Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 301€ 14 400€ 1 088€ 1 475€ 3 213€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 111€ 11 980€ 953€ 1 298€ 2 950€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
190 € 2 420 € 135 € 177 € 263 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 936 602 € 2 125 383 € 1 979 799 € 2 090 090 € 2 292 482 € 2 752 345 € 2 739 497 € 4 435 622 € 2 364 172 € 2 721 271 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 913 732€ 2 186 742€ 2 028 785€ 1 965 447€ 2 306 001€ 2 704 138€ 2 781 534€ 4 370 401€ 2 409 436€ 2 595 615€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
22 870€ -61 359€ -48 986€ 124 643€ -13 519€ 48 207€ -51 647€ 10 132€ -45 264€ 110 948€
07
II.3
Aktivácia
9 610€ 55 089€ 14 708€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 058 305 € 1 293 417 € 1 167 849 € 1 207 184 € 1 268 067 € 1 441 790 € 1 725 094 € 3 497 234 € 1 562 378 € 2 312 292 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
869 019€ 1 047 763€ 957 025€ 1 003 910€ 1 026 577€ 1 215 736€ 1 536 080€ 2 929 347€ 1 301 426€ 1 187 200€
10
B.2
Služby
189 286€ 245 654€ 210 824€ 203 274€ 241 490€ 226 054€ 189 014€ 567 887€ 260 952€ 1 125 092€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
878 487 € 834 386 € 811 950 € 882 906 € 1 024 550 € 1 310 555 € 1 014 403 € 938 565 € 801 794 € 409 242 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
902 323 € 909 804 € 865 462 € 865 026 € 877 094 € 905 650 € 835 380 € 871 598 € 939 659 € 970 465 €
13
C.1
Mzdové náklady
623 942€ 631 071€ 599 615€ 600 328€ 607 021€ 630 685€ 578 661€ 602 909€ 647 546€ 678 053€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
11 763€ 13 572€ 13 572€ 13 156€ 13 572€ 12 908€ 11 305€ 13 240€ 13 349€ 14 207€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
219 846€ 221 584€ 211 269€ 210 941€ 214 613€ 225 321€ 207 902€ 217 126€ 237 195€ 238 781€
16
C.4
Sociálne náklady
46 772€ 43 577€ 41 006€ 40 601€ 41 888€ 36 736€ 37 512€ 38 323€ 41 569€ 39 424€
17
D
Dane a poplatky
16 396€ 14 669€ 19 111€ 18 736€ 17 251€ 20 812€ 20 265€ 22 032€ 19 554€ 19 358€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 605€ 25 533€ 35 418€ 43 823€ 45 497€ 42 877€ 312 988€ 224 013€ 94 989€ 99 076€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
13 452€ 12 849€ 5 374€ 22 660€ 61 066€ 63 945€ 9 160€ 85 702€ 301 737€ 46 888€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 849€ 7 197€ 1 746€ 12 611€ 26 821€ 40 610€ 38 384€ 60 815€ 81 862€ 32 443€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 007€ 9€ 110€ 70€ 8 162€ 567€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
74 513€ 150 879€ 152 312€ 99 915€ 130 334€ 45 973€ 239 363€ 246 095€ 185 408€ 237 616€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 816€ 11 242€ 10 413€ 10 088€ 12 452€ 13 180€ 12 496€ 18 055€ 52 594€ 14 789€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
7 463 € 26 662 € 37 477 € 55 087 € 236 765 € 397 344 € 43 413 € 73 849 € 94 119 € -442 952 €
38
X.
Výnosové úroky
600€ 600€ 301€ 1 056€ 2 270€ 2 513€ 1 376€ 1 146€ 484€ 119€
39
N
Nákladové úroky
437€ 485€ 1 952€ 10 423€ 14 011€ 7 109€ 3 892€
40
XI.
Kurzové zisky
24€ 47€ 185€ 31€ 1 035€ 548€ 4 277€ 4 213€ 2 338€ 7 720€
41
O
Kurzové straty
45€ 111€ 34€ 82€ 365€ 768€ 3 025€ 3 413€ 2 888€ 3 213€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 229€ 2 317€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 784€ 5 543€ 5 409€ 6 011€ 6 936€ 6 666€ 8 929€ 12 249€ 12 583€ 5 520€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 205 € -5 007 € -4 957 € -5 443 € -4 481 € -6 325 € -16 724 € -24 314 € -17 529 € -2 469 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 258 € 21 655 € 32 520 € 49 644 € 232 284 € 391 019 € 26 689 € 49 535 € 76 590 € -445 421 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 936 € 1 616 € -3 826 € 255 € 35 525 € 15 273 € -20 509 € 9 081 € -51 921 € -18 825 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 854€ 2 995€ 2 939€ 3 126€ 3 209€ 3 336€ 128€ 214€ 90€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
82€ -1 379€ -6 765€ -2 871€ 32 316€ 11 937€ -20 637€ 8 867€ -52 011€ -18 825€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
322 € 20 039 € 36 346 € 49 389 € 196 759 € 375 746 € 47 198 € 40 454 € 128 511 € -426 596 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 258 € 21 655 € 32 520 € 49 644 € 232 284 € 391 019 € 26 689 € 49 535 € 76 590 € -445 421 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
322 € 20 039 € 36 346 € 49 389 € 196 759 € 375 746 € 47 198 € 40 454 € 128 511 € -426 596 €