Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické služby mesta Prešov a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
65 912€ 63 142€ 64 664€ 81 516€ 61 221€ 82 089€ 74 450€ 61 531€ 67 104€ 61 621€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
48 120€ 47 389€ 48 653€ 67 465€ 48 599€ 42 754€ 37 622€ 27 165€ 30 862€ 29 632€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
17 792 € 15 753 € 16 011 € 14 051 € 12 622 € 39 335 € 36 828 € 34 366 € 36 242 € 31 989 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 285 081 € 4 926 663 € 4 217 216 € 4 431 904 € 4 694 599 € 4 847 001 € 4 439 604 € 4 207 872 € 3 746 300 € 3 656 752 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 255 783€ 4 918 134€ 4 207 686€ 4 407 979€ 4 702 396€ 4 742 397€ 4 399 689€ 4 169 807€ 3 755 843€ 3 654 848€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
26 181€ 6 018€ -2 591€ 11 900€ -10 548€ -1 452€ -1 076€ 12 910€ -10 856€ 1 279€
07
II.3
Aktivácia
3 117€ 2 511€ 12 121€ 12 025€ 2 751€ 106 056€ 40 991€ 25 155€ 1 313€ 625€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 343 306 € 2 466 739 € 2 032 996 € 2 418 599 € 2 778 979 € 3 084 767 € 2 760 547 € 2 581 715 € 2 146 426 € 2 122 544 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
797 309€ 680 899€ 552 809€ 529 981€ 471 933€ 634 279€ 492 663€ 416 951€ 386 357€ 371 557€
10
B.2
Služby
1 546 556€ 1 786 465€ 1 480 187€ 1 888 618€ 2 301 604€ 2 450 488€ 2 267 884€ 2 164 764€ 1 760 069€ 1 750 987€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 959 567 € 2 475 677 € 2 200 231 € 2 027 356 € 1 928 242 € 1 801 569 € 1 715 885 € 1 660 523 € 1 636 116 € 1 566 197 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 404 304 € 2 162 793 € 2 004 200 € 1 739 417 € 1 623 664 € 1 474 017 € 1 349 916 € 1 220 574 € 1 181 890 € 1 189 631 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 641 345€ 1 481 844€ 1 374 883€ 1 182 331€ 1 081 309€ 1 010 193€ 918 936€ 829 566€ 785 516€ 810 947€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
39 955€ 32 231€ 36 716€ 32 540€ 29 403€ 22 539€ 21 393€ 19 875€ 20 228€ 21 660€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
605 781€ 544 976€ 493 986€ 428 736€ 390 633€ 364 565€ 334 917€ 301 529€ 288 309€ 288 771€
16
C.4
Sociálne náklady
117 223€ 103 742€ 98 615€ 95 810€ 122 319€ 76 720€ 74 670€ 69 604€ 87 837€ 68 253€
17
D
Dane a poplatky
66 122€ 51 667€ 47 376€ 120 579€ 161 646€ 165 829€ 166 273€ 168 555€ 174 278€ 175 695€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
486 709€ 301 861€ 199 157€ 170 440€ 161 867€ 144 749€ 139 170€ 149 592€ 169 184€ 126 270€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 506€ 40 536€ 54 871€ 69 556€ 2 625€ 28 003€ 13 682€ 8 294€ 2 796€ 51 115€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 434€ 37 682€ 54 519€ 64 608€ 2 021€ 27 159€ 3 846€ 515€ 19 766€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
235€ 29 462€ -2 200€ 9 230€ 3 242€ 211€ 3 539€ 2 820€ 8 520€ 91€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 135 663€ 261 394€ 178 764€ 151 153€ 98 688€ 95 563€ 25 178€ 23 960€ 30 763€ 32 520€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
55 280€ 74 884€ 71 856€ 102 994€ 45 718€ 93 510€ 49 719€ 53 358€ 41 413€ 28 048€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
88 652 € 119 258 € 58 958 € 40 797 € 31 397 € 19 660 € 42 282 € 97 878 € 93 875 € 110 331 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
304 € 295 € 6 360 € 13 440 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
304€ 295€ 6 360€ 13 440€
38
X.
Výnosové úroky
683€ 339€ 1 181€ 258€ 383€ 99€ 108€
39
N
Nákladové úroky
25 755€ 14 842€ 325€ 1 115€ 2 584€ 5 639€ 4 187€ 6 872€ 627€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 1€ 10€
41
O
Kurzové straty
7€ 10€ 31€ 6€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 990€ 3 321€ 3 324€ 3 000€ 3 032€ 2 852€ 4 251€ 5 618€ 2 584€ 28 916€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-29 745 € -18 170 € -3 324 € -2 650 € -3 808 € -4 286 € -9 328 € -9 125 € -3 003 € -15 985 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
58 907 € 101 088 € 55 634 € 38 147 € 27 589 € 15 374 € 32 954 € 88 753 € 90 872 € 94 346 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
30 324 € 46 744 € 21 114 € 2 225 € 10 921 € 13 045 € 12 350 € 5 334 € 5 927 € 10 037 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
30 324€ 46 133€ 18 850€ 20 970€ 2 944€ 3 104€ 49€ 3 447€ 809€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
611€ 2 264€ -18 745€ 7 977€ 9 941€ 12 301€ 1 887€ 5 927€ 9 228€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
28 583 € 54 344 € 34 520 € 35 922 € 16 668 € 2 329 € 20 604 € 83 419 € 84 945 € 84 309 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
58 907 € 101 088 € 55 634 € 38 147 € 27 589 € 15 374 € 32 954 € 88 753 € 90 872 € 94 346 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
28 583 € 54 344 € 34 520 € 35 922 € 16 668 € 2 329 € 20 604 € 83 419 € 84 945 € 84 309 €