Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
303 424 € 316 155 € 301 634 € 319 058 € 424 217 € 481 578 € 555 611 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
16 211 € 32 384 € 37 739 € 62 908 € 89 442 € 138 302 € 53 575 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 365 € 2 781 € 4 197 €
005
A.I.2
Software
1 365€ 2 781€ 4 197€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
16 211 € 32 384 € 37 739 € 62 908 € 88 077 € 135 521 € 49 378 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 211€ 32 384€ 37 739€ 62 908€ 88 077€ 135 521€ 47 378€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
285 186 € 282 135 € 262 285 € 254 880 € 332 167 € 340 996 € 500 822 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
25 812 € 15 778 € 18 858 € 9 115 € 21 750 € 15 552 € 15 534 €
032
B.I.1
Materiál
25 812€ 15 778€ 18 858€ 9 115€ 21 750€ 15 552€ 15 534€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
311 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
311€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
113 966 € 38 331 € 64 125 € 52 761 € 10 343 € 98 456 € 382 593 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 155€ 37 885€ 43 060€ 27 913€ 3 974€ 60 839€ 371 697€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 398€ 33€ 20 652€ 24 435€ 5 956€ 37 204€ 9 998€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
100 413€ 413€ 413€ 413€ 413€ 413€ 898€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
145 408 € 228 026 € 179 302 € 193 004 € 299 763 € 226 988 € 102 695 €
056
B.IV.1
Peniaze
171€ 850€ 580€ 1 439€ 2 690€ 1 865€ 2 304€
057
B.IV.2
Účty v bankách
145 237€ 227 176€ 178 722€ 191 565€ 297 073€ 225 123€ 100 391€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 027 € 1 636 € 1 610 € 1 270 € 2 608 € 2 280 € 1 214 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 270€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 027€ 1 636€ 1 610€ 1 458€ 2 280€ 1 214€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 150€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
303 424 € 316 155 € 301 634 € 319 058 € 424 217 € 481 578 € 555 611 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
252 816 € 262 196 € 233 026 € 246 815 € 240 983 € 300 952 € 317 763 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
18 590 € 18 590 € 18 590 € 18 590 € 18 590 € 18 590 € 18 590 €
069
A.I.1
Základné imanie
18 590€ 18 590€ 18 590€ 18 590€ 18 590€ 18 590€ 18 590€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 859 € 1 859 € 1 859 € 1 859 € 1 859 € 1 859 € 1 859 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 859€ 1 859€ 1 859€ 1 859€ 1 859€ 1 859€ 1 859€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
212 577 € 212 577 € 226 366 € 220 534 € 180 503 € 297 313 € 199 613 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
226 366€ 226 366€ 226 366€ 220 534€ 180 503€ 297 313€ 199 613€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-13 789€ -13 789€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
19 790 € 29 170 € -13 789 € 5 832 € 40 031 € -16 810 € 97 701 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
50 608 € 53 959 € 68 608 € 72 243 € 183 234 € 180 626 € 237 716 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 211 € 1 342 € 325 € 134 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 211€ 1 342€ 325€ 134€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
109 € 169 € 128 € 54 € 53 833 € 84 048 € 10 453 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
109€ 169€ 128€ 54€ 102€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
53 833€ 79 357€ 30€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 589€ 10 423€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
44 288 € 52 448 € 68 155 € 72 055 € 129 401 € 96 578 € 227 263 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 799€ 38 968€ 47 836€ 25 019€ 11 970€ 76 662€ 163 198€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
236€ 942€ 899€ 932€ 102 567€ 1 523€ 33 076€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
16 991€ 604€ 470€ 391€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 916€ 985€ 1 043€ 825€ 1 526€ 691€ 1 539€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 216€ 10 649€ 17 481€ 17 190€ 13 038€ 17 702€ 29 450€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
130€ 300€ 426€ 27 698€ 300€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
132 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
132€