € 1 031 275 € 972 890 € 1 591 012 € 2 693 111 € 2 171 069 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
159 479€ 343 990€ 769 435€ 792 389€ 1 250 792€ 1 805 177€ 2 074 040€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
57 182€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
32 000€ 9 000€ 39 000€ 9 000€ 192 862€ 691 211€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
22 728€ 43 257€ 37 042€ 33 407€ 33 196€ 30 157€ 26 877€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 816€ 13 652€ 13 031€ 19 415€ 19 265€ 17 353€ 13 619€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 464€ 32 670€ 25 465€ 35 725€ 95 311€ 151 427€ 56 518€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
138 160€ 150 760€ 90 120€ 82 954€ -414€ -2 214€ 15€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
373 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
304 085 € 280 952 € 1 406 135 € 1 343 356 € 1 355 823 € 2 097 231 € 1 991 748 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
107 935€ 226 468€ 541 535€ 977 177€ 590 409€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
304 085€ 280 952€ 1 298 200€ 1 116 888€ 814 288€ 1 120 054€ 1 401 339€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 814 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 814€