Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
74 160 621 € 75 073 550 € 73 607 637 € 70 532 902 € 65 266 811 € 63 599 850 € 68 417 221 € 70 734 435 € 66 049 334 € 58 140 592 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
37 247 323 € 35 325 593 € 31 732 622 € 31 821 750 € 29 385 039 € 30 432 333 € 31 457 364 € 32 780 520 € 27 658 041 € 24 443 513 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
232 060 € 247 949 € 264 825 € 78 995 € 58 093 € 67 974 € 60 365 € 94 977 € 68 266 € 104 040 €
005
A.I.2
Software
227 195€ 247 649€ 172 103€ 78 477€ 58 093€ 66 216€ 60 365€ 94 977€ 68 266€ 104 040€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 865€ 300€ 92 722€ 518€ 1 758€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
36 948 557 € 35 012 116 € 31 425 124 € 31 703 809 € 29 288 698 € 30 327 545 € 31 360 855 € 32 651 455 € 27 556 886 € 22 989 877 €
012
A.II.1
Pozemky
88 500€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
013
A.II.2
Stavby
7 674 214€ 5 120 349€ 4 849 007€ 4 802 820€ 4 207 398€ 4 285 118€ 4 358 736€ 4 187 776€ 3 909 359€ 209 339€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 411 037€ 21 312 042€ 21 092 041€ 21 054 166€ 23 484 358€ 25 495 261€ 25 521 043€ 28 419 403€ 22 598 411€ 20 407 816€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
12 973€ 12 974€ 12 976€ 12 977€ 12 979€ 12 979€ 12 981€ 12 982€ 12 985€ 12 985€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 490 755€ 7 006 232€ 4 535 901€ 1 906 430€ 1 026 593€ 470 070€ 719 988€ 26 794€ 199 663€ 2 246 907€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
271 078€ 1 545 519€ 920 199€ 3 912 416€ 542 370€ 49 117€ 733 107€ 4 500€ 836 468€ 112 830€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
66 706 € 65 528 € 42 673 € 38 946 € 38 248 € 36 814 € 36 144 € 34 088 € 32 889 € 1 349 596 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
66 706€ 65 528€ 42 673€ 38 946€ 38 248€ 36 814€ 36 144€ 34 088€ 32 889€ 1 349 596€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
36 898 784 € 39 720 540 € 41 848 774 € 38 692 752 € 35 868 836 € 33 150 871 € 36 937 414 € 37 940 061 € 38 362 113 € 33 678 187 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
20 364 011 € 22 218 980 € 20 343 678 € 18 621 584 € 18 703 621 € 16 605 701 € 17 384 826 € 19 946 368 € 17 927 914 € 15 587 358 €
032
B.I.1
Materiál
5 566 817€ 5 777 136€ 6 827 874€ 6 792 733€ 7 673 561€ 6 294 790€ 5 865 756€ 6 478 736€ 6 037 119€ 6 135 976€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 096 067€ 4 300 416€ 3 924 219€ 4 388 401€ 4 773 236€ 3 443 590€ 3 387 737€ 4 402 203€ 3 558 070€
034
B.I.3
Výrobky
10 210 340€ 11 749 652€ 9 257 228€ 7 088 952€ 6 054 203€ 6 770 256€ 7 975 296€ 8 911 931€ 8 222 599€ 5 212 378€
036
B.I.5
Tovar
490 787€ 391 776€ 334 357€ 351 498€ 202 621€ 96 700€ 138 999€ 152 560€ 109 899€ 150 045€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
365€ 17 038€ 938€ 227€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 20 € 943 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
20€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
16 475 714 € 17 396 521 € 21 101 665 € 19 966 075 € 17 011 245 € 16 296 760 € 19 319 231 € 17 785 672 € 20 246 913 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
15 542 944€ 16 928 380€ 20 553 276€ 19 335 880€ 15 999 310€ 15 357 297€ 18 199 039€ 17 179 697€ 19 208 636€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
926 275€ 449 819€ 524 039€ 543 125€ 943 647€ 811 325€ 882 024€ 539 884€ 882 642€ 799 419€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 495€ 18 322€ 24 350€ 87 070€ 68 288€ 128 138€ 238 168€ 66 091€ 155 635€ 104 925€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
59 059 € 105 039 € 403 431 € 105 093 € 153 970 € 248 410 € 233 337 € 208 021 € 187 286 € 145 309 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 269€ 50 107€ 54 251€ 66 240€ 67 965€ 66 266€ 10 589€ 89 632€ 30 630€ 10 779€
057
B.IV.2
Účty v bankách
46 790€ 54 932€ 349 180€ 38 853€ 86 005€ 182 144€ 222 748€ 118 389€ 156 656€ 134 530€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
14 514 € 27 417 € 26 241 € 18 400 € 12 936 € 16 646 € 22 443 € 13 854 € 29 180 € 18 892 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 490€ 3 396€ 4 349€ 4 983€ 5 832€ 6 418€ 6 486€ 846€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 346€ 17 646€ 15 212€ 12 882€ 6 569€ 9 348€ 15 890€ 13 854€ 28 319€ 18 889€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
3€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 678€ 6 375€ 6 680€ 535€ 535€ 880€ 67€ 15€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
74 160 621 € 75 073 550 € 73 607 637 € 70 532 902 € 65 266 811 € 63 599 850 € 68 417 221 € 70 734 435 € 66 049 334 € 58 140 592 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
