Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZEMEDAR, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 787 418 € 2 841 993 € 2 925 094 € 2 705 733 € 2 875 128 € 2 975 196 € 2 845 911 € 3 051 369 € 3 121 012 € 3 154 478 € 3 353 796 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 979 067 € 2 057 579 € 2 065 036 € 1 997 136 € 2 116 118 € 2 254 710 € 2 306 185 € 2 438 812 € 2 582 380 € 2 729 276 € 2 699 090 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 682 € 0 € 691 € 1 408 € 2 125 € 2 842 €
005
A.I.2
Software
2 682€ 0€ 691€ 1 408€ 2 125€ 2 842€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 976 385 € 2 057 579 € 2 059 842 € 1 986 747 € 2 105 729 € 2 244 321 € 2 295 796 € 2 427 732 € 2 570 583 € 2 712 493 € 2 681 710 €
012
A.II.1
Pozemky
648 700€ 640 254€ 617 969€ 618 044€ 618 044€ 614 355€ 614 354€ 575 313€ 539 014€ 539 014€ 536 930€
013
A.II.2
Stavby
947 603€ 1 039 471€ 1 146 749€ 1 245 197€ 1 353 253€ 1 466 267€ 1 575 168€ 1 694 405€ 1 805 160€ 1 922 002€ 1 405 562€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
232 126€ 264 254€ 210 762€ 67 144€ 73 037€ 92 410€ 66 861€ 111 017€ 166 112€ 273 573€ 278 912€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
147 956€ 113 600€ 80 351€ 56 362€ 61 395€ 71 289€ 39 413€ 46 997€ 60 297€ 56 730€ 70 779€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 011€ 546 654€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
524€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
-78 826€ -157 651€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
5 194 € 10 389 € 10 389 € 10 389 € 10 389 € 10 389 € 10 389 € 14 658 € 14 538 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
5 194€ 10 389€ 10 389€ 10 389€ 10 389€ 10 389€ 10 389€ 14 658€ 14 538€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
800 743 € 782 676 € 858 824 € 706 113 € 758 118 € 718 389 € 536 909 € 608 374 € 533 918 € 417 347 € 403 927 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
595 894 € 493 040 € 691 500 € 559 013 € 661 408 € 564 353 € 405 046 € 491 729 € 412 397 € 302 544 € 250 296 €
032
B.I.1
Materiál
49 151€ 19 445€ 28 354€ 24 572€ 11 175€ 9 179€ 27 011€ 8 952€ 13 022€ 628€ 3 893€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
157 810€ 114 101€ 98 474€ 89 702€ 68 859€ 71 309€ 64 241€ 43 910€ 30 305€
034
B.I.3
Výrobky
191 626€ 202 622€ 443 546€ 388 266€ 524 249€ 428 098€ 256 366€ 377 751€ 311 777€ 212 641€ 169 653€
035
B.I.4
Zvieratá
197 307€ 156 872€ 121 126€ 56 173€ 57 125€ 55 767€ 56 421€ 48 762€ 48 893€ 55 301€ 45 925€
036
B.I.5
Tovar
300€ 1 007€ 12 354€ 8 400€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 665 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
111 005 € 176 339 € 145 662 € 107 825 € 66 775 € 95 732 € 80 815 € 101 713 € 96 623 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
72 695€ 117 122€ 132 950€ 93 493€ 64 615€ 87 396€ 73 234€ 101 219€ 94 604€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
38 310€ 59 217€ 12 712€ 14 332€ 170€ 8 336€ 493€ 2 019€ 7 238€ 33 704€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 990€ 7 581€ 1€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
92 179 € 111 632 € 19 997 € 37 610 € 28 270 € 56 639 € 49 383 € 13 267 € 24 898 € 52 924 € 44 021 €
056
B.IV.1
Peniaze
993€ 652€ 245€ 1 341€ 956€ 1 602€ 312€ 2 300€ 486€ 35€ 446€
057
B.IV.2
Účty v bankách
91 186€ 110 980€ 19 752€ 36 269€ 27 314€ 55 037€ 49 071€ 10 967€ 24 412€ 52 889€ 43 575€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 608 € 1 738 € 1 234 € 2 484 € 892 € 2 097 € 2 817 € 4 183 € 4 714 € 7 855 € 250 779 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 608€ 1 738€ 1 234€ 2 484€ 892€ 2 097€ 2 769€ 4 143€ 4 267€ 4 316€ 4 444€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 000€ 48€ 40€ 447€ 3 539€ 246 335€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 787 418 € 2 841 993 € 2 925 094 € 2 705 733 € 2 875 128 € 2 975 196 € 2 845 911 € 3 051 369 € 3 121 012 € 3 154 478 € 3 353 796 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 802 641 € 1 837 480 € 1 811 910 € 1 819 868 € 1 820 926 € 1 734 781 € 1 730 008 € 1 711 377 € 1 717 849 € 1 714 847 € 1 668 408 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 961 € 9 961 € 9 961 € 9 961 € 9 961 € 9 961 € 9 961 € 9 961 € 9 961 € 9 958 € 9 958 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 961€ 9 961€ 9 961€ 9 961€ 9 961€ 9 961€ 9 961€ 9 961€ 9 961€ 9 958€ 9 958€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
