Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MN- Building, a.s. v likvidácii

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 901 990 € 1 902 212 € 1 903 218 € 1 909 959 € 1 916 498 € 2 303 873 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 900 662 € 1 900 884 € 1 901 890 € 1 908 631 € 1 914 606 € 2 301 981 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 900 000 € 1 900 000 € 1 900 000 € 1 900 000 € 1 900 000 € 1 900 000 €
035
B.I.1
Materiál
1 900 000€ 1 900 000€ 1 900 000€ 1 900 000€ 1 900 000€ 1 900 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
909 € 1 862 € 394 461 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
885 € 1 417 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
885€ 1 417€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
69€ 393 044€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
909€ 908€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
662 € 884 € 1 890 € 7 722 € 12 744 € 7 520 €
072
B.V.1.
Peniaze
659€ 881€ 1 888€ 7 578€ 12 707€ 1 938€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3€ 3€ 2€ 144€ 37€ 5 582€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
564 € 564 €
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
564€ 564€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 901 990 € 1 902 212 € 1 903 218 € 1 909 959 € 1 916 498 € 2 303 873 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-548 879 € -412 819 € -282 941 € -87 992 € 29 959 € 50 633 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
148 500 € 148 500 € 148 500 € 148 500 € 148 500 € 148 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
148 500€ 148 500€ 148 500€ 148 500€ 148 500€ 148 500€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 522 € 5 522 € 5 522 € 5 522 € 5 523 € 5 492 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 522€ 5 522€ 5 522€ 5 522€ 5 523€ 5 492€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-566 841 € -436 963 € -242 014 € -124 064 € -103 390 € -103 966 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
577€ 577€ 577€ 577€ 576€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-567 418€ -437 540€ -242 591€ -124 641€ -103 966€ -103 966€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-136 060 € -129 878 € -194 949 € -117 950 € -20 674 € 607 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 450 869 € 2 315 031 € 2 186 159 € 1 997 951 € 1 884 163 € 2 253 240 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
16 550 € 16 550 € 16 550 € 22 147 € 678 107 € 2 173 584 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 590 € 15 590 € 15 590 € 21 256 € 678 107 € 2 173 584 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
15 500€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
90€ 15 590€ 15 590€ 21 256€ 678 107€ 2 173 584€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
960€ 960€ 891€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
960€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 000 € 15 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
15 000€ 15 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7€ 57€ 41€ 4€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 434 312€ 2 298 424€ 2 169 568€ 1 975 800€ 1 191 056€ 64 656€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 376 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 376€