Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IZOLEX BAU s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 371 960€ 159 000€ 140 250€ 2 500€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 202 189€ 111 785€ 156 094€ 2 500€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
169 771 € 47 215 € -15 844 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 143 021 € 1 605 802 € 1 749 563 € 2 943 666 € 5 117 676 € 3 138 101 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 051 236€ 888 739€ 1 264 554€ 2 779 808€ 5 003 831€ 3 213 477€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
712 476€ 485 009€ 163 858€ 113 845€ -75 376€
07
II.3
Aktivácia
91 785€ 4 587€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
901 967 € 1 320 580 € 910 594 € 2 143 845 € 3 498 382 € 2 662 287 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
307 896€ 461 211€ 349 483€ 480 723€ 764 333€ 1 099 372€
10
B.2
Služby
594 071€ 859 369€ 561 111€ 1 663 122€ 2 734 049€ 1 562 915€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
410 825 € 332 437 € 823 125 € 799 821 € 1 619 294 € 475 814 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
365 749 € 346 631 € 378 159 € 380 325 € 399 666 € 380 401 €
13
C.1
Mzdové náklady
259 609€ 246 110€ 267 877€ 270 535€ 284 716€ 268 358€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
91 773€ 85 021€ 93 097€ 94 529€ 99 804€ 92 444€
16
C.4
Sociálne náklady
14 367€ 15 500€ 17 185€ 15 261€ 15 146€ 19 599€
17
D
Dane a poplatky
3 045€ 12 669€ 6 450€ 7 757€ 6 838€ 6 216€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 476€ 12 626€ 13 740€ 14 847€ 16 428€ 15 647€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
17 432€ 26 899€ 4 422€ 21 785€ 4 692€ 2 144€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 896€ 25 128€ 2 003€ 13 939€ 5 367€ 1 809€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
85 660€ -72 082€ 31 088€ 96 728€ 68 810€ 33 165€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 935€ 290€ 7 242€ 3 507€ 10 673€ 14 596€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18 954€ 7 800€ 14 308€ 12 589€ 102 704€ 17 819€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-51 588 € 26 854 € 389 041 € 298 928 € 1 034 846 € 37 497 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
5 004€ 2€ 15€ 37€ 3€
39
N
Nákladové úroky
8 861€ 5 297€ 3 269€ 5 164€ 5 727€ 10 401€
40
XI.
Kurzové zisky
17€ 139€
41
O
Kurzové straty
23€ 40€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 418€ 7 538€ 2 744€ 1 106€ 1 974€ 5 501€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-14 279 € -7 831 € -6 034 € -6 295 € -7 649 € -15 760 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-65 867 € 19 023 € 383 007 € 292 633 € 1 027 197 € 21 737 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 220 € 8 741 € 99 799 € 67 130 € 239 315 € 6 050 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 860€ 9 640€ 80 607€ 70 652€ 255 411€ 7 764€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 360€ -899€ 19 192€ -3 522€ -16 096€ -1 714€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-72 087 € 10 282 € 283 208 € 225 503 € 787 882 € 15 687 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-65 867 € 19 023 € 383 007 € 292 633 € 1 027 197 € 21 737 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-72 087 € 10 282 € 283 208 € 225 503 € 787 882 € 15 687 €