Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 642 853€ 1 176 401€ 2 762 176€ 3 447 969€ 3 520 244€ 3 193 247€ 3 299 152€ 3 083 743€ 2 875 090€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 853 241 € 1 468 630 € 3 046 331 € 3 489 969 € 3 559 679 € 3 429 914 € 3 330 750 € 3 382 903 € 2 921 040 € 9 136 716 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 316€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 642 853€ 1 176 401€ 2 762 176€ 3 447 969€ 3 520 244€ 3 193 247€ 3 272 569€ 3 079 576€ 2 875 090€ 2 285 046€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
17 806€ 30 017€ 34 189€ 21 579€ 16 924€ 16 420€ 15 856€ 17 608€ 16 936€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1€ 8 592€ 5 667€ 26 583€ 4 167€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
209 071€ 265 831€ 254 138€ 7 811€ 17 856€ 214 076€ 15 178€ 283 304€ 28 342€ 6 834 734€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 103 419 € 1 975 930 € 3 159 960 € 3 513 354 € 3 305 698 € 3 280 662 € 3 494 400 € 3 242 831 € 2 765 168 € 7 674 082 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 316€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
414 877€ 367 426€ 655 688€ 751 002€ 736 538€ 775 688€ 753 383€ 781 858€ 682 181€ 638 846€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
534 158€ 472 653€ 342 485€ 467 285€ 495 044€ 493 002€ 474 279€ 358 520€ 309 095€ 326 841€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
654 392 € 682 495 € 1 584 370 € 1 692 658 € 1 474 704 € 1 242 770 € 1 173 902 € 1 140 934 € 1 084 580 € 972 178 €
16
E.1.
Mzdové náklady
462 098€ 467 196€ 1 161 286€ 1 218 416€ 1 068 096€ 927 514€ 858 819€ 825 596€ 784 861€ 699 365€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
149 171€ 157 987€ 374 998€ 414 898€ 358 731€ 308 924€ 280 267€ 282 756€ 271 566€ 242 028€
19
E.4.
Sociálne náklady
43 123€ 57 312€ 48 086€ 59 344€ 47 877€ 6 332€ 34 816€ 32 582€ 28 153€ 30 785€
20
F.
Dane a poplatky
12 362€ 12 184€ 12 491€ 24 794€ 22 456€ 19 815€ 20 061€ 16 211€ 18 757€ 24 722€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
322 356€ 312 104€ 367 189€ 366 717€ 369 690€ 288 447€ 455 620€ 464 239€ 495 370€ 521 232€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
322 356€ 312 104€ 367 189€ 366 717€ 369 690€ 288 447€ 455 620€ 464 239€ 495 370€ 521 232€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 591€ 13 440€ 6 977€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
12 377€ 21 216€ -12 508€ 4 835€ -2 145€ 21 537€ 370 083€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
151 581€ 99 261€ 210 245€ 206 063€ 209 411€ 439 403€ 233 632€ 474 092€ 175 185€ 5 190 263€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-250 178 € -507 300 € -113 629 € -23 385 € 253 981 € 149 252 € -163 650 € 140 072 € 155 872 € 1 462 634 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
693 818 € 354 128 € 1 794 020 € 2 263 871 € 2 310 241 € 1 941 481 € 2 061 327 € 1 955 054 € 1 901 422 € 1 336 295 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 377 € 21 216 € 48 € 5 609 € 21 544 € 82 € 11 493 € 31 123 € 16 383 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
48 € 774 € 54 € 1 978 € 31 123 € 16 383 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
48€ 774€ 54€ 1 978€ 31 123€ 16 383€
42
XII.
Kurzové zisky
12 377€ 21 216€ 4 835€ 21 544€ 28€ 9 515€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
58 407 € 47 038 € 65 689 € 59 483 € 77 552 € 71 316 € 84 718 € 123 035 € 133 997 € 256 634 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50 072 € 40 612 € 41 192 € 49 869 € 62 520 € 63 837 € 75 878 € 101 425 € 124 446 € 158 090 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
17 925€ 14 219€ 8 167€ 9 025€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
32 147€ 26 393€ 33 025€ 40 844€ 62 520€ 63 837€ 75 878€ 101 425€ 124 446€ 158 090€
52
O.
Kurzové straty
64€ 12 547€ 80€ 2 896€ 89€ 24€ 4€ 4 083€ 94 539€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 335€ 6 362€ 11 950€ 9 534€ 12 136€ 7 390€ 8 816€ 21 606€ 5 468€ 4 005€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-46 030 € -25 822 € -65 641 € -53 874 € -77 552 € -49 772 € -84 636 € -111 542 € -102 874 € -240 251 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-296 208 € -533 122 € -179 270 € -77 259 € 176 429 € 99 480 € -248 286 € 28 530 € 52 998 € 1 222 383 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 890 € 2 886 € 2 894 € 41 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 890€ 2 886€ 2 894€ 41€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-296 208 € -533 122 € -179 270 € -77 259 € 176 429 € 96 600 € -251 176 € 25 644 € 50 104 € 1 222 342 €