Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 127 414€ 1 170 746€ 2 099 151€ 4 173 128€ 4 296 040€ 3 976 527€ 3 862 695€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
737 864€ 910 398€ 1 902 228€ 3 951 760€ 4 009 611€ 3 804 160€ 3 569 678€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
389 550 € 260 348 € 196 923 € 221 368 € 286 429 € 172 367 € 293 017 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 292 334 € 2 701 575 € 1 936 857 € 2 733 343 € 2 279 254 € 2 095 505 € 2 304 508 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 292 334€ 2 701 575€ 1 936 857€ 2 733 343€ 2 279 254€ 2 095 505€ 2 304 508€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 754 195 € 2 123 111 € 1 386 241 € 1 834 268 € 1 819 628 € 1 450 058 € 2 104 374 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
912 605€ 934 582€ 839 127€ 836 539€ 1 056 310€ 839 570€ 874 094€
10
B.2
Služby
841 590€ 1 188 529€ 547 114€ 997 729€ 763 318€ 610 488€ 1 230 280€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
927 689 € 838 812 € 747 539 € 1 120 443 € 746 055 € 817 814 € 493 151 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
494 170 € 500 812 € 544 735 € 683 356 € 636 885 € 564 185 € 471 183 €
13
C.1
Mzdové náklady
349 104€ 352 933€ 391 043€ 492 424€ 451 130€ 399 570€ 333 634€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
120 425€ 119 225€ 129 559€ 158 272€ 156 399€ 139 165€ 115 374€
16
C.4
Sociálne náklady
24 641€ 28 654€ 24 133€ 32 660€ 29 356€ 25 450€ 22 175€
17
D
Dane a poplatky
49 486€ 56 722€ 55 451€ 51 084€ 51 503€ 23 946€ 13 511€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
207 205€ 205 619€ 175 811€ 92 424€ 14 117€ 32 958€ 38 128€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
44 107€ 2 000€ 139 296€ 42 000€ 211 114€ 76 859€ 805 571€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
43 756€ -4 344€ 116 299€ 43 750€ 74 198€ 42 519€ 650 502€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
68 307€ 149 795€ 29 430€ -16 064€ -71 507€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
150 677€ 891 261€ 194 654€ 89 401€ 273 715€ 342 895€ -10 640€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
221 491€ 913 272€ 99 873€ 158 428€ 417 274€ 490 606€ 47 289€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
38 058 € 59 992 € 89 320 € 73 007 € 7 477 € 99 418 € 138 976 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 6€ 6€ 6€ 10€
39
N
Nákladové úroky
15 615€ 30 125€ 57 599€ 56 974€ 70 960€ 73 301€ 78 780€
40
XI.
Kurzové zisky
137€ 30€
41
O
Kurzové straty
43€ 1€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 1 339€ -254€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 431€ 17 296€ 13 423€ 12 027€ 15 499€ 26 895€ 33 366€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-20 089 € -47 422 € -70 884 € -68 995 € -86 453 € -98 821 € -112 390 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
17 969 € 12 570 € 18 436 € 4 012 € -78 976 € 597 € 26 586 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
17 427 € 3 710 € 13 388 € 3 512 € 5 107 € 5 443 € 8 066 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
17 427€ 3 710€ 13 388€ 3 512€ 5 107€ 5 443€ 8 066€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
542 € 8 860 € 5 048 € 500 € -84 083 € -4 846 € 18 520 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
17 969 € 12 570 € 18 436 € 4 012 € -78 976 € 597 € 26 586 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
542 € 8 860 € 5 048 € 500 € -84 083 € -4 846 € 18 520 €