Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
336 526€ 358 006€ 391 397€ 387 907€ 361 115€ 445 847€ 477 464€ 464 160€ 556 118€ 512 208€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
293 056€ 329 433€ 372 526€ 376 403€ 345 888€ 401 048€ 411 941€ 395 594€ 483 737€ 434 123€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
43 470 € 28 573 € 18 871 € 11 504 € 15 227 € 44 799 € 65 523 € 68 566 € 72 381 € 78 085 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
92 223 048 € 99 813 302 € 100 385 989 € 97 693 841 € 96 679 733 € 93 417 985 € 97 476 738 € 93 816 207 € 93 907 269 € 81 348 609 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
90 373 247€ 93 329 653€ 95 255 119€ 93 388 930€ 92 224 296€ 91 077 391€ 96 252 906€ 89 307 178€ 88 564 563€ 78 658 073€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 743 662€ 2 868 621€ 1 704 093€ 649 914€ 613 593€ -1 149 187€ -1 960 196€ 1 538 637€ 2 479 332€ -51 665€
07
II.3
Aktivácia
3 593 463€ 3 615 028€ 3 426 777€ 3 654 997€ 3 841 844€ 3 489 781€ 3 184 028€ 2 970 392€ 2 863 374€ 2 742 201€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
70 659 093 € 76 574 328 € 77 337 732 € 74 749 868 € 73 676 450 € 69 394 321 € 73 503 455 € 72 406 352 € 75 912 113 € 66 093 739 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
62 003 073€ 67 911 739€ 68 317 446€ 65 715 009€ 64 669 362€ 62 112 565€ 65 683 436€ 64 360 181€ 65 136 911€ 56 252 443€
10
B.2
Služby
8 645 570€ 8 651 744€ 8 995 111€ 8 985 388€ 9 000 823€ 7 246 474€ 7 820 019€ 8 046 171€ 10 775 202€ 9 841 296€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
21 607 425 € 23 267 547 € 23 067 128 € 22 955 477 € 23 018 510 € 24 068 463 € 24 038 806 € 21 478 421 € 18 067 537 € 15 332 955 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
16 933 280 € 17 247 903 € 17 070 993 € 16 978 597 € 15 998 260 € 15 595 954 € 15 384 491 € 14 289 750 € 14 486 375 € 13 276 488 €
13
C.1
Mzdové náklady
11 665 352€ 12 034 322€ 11 888 763€ 11 784 267€ 11 183 491€ 10 904 231€ 10 711 202€ 9 968 968€ 10 231 729€ 9 345 851€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
4 530€ 4 360€ 8 440€ 13 140€ 58 970€ 28 492€ 28 336€ 29 974€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 235 522€ 4 333 869€ 4 327 368€ 4 256 537€ 4 022 069€ 3 863 012€ 3 717 039€ 3 456 853€ 3 520 122€ 3 182 668€
16
C.4
Sociálne náklady
1 032 406€ 875 182€ 850 502€ 929 353€ 792 700€ 815 571€ 897 280€ 835 437€ 706 188€ 717 995€
17
D
Dane a poplatky
57 328€ 47 923€ 51 948€ 43 822€ 41 608€ 39 090€ 37 409€ 32 181€ 32 986€ 31 941€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 604 246€ 4 582 208€ 4 502 793€ 4 351 510€ 4 944 435€ 5 302 639€ 4 981 065€ 3 281 151€ 2 436 707€ 2 109 819€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
988 362€ 7 254 964€ 1 287 228€ 1 016 835€ 275 535€ 798 508€ 156 849€ 1 764 029€ 4 072 599€ 601 914€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
964 043€ 7 240 420€ 1 259 032€ 1 035 927€ 269 944€ 881 814€ 159 259€ 1 759 555€ 4 047 153€ 589 188€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 801€ -41€ 108 349€ -518€ -20 506€ 821 823€ -307 819€ 1 050 132€ 35 329€ 97 437€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 740 943€ 4 350 795€ 5 318 992€ 7 413 168€ 11 989 779€ 7 742 572€ 9 269 964€ 621 403€ 621 642€ 401 278€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 303 335€ 4 029 196€ 5 125 237€ 7 071 957€ 11 523 116€ 6 831 374€ 9 500 484€ 259 541€ 420 338€ 150 115€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
472 697 € 1 725 697 € 1 554 996 € 1 904 185 € 2 526 967 € 3 136 849 € 3 710 730 € 3 191 543 € 1 302 890 € 81 159 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22 000€ 3 839 384€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
20 000€ 3 948 663€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
21 598€ 98 544€ 244 570€ 542 034€ 316 827€ 434 002€ 284 877€ 203 164€ 508 413€ 496 974€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
11 055€ 101 065€ 571 204€ 118 118€ 464 233€ 59 928€ 104 396€ 88 265€ 503 642€ 156 565€
38
X.
Výnosové úroky
874€ 4€ 2 482€ 1 147€ 70€ 34€ 2 252€ 373€ 360€
39
N
Nákladové úroky
358 445€ 300 357€ 299 115€ 343 731€ 440 124€ 583 495€ 611 402€ 688 328€ 846 610€ 481 574€
40
XI.
Kurzové zisky
27 380€ 23 062€ 156 780€ 4 532€ 57 178€ 7 572€ 28 010€ 143 440€ 134 710€ 314 604€
41
O
Kurzové straty
31 187€ 80 570€ 20 247€ 17 307€ 20 942€ 38 969€ 126 156€ 73 340€ 246 711€ 89 194€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
35€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
54 571€ 54 254€ 53 231€ 62 674€ 70 900€ 75 016€ 72 936€ 67 592€ 72 111€ 56 625€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-405 406 € -414 640 € -542 443 € 7 218 € -619 012 € -315 764 € -601 969 € -568 669 € -1 134 857 € 27 980 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
67 291 € 1 311 057 € 1 012 553 € 1 911 403 € 1 907 955 € 2 821 085 € 3 108 761 € 2 622 874 € 168 033 € 109 139 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
54 625 € 375 688 € 287 179 € 315 707 € 436 248 € 633 127 € 647 718 € 733 895 € 72 742 € -18 019 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 722€ 305 423€ 326 676€ 235 601€ 284 592€ 402 536€ 45 503€ 17€ 69€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
47 903€ 70 265€ -39 497€ 80 106€ 151 656€ 230 591€ 602 215€ 733 878€ 72 673€ -18 019€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
12 666 € 935 369 € 725 374 € 1 595 696 € 1 471 707 € 2 187 958 € 2 461 043 € 1 888 979 € 95 291 € 127 158 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
67 291 € 1 311 057 € 1 012 553 € 1 911 403 € 1 907 955 € 2 821 085 € 3 108 761 € 2 622 874 € 168 033 € 109 139 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
12 666 € 935 369 € 725 374 € 1 595 696 € 1 471 707 € 2 187 958 € 2 461 043 € 1 888 979 € 95 291 € 127 158 €