26 917 903 € 27 801 333 € 27 253 907 € 27 134 949 € 25 204 897 € 24 867 143 € 24 896 453 € 25 059 375 € 22 314 274 € 20 164 332 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
33 029 € -70 875 € -682 932 € -76 516 € -410 872 € -276 919 € -59 651 € 61 546 € -800 576 € -2 855 227 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
33 029€ -70 875€ -682 932€ -76 516€ -410 872€ -276 919€ -59 651€ 61 546€ -800 576€ -2 855 227€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 246 082 € 1 152 082 € 1 079 082 € 919 082 € 771 082 € 552 082 € 305 082 € 116 082 € 106 552 € 93 802 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 246 082€ 1 152 082€ 1 079 082€ 919 082€ 771 082€ 552 082€ 305 082€ 116 082€ 106 552€ 93 802€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 626 126 € 3 784 757 € 4 132 383 € 2 696 687 € 1 372 980 € 404 022 € 189 979 € 992 768 € 913 007 € 798 599 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 626 126€ 3 784 757€ 4 132 383€ 2 696 687€ 1 372 980€ 404 022€ 189 979€ 992 768€ 913 007€ 798 599€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
12 666 € 935 369 € 725 374 € 1 595 696 € 1 471 707 € 2 187 958 € 2 461 043 € 1 888 979 € 95 291 € 127 158 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
46 693 402 € 46 629 666 € 45 656 137 € 42 894 114 € 39 669 794 € 38 399 727 € 42 923 734 € 45 156 679 € 43 249 544 € 37 583 544 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
733 130 € 968 778 € 1 368 177 € 979 579 € 1 280 137 € 777 891 € 1 423 577 € 1 002 214 € 1 065 360 € 628 369 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
654 779€ 761 281€ 734 179€ 692 751€ 644 842€ 589 332€ 593 136€ 659 473€ 619 508€ 571 534€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
145 000€ 0€ 106 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
78 351€ 207 497€ 633 998€ 286 828€ 490 295€ 188 559€ 724 441€ 342 741€ 445 852€ 56 835€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 837 379 € 8 236 804 € 4 339 752 € 3 737 511 € 3 525 482 € 4 065 063 € 5 133 394 € 5 031 827 € 4 699 329 € 2 907 601 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
36 067€ 50 186€ 44 432€ 42 230€ 36 643€ 34 751€ 11 038€ 9 358€ 16 866€ 52 897€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 357 792€ 5 791 001€ 1 969 968€ 1 330 432€ 1 204 096€ 1 897 225€ 3 219 860€ 3 722 189€ 4 116 061€ 2 360 975€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 443 520€ 2 395 617€ 2 325 352€ 2 364 849€ 2 284 743€ 2 133 087€ 1 902 496€ 1 300 280€ 566 402€ 493 729€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
9 620 613 € 11 825 004 € 12 677 526 € 11 971 170 € 10 437 636 € 10 579 129 € 9 116 267 € 9 389 978 € 10 740 501 € 11 643 790 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 108 554€ 8 365 524€ 7 704 510€ 6 960 975€ 7 931 664€ 7 163 917€ 5 946 732€ 6 053 346€ 7 129 813€ 8 889 931€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
30 359€ 115 817€ 220 304€ 435 041€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
110€ 2 500 000€ 3 000 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
722 473€ 712 528€ 712 510€ 755 198€ 745 592€ 754 324€ 637 451€ 666 323€ 637 546€ 668 232€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
495 105€ 496 977€ 496 105€ 512 040€ 518 531€ 524 652€ 440 049€ 488 361€ 432 328€ 441 370€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
109 793€ 104 369€ 199 536€ 111 399€ 108 014€ 467 737€ 124 046€ 103 850€ 82 481€ 85 376€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 184 688€ 2 145 496€ 1 064 865€ 631 558€ 1 133 835€ 1 668 499€ 1 937 630€ 1 962 281€ 2 238 029€ 1 123 840€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
500 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
29 502 280 € 25 599 080 € 27 270 682 € 26 205 854 € 24 426 539 € 22 477 644 € 27 250 496 € 29 732 660 € 26 744 354 € 22 403 784 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
7 009 658€ 8 170 000€ 7 990 530€ 11 827 545€ 9 496 920€ 8 838 577€ 10 473 576€ 15 033 440€ 18 678 924€ 7 500 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
22 492 622€ 17 429 080€ 19 280 152€ 14 378 309€ 14 929 619€ 13 639 067€ 16 776 920€ 14 699 220€ 8 065 430€ 14 903 784€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
549 316 € 642 551 € 697 593 € 503 839 € 392 120 € 332 980 € 597 034 € 518 381 € 485 516 € 392 716 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
32 941€ 74 132€ 17 525€ 187 232€ 2 949€ 52 858€ 217 999€ 10 366€ 118 547€ 9 511€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
363 035€ 411 881€ 530 659€ 236 410€ 309 321€ 206 112€ 279 990€ 383 523€ 322 959€ 341 775€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
153 340€ 156 538€ 149 409€ 80 197€ 79 850€ 74 010€ 99 045€ 124 492€ 44 010€ 41 430€