Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

+ SERVIS spol. s r.o. Košice [zrušená]

 • Vydaný 24.2.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 46 z roku 2014 7.3.2014
 • Úpadca + SERVIS spol. s r.o. Košice
  IČO: 31728090
  Zádielská 8
  040 01   Košice
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti:

+ SERVIS spol. s r.o. Košice, so sídlom Zádielská 8, Košice 040 01, IČO: 31 728 090, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke číslo 7917/V súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 357/2013 Z.z.

v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 33CbR/45/2013
 • ICS 7113217471
 • Vydal JUDr. Isabel Fulková
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
 • Odoslal Eva Olajosova

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 21.10.2014
Výmaz 26.11.2014

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
7.3.2014
Rozhodnutie Zrušenie