144 245 € 138 934 € 138 934 € 135 615 € 135 615 € 135 615 € 135 615 € 135 615 € 135 615 € 173 464 € 173 344 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
148 499€ 148 499€ 148 499€ 148 499€ 148 499€ 148 499€ 148 499€ 148 499€ 148 499€ 148 499€ 148 499€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-4 254€ -9 565€ -9 565€ -12 884€ -12 884€ -12 884€ -12 884€ -12 884€ -12 884€ 24 965€ 24 845€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
29 343 € 29 344 € 29 344 € 43 344 € 43 414 € 43 413 € 43 413 € 43 414 € 45 299 € 43 742 € 41 286 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
15 291€ 15 291€ 15 291€ 15 291€ 15 291€ 15 291€ 15 291€ 15 291€ 15 291€ 15 291€ 15 291€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
14 052€ 14 053€ 14 053€ 28 053€ 28 123€ 28 122€ 28 122€ 28 123€ 30 008€ 28 451€ 25 995€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 643 930 € 1 623 846 € 1 629 846 € 1 629 846 € 1 628 949 € 1 539 867 € 1 521 816 € 1 512 865 € 1 516 561 € 1 436 620 € 1 404 726 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 643 930€ 1 623 846€ 1 629 846€ 1 629 846€ 1 628 949€ 1 539 867€ 1 521 816€ 1 512 865€ 1 516 561€ 1 436 620€ 1 404 726€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-24 838 € 35 395 € 3 825 € 1 102 € 2 987 € 5 925 € 19 203 € 9 522 € 10 413 € 51 063 € 39 094 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
693 938 € 667 335 € 776 555 € 513 553 € 644 094 € 791 101 € 628 749 € 810 490 € 824 059 € 792 867 € 1 126 362 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
21 147 € 22 252 € 19 002 € 15 841 € 18 453 € 26 116 € 19 887 € 18 130 € 15 703 € 19 387 € 21 852 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
21 147€ 22 252€ 19 002€ 15 841€ 18 453€ 25 016€ 18 787€ 16 931€ 14 504€ 18 187€ 20 756€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 100€ 1 100€ 1 199€ 1 199€ 1 200€ 1 096€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 673 € 2 125 € 1 929 € 3 290 € 3 426 € 97 509 € 93 401 € 98 239 € 77 259 € 86 031 € 65 903 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 673€ 2 125€ 1 929€ 3 290€ 3 426€ 2 067€ 1 122€ 720€ 476€ 1 231€ 1 972€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
11 146€ 11 146€ 14 241€ 19 164€ 23 640€ 11 146€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
84 296€ 81 133€ 83 278€ 57 619€ 61 160€ 52 785€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
538 483 € 354 510 € 603 676 € 494 422 € 622 215 € 667 476 € 515 461 € 693 121 € 731 097 € 687 449 € 994 857 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
463 955€ 261 741€ 537 747€ 432 013€ 562 468€ 596 128€ 429 628€ 619 031€ 643 790€ 594 749€ 891 451€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
41 566€ 41 566€ 41 566€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
29 683€ 30 063€ 30 102€ 28 926€ 32 347€ 43 957€ 46 957€ 49 757€ 13 904€ 21 654€ 22 223€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
23 160€ 26 790€ 16 901€ 16 280€ 14 749€ 15 276€ 16 562€ 13 699€ 15 708€ 16 201€ 22 436€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 134€ 19 703€ 11 585€ 10 957€ 9 513€ 9 489€ 10 862€ 8 236€ 9 955€ 10 327€ 13 873€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 215€ 11 668€ 6 282€ 5 397€ 2 716€ 2 016€ 11 050€ 1 948€ 5 805€ 2 594€ 2 912€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 336€ 4 545€ 1 059€ 849€ 422€ 610€ 402€ 450€ 369€ 358€ 396€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
126 635 € 288 448 € 151 948 € 1 000 € 43 750 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
63 210€ 139 436€ 109 613€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
63 425€ 149 012€ 42 335€ 1 000€ 43 750€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
290 839 € 337 178 € 336 629 € 372 312 € 410 108 € 449 314 € 487 154 € 529 502 € 579 104 € 646 764 € 559 026 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 113€ 1 410€ 1 039€ 1 218€ 4 885€ 1 763€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
244 667€ 299 708€ 296 720€ 334 516€ 372 312€ 410 108€ 447 904€ 486 114€ 577 886€ 641 879€ 557 263€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
46 172€ 37 470€ 37 796€ 37 796€ 37 796€ 37 796€ 38 211€ 43 388€