Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZEMEDAR, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 592€ 1 928€ 4 667€ 7 045€ 23 155€ 17 637€ 13 637€ 21 462€ 35 852€ 20 848€ 4 820€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 928€ 4 667€ 6 870€ 15 593€ 14 509€ 10 084€ 16 632€ 32 428€ 19 346€ 3 257€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 592 € 0 € 0 € 175 € 7 562 € 3 128 € 3 553 € 4 830 € 3 424 € 1 502 € 1 563 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 273 927 € 1 400 803 € 1 233 479 € 1 052 722 € 1 047 490 € 1 111 067 € 1 023 857 € 1 129 550 € 1 012 487 € 986 408 € 835 646 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 098 471€ 1 512 880€ 1 046 134€ 1 132 420€ 921 250€ 899 154€ 1 090 444€ 1 023 581€ 891 659€ 906 873€ 880 046€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
73 148€ -196 119€ 129 684€ -116 092€ 96 002€ 149 316€ -95 183€ 79 448€ 84 258€ 49 354€ -86 609€
07
II.3
Aktivácia
102 308€ 84 042€ 57 661€ 36 394€ 30 238€ 62 597€ 28 596€ 26 521€ 36 570€ 30 181€ 42 209€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 121 386 € 1 170 688 € 1 089 816 € 972 298 € 996 558 € 1 089 602 € 966 139 € 1 069 079 € 951 923 € 884 951 € 1 030 321 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
888 225€ 905 559€ 864 635€ 775 207€ 801 823€ 843 485€ 725 200€ 784 792€ 725 499€ 567 912€ 682 206€
10
B.2
Služby
233 161€ 265 129€ 225 181€ 197 091€ 194 735€ 246 117€ 240 939€ 284 287€ 226 424€ 317 039€ 348 115€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
154 133 € 230 115 € 143 663 € 80 599 € 58 494 € 24 593 € 61 271 € 65 301 € 63 988 € 102 959 € -193 112 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
476 506 € 459 196 € 394 776 € 367 943 € 332 484 € 349 103 € 311 716 € 326 363 € 340 401 € 361 092 € 355 739 €
13
C.1
Mzdové náklady
341 601€ 324 027€ 283 919€ 262 352€ 235 427€ 252 549€ 223 532€ 235 967€ 245 644€ 263 894€ 259 178€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
118 466€ 112 668€ 97 741€ 88 700€ 82 449€ 87 233€ 78 712€ 79 452€ 84 229€ 88 195€ 87 590€
16
C.4
Sociálne náklady
16 439€ 22 501€ 13 116€ 16 891€ 14 608€ 9 321€ 9 472€ 10 944€ 10 528€ 9 003€ 8 971€
17
D
Dane a poplatky
17 818€ 17 709€ 17 201€ 17 215€ 17 227€ 18 217€ 17 870€ 17 856€ 18 506€ 19 290€ 19 603€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
236 834€ 206 016€ 179 850€ 166 094€ 176 670€ 167 345€ 209 401€ 224 527€ 279 787€ 289 883€ 275 465€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
34 001€ 45 759€ 43 056€ 47 641€ 27 584€ 18 265€ 43 249€ 40 233€ 23 224€ 30 854€ 8 493€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 441€ 16 744€ 10 349€ 14 510€ 10 303€ 4 822€ 14 316€ 23 690€ 11 985€ 12 324€ 7 024€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 270€ 2 180€ 9 566€ 139€ 235€ 159€ 200€ -723€ 11 105€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
574 592€ 513 428€ 466 137€ 495 236€ 493 977€ 541 216€ 500 015€ 544 325€ 586 729€ 639 487€ 940 872€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 075€ 25 326€ 26 350€ 37 931€ 31 666€ 26 129€ 27 941€ 29 652€ 31 274€ 1 222€ 1 428€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-16 218 € 62 131 € 24 330 € 10 217 € 11 705 € 18 319 € 23 056 € 27 612 € -8 212 € 90 212 € 85 889 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
5 194€ 5 195€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 3€ 2€ 8€ 7€ 103€ 44€
39
N
Nákladové úroky
6 077€ 5 526€ 4 182€ 2 548€ 2 361€ 2 426€ 2 102€ 4 919€ 7 253€ 5 767€ 8 166€
41
O
Kurzové straty
244€ 5€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 543€ 1 567€ 4 580€ 3 683€ 3 479€ 3 756€ 4 136€ 2 042€ 2 022€ 30 208€ 40 242€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-8 620 € -12 287 € -14 201 € -6 235 € -5 838 € -6 179 € -6 236 € -6 953 € -9 268 € -35 872 € -48 366 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-24 838 € 49 844 € 10 129 € 3 982 € 5 867 € 12 140 € 16 820 € 20 659 € -17 480 € 54 340 € 37 523 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
14 449 € 6 304 € 2 880 € 2 880 € 6 215 € 2 017 € 13 946 € -347 € 13 589 € 10 756 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
14 449€ 6 304€ 2 880€ 2 880€ 3 051€ 4 162€ 2 701€ 3 194€ 5 214€ 8 430€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
3 164€ -2 145€ 11 245€ -3 541€ 8 375€ 2 326€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-24 838 € 35 395 € 3 825 € 1 102 € 2 987 € 5 925 € 14 803 € 6 713 € -17 133 € 40 751 € 26 767 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
4 400€ 2 809€ 27 546€ 10 312€ 12 614€
53
T
Mimoriadne náklady
287€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
4 400 € 2 809 € 27 546 € 10 312 € 12 327 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
4 400 € 2 809 € 27 546 € 10 312 € 12 327 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-24 838 € 49 844 € 10 129 € 3 982 € 5 867 € 12 140 € 21 220 € 23 468 € 10 066 € 64 652 € 49 850 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-24 838 € 35 395 € 3 825 € 1 102 € 2 987 € 5 925 € 19 203 € 9 522 € 10 413 € 51 063 € 39 094 €