Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické služby mesta Prešov a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 467 864€ 5 283 205€ 4 325 935€ 4 558 394€ 4 763 989€ 4 850 848€ 4 478 255€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
5 497 162 € 5 291 735 € 4 515 515 € 4 734 129 € 4 857 133 € 5 052 656 € 4 552 914 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
65 912€ 63 142€ 64 664€ 81 516€ 61 221€ 82 089€ 74 450€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
433 201€ 516 953€ 418 980€ 408 546€ 386 589€ 432 298€ 418 574€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 822 582€ 4 401 181€ 3 788 706€ 3 999 433€ 4 315 807€ 4 310 099€ 3 981 115€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
26 181€ 6 018€ -2 591€ 11 900€ -10 548€ -1 452€ -1 076€
07
V.
Aktivácia
3 117€ 2 511€ 12 121€ 12 025€ 2 751€ 106 056€ 40 991€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 506€ 40 536€ 54 871€ 69 556€ 2 625€ 28 003€ 13 682€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 135 663€ 261 394€ 178 764€ 151 153€ 98 688€ 95 563€ 25 178€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 408 510 € 5 172 477 € 4 456 557 € 4 693 332 € 4 825 736 € 5 032 996 € 4 510 632 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
48 120€ 47 389€ 48 653€ 67 465€ 48 599€ 42 754€ 37 622€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
797 309€ 680 899€ 552 809€ 529 981€ 471 933€ 634 279€ 492 687€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-559€ -625€ 5 442€ -24€
14
D.
Služby
1 546 556€ 1 786 465€ 1 480 187€ 1 888 618€ 2 301 604€ 2 450 488€ 2 267 884€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
2 404 304 € 2 162 793 € 2 004 200 € 1 739 417 € 1 623 664 € 1 474 017 € 1 349 916 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 641 345€ 1 481 844€ 1 374 883€ 1 182 331€ 1 081 309€ 1 010 193€ 918 936€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
39 955€ 32 231€ 36 716€ 32 540€ 29 403€ 22 539€ 21 393€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
605 781€ 544 976€ 493 986€ 428 736€ 390 633€ 364 565€ 334 917€
19
E.4.
Sociálne náklady
117 223€ 103 742€ 98 615€ 95 810€ 122 319€ 76 720€ 74 670€
20
F.
Dane a poplatky
66 122€ 51 667€ 47 376€ 120 579€ 161 646€ 165 829€ 166 273€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
486 709€ 301 861€ 199 157€ 170 440€ 161 867€ 144 749€ 139 170€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
477 489€ 301 861€ 195 982€ 170 386€ 161 867€ 147 223€ 136 696€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 220€ 3 175€ 54€ -2 474€ 2 474€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 434€ 37 682€ 54 519€ 64 608€ 2 021€ 27 159€ 3 846€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
235€ 29 462€ -2 200€ 9 230€ 3 242€ 211€ 3 539€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
55 280€ 74 884€ 71 856€ 102 994€ 45 718€ 93 510€ 49 719€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
88 652 € 119 258 € 58 958 € 40 797 € 31 397 € 19 660 € 42 282 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
1 959 567 € 2 475 677 € 2 200 231 € 2 027 356 € 1 928 242 € 1 801 569 € 1 715 885 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
685 € 339 € 1 181 € 562 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
304 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
304€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
683 € 339 € 1 181 € 258 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
683€ 339€ 1 181€ 258€
42
XII.
Kurzové zisky
2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
29 745 € 18 170 € 3 324 € 3 335 € 4 147 € 5 467 € 9 890 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
25 755 € 14 842 € 325 € 1 115 € 2 584 € 5 639 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
25 755€ 14 842€ 325€ 1 115€ 2 584€ 5 639€
52
O.
Kurzové straty
7€ 10€ 31€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 990€ 3 321€ 3 324€ 3 000€ 3 032€ 2 852€ 4 251€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-29 745 € -18 170 € -3 324 € -2 650 € -3 808 € -4 286 € -9 328 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
58 907 € 101 088 € 55 634 € 38 147 € 27 589 € 15 374 € 32 954 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
30 324 € 46 744 € 21 114 € 2 225 € 10 921 € 13 045 € 12 350 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
30 324€ 46 133€ 18 850€ 20 970€ 2 944€ 3 104€ 49€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
611€ 2 264€ -18 745€ 7 977€ 9 941€ 12 301€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
28 583 € 54 344 € 34 520 € 35 922 € 16 668 € 2 329 € 20 604 €