Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické služby mesta Prešov, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 775 198€ 5 757 522€ 5 122 370€ 5 467 864€ 5 283 205€ 4 325 935€ 4 558 394€ 4 763 989€ 4 850 848€ 4 478 255€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 787 809 € 5 746 290 € 5 113 852 € 5 497 162 € 5 291 735 € 4 515 515 € 4 734 129 € 4 857 133 € 5 052 656 € 4 552 914 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
51 337€ 71 171€ 59 796€ 65 912€ 63 142€ 64 664€ 81 516€ 61 221€ 82 089€ 74 450€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
526 264€ 468 968€ 343 017€ 433 201€ 516 953€ 418 980€ 408 546€ 386 589€ 432 298€ 418 574€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 924 289€ 3 915 615€ 3 659 693€ 3 822 582€ 4 401 181€ 3 788 706€ 3 999 433€ 4 315 807€ 4 310 099€ 3 981 115€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
6 927€ -27 689€ -11 274€ 26 181€ 6 018€ -2 591€ 11 900€ -10 548€ -1 452€ -1 076€
07
V.
Aktivácia
5 684€ 16 457€ 2 757€ 3 117€ 2 511€ 12 121€ 12 025€ 2 751€ 106 056€ 40 991€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 977€ 20 035€ 8 003€ 10 506€ 40 536€ 54 871€ 69 556€ 2 625€ 28 003€ 13 682€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 265 331€ 1 281 733€ 1 051 860€ 1 135 663€ 261 394€ 178 764€ 151 153€ 98 688€ 95 563€ 25 178€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 709 994 € 5 670 861 € 5 024 945 € 5 408 510 € 5 172 477 € 4 456 557 € 4 693 332 € 4 825 736 € 5 032 996 € 4 510 632 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
38 105€ 56 231€ 43 932€ 48 120€ 47 389€ 48 653€ 67 465€ 48 599€ 42 754€ 37 622€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
711 694€ 614 398€ 556 902€ 797 309€ 680 899€ 552 809€ 529 981€ 471 933€ 634 279€ 492 687€
13
C.
Opravné položky k zásobám
926€ 237€ 2 042€ -559€ -625€ 5 442€ -24€
14
D.
Služby
1 427 159€ 1 641 285€ 1 435 114€ 1 546 556€ 1 786 465€ 1 480 187€ 1 888 618€ 2 301 604€ 2 450 488€ 2 267 884€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 664 960 € 2 511 833 € 2 216 590 € 2 404 304 € 2 162 793 € 2 004 200 € 1 739 417 € 1 623 664 € 1 474 017 € 1 349 916 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 836 087€ 1 731 499€ 1 462 354€ 1 641 345€ 1 481 844€ 1 374 883€ 1 182 331€ 1 081 309€ 1 010 193€ 918 936€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
20 621€ 18 644€ 19 700€ 39 955€ 32 231€ 36 716€ 32 540€ 29 403€ 22 539€ 21 393€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
674 194€ 639 844€ 561 272€ 605 781€ 544 976€ 493 986€ 428 736€ 390 633€ 364 565€ 334 917€
19
E.4.
Sociálne náklady
134 058€ 121 846€ 173 264€ 117 223€ 103 742€ 98 615€ 95 810€ 122 319€ 76 720€ 74 670€
20
F.
Dane a poplatky
70 861€ 64 552€ 64 769€ 66 122€ 51 667€ 47 376€ 120 579€ 161 646€ 165 829€ 166 273€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
702 572€ 689 590€ 612 335€ 486 709€ 301 861€ 199 157€ 170 440€ 161 867€ 144 749€ 139 170€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
702 572€ 678 940€ 607 160€ 477 489€ 301 861€ 195 982€ 170 386€ 161 867€ 147 223€ 136 696€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 650€ 5 175€ 9 220€ 3 175€ 54€ -2 474€ 2 474€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 769€ 14 848€ 4 777€ 4 434€ 37 682€ 54 519€ 64 608€ 2 021€ 27 159€ 3 846€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
21€ 231€ 8 493€ 235€ 29 462€ -2 200€ 9 230€ 3 242€ 211€ 3 539€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
88 927€ 77 656€ 79 991€ 55 280€ 74 884€ 71 856€ 102 994€ 45 718€ 93 510€ 49 719€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
77 815 € 75 429 € 88 907 € 88 652 € 119 258 € 58 958 € 40 797 € 31 397 € 19 660 € 42 282 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 336 617 € 2 132 371 € 2 015 999 € 1 959 567 € 2 475 677 € 2 200 231 € 2 027 356 € 1 928 242 € 1 801 569 € 1 715 885 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
40 122 € 685 € 339 € 1 181 € 562 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
40 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
304 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
304€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
683 € 339 € 1 181 € 258 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
683€ 339€ 1 181€ 258€
42
XII.
Kurzové zisky
2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
122€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
37 960 € 33 516 € 42 876 € 29 745 € 18 170 € 3 324 € 3 335 € 4 147 € 5 467 € 9 890 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
10 080€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
31 714 € 28 590 € 27 352 € 25 755 € 14 842 € 325 € 1 115 € 2 584 € 5 639 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
31 714€ 28 590€ 27 352€ 25 755€ 14 842€ 325€ 1 115€ 2 584€ 5 639€
52
O.
Kurzové straty
7€ 10€ 31€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 246€ 4 926€ 5 444€ 3 990€ 3 321€ 3 324€ 3 000€ 3 032€ 2 852€ 4 251€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-37 960 € -33 516 € -2 754 € -29 745 € -18 170 € -3 324 € -2 650 € -3 808 € -4 286 € -9 328 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
39 855 € 41 913 € 86 153 € 58 907 € 101 088 € 55 634 € 38 147 € 27 589 € 15 374 € 32 954 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
21 421 € 32 007 € 10 693 € 30 324 € 46 744 € 21 114 € 2 225 € 10 921 € 13 045 € 12 350 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
21 421€ 32 007€ 44 391€ 30 324€ 46 133€ 18 850€ 20 970€ 2 944€ 3 104€ 49€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-33 698€ 611€ 2 264€ -18 745€ 7 977€ 9 941€ 12 301€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
18 434 € 9 906 € 75 460 € 28 583 € 54 344 € 34 520 € 35 922 € 16 668 € 2 329 € 20 604 €