Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
90 076 € 140 743 € 135 753 € 341 488 € 274 661 € 301 064 € 346 852 € 362 234 € 650 300 € 544 216 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
41 794 € 27 470 € 44 024 € 62 273 € 96 405 € 146 991 € 218 159 € 194 869 € 392 773 € 253 229 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
41 794 € 27 470 € 44 024 € 62 273 € 96 405 € 146 991 € 218 159 € 194 869 € 392 773 € 253 229 €
012
A.II.1
Pozemky
8 325€ 8 325€ 8 325€ 8 325€ 8 325€ 8 325€ 8 325€ 8 325€ 13 371€ 13 371€
013
A.II.2
Stavby
12 497€ 15 245€ 16 137€ 18 724€ 26 794€ 41 115€ 44 780€ 48 445€ 135 295€ 124 309€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 972€ 3 900€ 19 562€ 35 224€ 61 286€ 97 551€ 165 054€ 138 099€ 244 107€ 115 549€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
47 667 € 112 897 € 91 439 € 277 450 € 169 406 € 146 247 € 117 927 € 151 120 € 249 431 € 276 548 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
182 € 1 065 € 12 806 € 27 663 € 28 875 € 30 288 € 32 387 € 51 941 € 40 053 €
032
B.I.1
Materiál
182€ 174€ 108€ 19 041€ 22 037€ 18 273€ 23 892€ 37 430€ 21 584€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
891€ 7 126€ 3 118€ 1 336€ 3 563€ 1 429€ 4 286€
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
5 572€ 5 504€ 5 502€ 8 452€ 7 066€ 10 225€ 6 242€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
15 471 € 18 985 € 13 561 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
15 471€ 18 985€ 13 561€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 731 € 37 869 € 53 951 € 79 737 € 116 091 € 73 872 € 51 390 € 112 314 € 179 188 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 731€ 34 624€ 36 781€ 79 676€ 115 783€ 73 522€ 51 040€ 108 165€ 165 085€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 245€ 17 170€ 3 799€ 13 213€ 190€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
61€ 308€ 350€ 350€ 350€ 890€ 589€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
43 754 € 75 028 € 36 423 € 184 907 € 10 181 € 24 515 € 22 688 € 6 419 € 18 302 € 85 651 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 634€ 1 433€ 1 382€ 3 049€ 2 608€ 2 058€ 1 791€ 1 675€ 3 778€ 6 789€
057
B.IV.2
Účty v bankách
42 120€ 73 595€ 35 041€ 181 858€ 7 573€ 22 457€ 20 897€ 4 744€ 14 524€ 78 862€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
615 € 376 € 290 € 1 765 € 8 850 € 7 826 € 10 766 € 16 245 € 8 096 € 14 439 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 224€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
615€ 376€ 290€ 1 765€ 1 773€ 2 667€ 4 080€ 3 608€ 4 361€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
10 215€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 077€ 5 159€ 6 686€ 12 637€ 3 735€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
90 076 € 140 743 € 135 753 € 341 488 € 274 661 € 301 064 € 346 852 € 362 234 € 650 300 € 544 216 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
75 760 € 107 797 € 107 070 € 136 441 € 60 697 € 25 397 € 49 570 € 103 525 € 243 026 € 238 084 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
66 671 € 66 671 € 66 671 € 66 671 € 66 671 € 66 671 € 66 671 € 66 671 € 98 387 € 98 387 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
66 671€ 66 671€ 66 671€ 66 671€ 66 671€ 66 671€ 66 671€ 66 671€ 98 387€ 98 387€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
15 608 € 15 608 € 15 608 € 15 608 € 13 843 € 13 843 € 13 843 € 13 296 € 12 389 € 11 110 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
15 608€ 15 608€ 15 608€ 15 608€ 13 843€ 13 843€ 13 843€ 13 296€ 12 389€ 11 110€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
18 881 € 18 151 € 17 523 € -34 271 € -61 756 € -37 583 € 16 372 € 5 975 € 107 470 € 96 390 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
18 881€ 18 151€ 17 523€ 16 372€ 16 372€ 5 975€ 107 470€ 96 390€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-34 271€ -61 756€ -53 955€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-32 039 € 728 € 629 € 81 794 € 35 300 € -24 173 € -53 955 € 10 944 € 18 141 € 25 558 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 201 € 32 946 € 28 683 € 205 047 € 213 964 € 275 667 € 294 773 € 252 723 € 327 497 € 219 404 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
694 € 6 372 € 30 246 € 29 940 € 33 947 € 30 567 € 37 299 € 30 482 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
694€ 30 246€ 29 940€ 33 947€ 30 567€ 37 299€ 30 482€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 372€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 833 € 1 522 € 1 526 € 2 006 € 21 546 € 47 936 € 86 534 € 58 097 € 90 663 € 41 237 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 833€ 1 522€ 1 526€ 2 006€ 1 455€ 2 614€ 3 798€ 5 683€ 7 957€ 11 356€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
20 091€ 45 322€ 82 736€ 52 414€ 82 706€ 29 881€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 674 € 31 424 € 27 157 € 196 669 € 162 172 € 188 850 € 174 292 € 149 143 € 199 535 € 147 685 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 415€ 31 335€ 24 882€ 11 531€ 35 576€ 34 254€ 100 015€ 79 204€ 122 573€ 61 059€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
10€ 3 094€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 000€ 50 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
49 791€ 25 066€ 25 230€ 25 507€ 24 950€ 30 461€ 33 976€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
38 277€ 16 663€ 19 290€ 17 846€ 16 455€ 20 239€ 21 304€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 344€ 89€ 1 287€ 74 559€ 25 143€ 15 583€ 14 421€ 14 273€ 18 477€ 22 153€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
915€ 988€ 22 511€ 34 724€ 44 493€ 16 493€ 14 261€ 7 785€ 6 099€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
8 941 € 14 916 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
8 941€ 14 916€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
6 115 € 2 509 € 5 986 € 79 777 € 86 728 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 509€ 5 986€ 79 777€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 115€ 86 728€