Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BLISS a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
166 808€ 212 003€ 141 275€ 167 283€ 252 595€ 335 892€ 350 800€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
141 434€ 207 636€ 136 529€ 132 075€ 194 740€ 298 129€ 283 458€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
25 374 € 4 367 € 4 746 € 35 208 € 57 855 € 37 763 € 67 342 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
65 066 € 50 396 € 13 687 € 26 708 € 108 048 € 185 839 € 156 599 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
65 066€ 50 396€ 13 687€ 26 708€ 108 048€ 185 839€ 156 599€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
67 812 € 55 147 € 56 965 € 73 494 € 106 753 € 153 113 € 133 034 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 966€ 23 660€ 16 659€ 11 638€ 35 064€ 46 127€ 35 972€
10
B.2
Služby
43 846€ 31 487€ 40 306€ 61 856€ 71 689€ 106 986€ 97 062€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
22 628 € -384 € -38 532 € -11 578 € 59 150 € 70 489 € 90 907 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13 483 € 9 633 € 25 590 € 59 334 € 176 049 € 197 114 € 210 956 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 260€ 5 965€ 18 571€ 43 791€ 125 634€ 142 787€ 151 081€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 223€ 3 343€ 6 728€ 15 347€ 46 385€ 52 668€ 53 360€
16
C.4
Sociálne náklady
325€ 291€ 196€ 4 030€ 1 659€ 6 515€
17
D
Dane a poplatky
3 385€ 22 511€ 3 845€ 17€ 13 083€ 13 092€ 12 697€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
41 006€ 45 135€ 101 088€ 124 291€ 99 186€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20 023€ 8 500€ 875€ 34 617€ 10 916€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 641€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
13 504€ -15 312€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19€ 2 099€ 3 288€ 18 419€ 4 045€ 1 481€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 274€ 10 002€ 6 960€ 16 735€ 48 731€ 45 236€ 35 939€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-6 514 € -22 488 € -113 834 € -121 011 € -274 011 € -257 911 € -255 474 €
38
X.
Výnosové úroky
56€ 1€ 4€
39
N
Nákladové úroky
2€ 2 393€ 3 922€ 1 607€
40
XI.
Kurzové zisky
31€ 26€
41
O
Kurzové straty
6€ 38€ 16€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 027€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 232€ 1 166€ 1 788€ 1 047€ 4 073€ 2 818€ 3 363€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 232 € 861 € -1 732 € -1 049 € -6 440 € -6 778 € -4 956 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-7 746 € -21 627 € -115 566 € -122 060 € -280 451 € -264 689 € -260 430 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-7 746 € -22 587 € -116 526 € -123 020 € -281 411 € -264 689 € -260 430 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
520€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
520 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
520 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-7 746 € -21 627 € -115 566 € -122 060 € -280 451 € -264 169 € -260 430 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-7 746 € -22 587 € -116 526 € -123 020 € -281 411 € -264 169 € -260 430 €