Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 854 049€ 4 194 764€ 4 334 087€ 4 248 397€ 4 100 256€ 4 090 299€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 140 049 € 6 267 628 € 6 540 340 € 6 243 609 € 5 837 805 € 6 005 762 € 6 120 785 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 143 025€ 3 443 730€ 3 386 383€ 3 394 045€ 3 358 284€ 3 384 935€ 3 748 856€
05
III.
Tržby z predaja služieb
610 749€ 595 743€ 821 946€ 737 587€ 605 221€ 601 426€ 282 467€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-135 763€ -208 374€ -56 431€ -275 473€ -408 191€ -316 343€ -514 030€
07
V.
Aktivácia
452 408€ 436 374€ 334 602€ 471 122€ 368 371€ 270 358€ 329 455€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
556 439€ 485 758€ 533 984€ 448 335€ 416 331€ 328 969€ 586 516€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 513 191€ 1 514 397€ 1 519 856€ 1 467 993€ 1 497 789€ 1 736 417€ 1 687 521€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 007 782 € 6 154 380 € 6 386 057 € 6 101 825 € 6 004 704 € 5 670 935 € 6 056 503 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 450 423€ 2 421 251€ 2 605 546€ 2 595 877€ 2 615 447€ 2 525 461€ 2 679 351€
13
C.
Opravné položky k zásobám
19 760€
14
D.
Služby
400 146€ 452 631€ 489 083€ 409 554€ 382 960€ 422 151€ 454 998€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 789 903 € 1 796 262 € 1 789 727 € 1 720 753 € 1 615 662 € 1 517 663 € 1 462 353 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 260 002€ 1 281 768€ 1 283 365€ 1 218 104€ 1 150 171€ 1 084 123€ 1 037 285€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
454 001€ 448 922€ 451 328€ 434 273€ 410 977€ 392 516€ 382 645€
19
E.4.
Sociálne náklady
75 900€ 65 572€ 55 034€ 68 376€ 54 514€ 41 024€ 42 423€
20
F.
Dane a poplatky
54 492€ 54 932€ 54 254€ 50 934€ 54 818€ 66 582€ 72 492€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
808 686€ 877 556€ 889 419€ 835 262€ 821 273€ 814 988€ 756 357€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
808 686€ 877 556€ 889 419€ 835 262€ 821 273€ 814 988€ 756 357€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
457 886€ 476 731€ 505 312€ 400 935€ 376 818€ 255 701€ 511 961€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
46 246€ 75 017€ 52 716€ 88 510€ 117 966€ 68 389€ 118 991€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
132 267 € 113 248 € 154 283 € 141 784 € -166 899 € 334 827 € 64 282 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 219 850 € 1 393 591 € 1 391 871 € 1 321 850 € 905 518 € 992 764 € 712 399 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 2 € 2 € 1 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 € 2 € 1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 2€ 2€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
120 694 € 110 326 € 125 490 € 122 892 € 125 821 € 123 575 € 108 548 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
106 084 € 97 703 € 111 612 € 110 871 € 114 934 € 111 401 € 92 797 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
106 084€ 97 703€ 111 612€ 110 871€ 114 934€ 111 401€ 92 797€
52
O.
Kurzové straty
604€ 15€ 25€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 610€ 12 019€ 13 863€ 12 021€ 10 862€ 12 174€ 15 751€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-120 694 € -110 326 € -125 490 € -122 891 € -125 819 € -123 573 € -108 547 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 573 € 2 922 € 28 793 € 18 893 € -292 718 € 211 254 € -44 265 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
79 892 € 102 249 € -108 468 € -73 533 € -68 499 € -101 858 € -117 317 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 3 451€ 2 880€ 3 316€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
79 892€ 102 249€ -111 348€ -76 984€ -71 379€ -105 174€ -117 317€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-68 319 € -99 327 € 137 261 € 92 426 € -224 219 € 313 112 € 73 052 €