Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 867€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 867 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
347 388 € 343 642 € 310 093 € 248 360 € 339 223 € 604 791 € 431 853 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
347 388€ 343 642€ 310 093€ 248 360€ 339 223€ 604 791€ 431 853€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
215 115 € 240 453 € 250 883 € 168 365 € 202 958 € 522 720 € 251 245 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
52 587€ 58 506€ 45 813€ 45 034€ 47 887€ 30 803€ 56 774€
10
B.2
Služby
162 528€ 181 947€ 205 070€ 123 331€ 155 071€ 491 917€ 194 471€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
132 273 € 109 056 € 59 210 € 79 995 € 136 265 € 82 071 € 180 608 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
77 787 € 33 689 € 31 404 € 28 615 € 17 846 € 14 667 € 8 186 €
13
C.1
Mzdové náklady
56 018€ 9 668€ 8 231€ 6 122€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15 945€ 15 915€ 15 720€ 13 648€ 11 124€ 6 295€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
18 873€ 7 960€ 7 142€ 6 718€ 4 300€ 3 441€ 1 891€
16
C.4
Sociálne náklady
2 896€ 116€ 116€ 55€ -102€ 102€
17
D
Dane a poplatky
6 659€ 5 522€ 5 224€ 5 345€ 6 361€ 6 480€ 5 461€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 173€ 26 971€ 25 169€ 26 534€ 48 860€ 64 283€ 31 183€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
12 497€ 2 787€ 2 871€ 1 923€ 3 042€ 3 024€ 6 929€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 645€ 7 030€ 2 513€ 1 677€ 3 203€ 2 319€ 4 167€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 541€ 9 651€ 1 325€ 1 676€ 1 360€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 902€ 492€ 10 459€ 11 519€ 11 641€ 2 805€ 408€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
25 145 € 47 790 € -11 363 € 9 904 € 52 756 € -5 459 € 138 132 €
38
X.
Výnosové úroky
17€ 21€ 17€ 17€
39
N
Nákladové úroky
6€ 595€ 1 546€ 2 271€ 2 938€ 987€
40
XI.
Kurzové zisky
4€
41
O
Kurzové straty
132€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
254€ 12 075€ 743€ 225€ 212€ 11 381€ 10 894€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-254 € -12 081 € -1 466 € -1 754 € -2 462 € -14 302 € -11 864 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
24 891 € 35 709 € -12 829 € 8 150 € 50 294 € -19 761 € 126 268 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 101 € 6 539 € 960 € 2 318 € 10 263 € -2 951 € 28 567 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 101€ 6 539€ 960€ 2 007€ 15 164€ 2 883€ 26 428€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
311€ -4 901€ -5 834€ 2 139€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
19 790 € 29 170 € -13 789 € 5 832 € 40 031 € -16 810 € 97 701 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
24 891 € 35 709 € -12 829 € 8 150 € 50 294 € -19 761 € 126 268 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
19 790 € 29 170 € -13 789 € 5 832 € 40 031 € -16 810 € 97 701 €