Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 781 599€ 2 671 140€ 2 912 373€ 4 104 480€ 4 190 895€ 4 230 988€ 4 288 897€ 4 371 493€ 4 422 248€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 816 020 € 12 186 082 € 11 749 385 € 12 560 814 € 11 997 825 € 11 188 963 € 10 138 188 € 9 705 006 € 9 615 278 € 9 856 508 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 840€ 9 225€ 9 999€ 14 688€ 16 721€ 23 697€ 15 173€ 12 608€ 11 852€ 14 872€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
10 107€ 3 856€ 1 022€ 2 422€ 10 868€ 6 241€ 3 452€ 4 710€ 6 913€ 6 692€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 758 652€ 2 658 059€ 2 901 352€ 4 087 370€ 4 163 306€ 4 201 050€ 4 270 272€ 4 354 175€ 4 403 483€ 4 531 599€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
1 683€ 1 275€ 4 635€ 3 897€ 234€ 76€ 9 319€ 557€ 417€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
18 942€ 9 286€ 6 493€ 16 134€ 12 517€ 35 604€ 16 281€ 31 830€ 3 981€ 3 419€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 013 796€ 9 504 381€ 8 825 884€ 8 436 303€ 7 794 179€ 6 922 371€ 5 832 934€ 5 292 364€ 5 188 492€ 5 299 509€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 780 959 € 12 103 850 € 11 598 986 € 12 461 949 € 11 881 041 € 11 039 844 € 10 015 058 € 9 634 859 € 9 538 859 € 9 762 663 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 912€ 7 067€ 7 777€ 11 450€ 12 925€ 18 214€ 11 677€ 9 745€ 9 423€ 12 308€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 248 916€ 2 261 656€ 2 293 620€ 2 766 564€ 2 606 353€ 2 222 850€ 2 121 588€ 2 200 619€ 2 295 068€ 2 492 017€
13
C.
Opravné položky k zásobám
326€
14
D.
Služby
839 038€ 780 863€ 787 453€ 772 754€ 730 142€ 745 265€ 762 834€ 650 897€ 658 682€ 691 827€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 948 459 € 6 502 171 € 6 224 861 € 6 555 918 € 5 938 826 € 5 474 638 € 5 053 441 € 4 887 123 € 4 658 934 € 4 538 003 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 696 261€ 4 448 714€ 4 266 148€ 4 440 412€ 4 046 993€ 3 764 816€ 3 408 329€ 3 326 614€ 3 155 399€ 3 054 513€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
20 335€ 18 754€ 18 300€ 39 073€ 41 152€ 40 328€ 38 088€ 36 411€ 34 688€ 35 850€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 788 670€ 1 677 079€ 1 618 630€ 1 702 782€ 1 559 517€ 1 436 047€ 1 320 375€ 1 279 282€ 1 225 284€ 1 195 704€
19
E.4.
Sociálne náklady
443 193€ 357 624€ 321 783€ 373 651€ 291 164€ 233 447€ 286 649€ 244 816€ 243 563€ 251 936€
20
F.
Dane a poplatky
31 127€ 24 238€ 29 524€ 42 386€ 31 330€ 32 270€ 36 557€ 37 708€ 108 459€ 125 839€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 356 069€ 2 190 442€ 1 985 660€ 2 016 929€ 2 287 324€ 2 286 034€ 1 877 152€ 1 651 059€ 1 622 833€ 1 671 245€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 356 069€ 2 170 889€ 1 985 660€ 2 016 929€ 2 287 324€ 2 286 034€ 1 877 152€ 1 651 059€ 1 622 833€ 1 671 245€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 553€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 630€ 1 591€ 373€ 21 170€ 1 641€ 25 510€ 2 118€ 30 566€ 2 684€ 1 489€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
53 386€ 67 453€ 69 385€ 91 145€ 96 679€ 89 725€ 112 808€ 127 545€ 136 059€ 181 739€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
283 422€ 268 369€ 200 333€ 183 633€ 175 821€ 145 012€ 36 883€ 39 597€ 46 717€ 48 196€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
35 061 € 82 232 € 150 399 € 98 865 € 116 784 € 149 119 € 123 130 € 70 147 € 76 419 € 93 845 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-314 584 € -377 171 € -171 842 € 557 609 € 841 709 € 1 244 333 € 1 392 874 € 1 519 551 € 1 459 632 € 1 357 428 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
673 € 36 € 43 € 41 € 77 € 34 € 95 € 266 € 1 749 € 1 676 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
673 € 6 € 35 € 266 € 1 749 € 1 676 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
673€ 6€ 35€ 266€ 1 749€ 1 676€
42
XII.
Kurzové zisky
36€ 43€ 41€ 77€ 28€ 60€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
28 933 € 28 641 € 32 436 € 37 269 € 43 184 € 48 235 € 54 920 € 46 596 € 62 014 € 75 418 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 737 € 7 557 € 10 409 € 13 694 € 19 118 € 24 769 € 29 641 € 24 049 € 40 000 € 53 993 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 737€ 7 557€ 10 409€ 13 694€ 19 118€ 24 769€ 29 641€ 24 049€ 40 000€ 53 993€
52
O.
Kurzové straty
2€ 63€ 42€ 94€ 27€ 62€ 8€ 20€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 194€ 21 084€ 21 964€ 23 533€ 23 972€ 23 439€ 25 217€ 22 539€ 22 014€ 21 405€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-28 260 € -28 605 € -32 393 € -37 228 € -43 107 € -48 201 € -54 825 € -46 330 € -60 265 € -73 742 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 801 € 53 627 € 118 006 € 61 637 € 73 677 € 100 918 € 68 305 € 23 817 € 16 154 € 20 103 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
128 € 70 300 € 33 170 € 40 530 € 72 295 € 52 286 € 2 948 € 3 130 € 353 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
128€ 3 095€ 2 886€ 2 948€ 3 130€ 353€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
70 300€ 33 170€ 40 530€ 69 200€ 49 400€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 673 € 53 627 € 47 706 € 28 467 € 33 147 € 28 623 € 16 019 € 20 869 € 13 024 € 19 750 €