Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HORIZONT SLOVAKIA a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti HORIZONT SLOVAKIA a.s.

 • Názov HORIZONT SLOVAKIA a.s.
 • IČO 31731368
 • DIČ 2020482728
 • Sídlo Kováčska 63, 040 01 Košice
 • Dátum vzniku 26. júla 1996, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 809/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 152 969 362 €
  Podľa účtovnej závierky: -161 936 120 €
 • Historický názov HORIZONT SLOVAKIA o.c.p., akciová spoločnosť
  (platné do 10. januára 2002 )
 • Historické sídlo Hlavná 68, 040 01 Košice
  (platné do 15. augusta 1997)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 21. januára 2003
Predmety podnikania
Názov Vznik
maloobchod a veľkoobchod s priemyselným tovarom 26.7.1996
nákup a predaj nehnuteľností 26.7.1996
realitné agentúry - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností 26.7.1996
nákup a predaj motorových vozidiel 26.7.1996
servis motorových vozidiel 26.7.1996
nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel 26.7.1996
vykonávanie leasingových operácií 26.7.1996
sprostredkovateľská činnosť 26.7.1996
veľkoobchod s nerastnými surovinami, hutníckymi výrobkami, kovmi a drevom 26.7.1996
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva) 26.7.1996
zmenárenská činnosť 15.1.1998
prevádzkovanie kurzových stávok 25.5.1998
vydavateľská činnosť 25.8.1998
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 25.8.1998
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 25.8.1998
veľkoobchod a maloobchod v oblasti: kníh, časopisov a novín 25.8.1998
zásielkový predaj kníh, časopisov a novín 25.8.1998
poskytovanie telekomunikačnej služby - audiotext 25.8.1998
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach 31.3.1999
kozmetické služby 31.3.1999
činnosť vizážistu 31.3.1999
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá 31.3.1999
prenájom automobilov 31.3.1999
prevádzkovanie sauny, bazénu a solária 31.3.1999
prevádzkovanie stávkovej hry bingo 31.3.1999
masérske služby 13.7.1999
predaj nealkoholických nápojov prostredníctvom predajných automatov 8.6.2000
predaj na priamu konzumáciu: nealko nápoje, priemyselne vyrábané mliečne nápoje, koktaily, víno, destiláty a pivo 8.6.2000
organizačné a ekonomické poradenstvo 23.6.2000
účtovné poradenstvo 23.6.2000
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 18.7.2000
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 18.7.2000
automatizované spracovanie dát 26.7.1996
prevádzkovanie stávkových hier pomocou elektronickomechanických ruliet 18.1.2001
faktoring a forfaiting 5.2.2001
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 144/96, Nz 147/96 zo dňa 18.7.1996 napísanej v Košiciach podľa zák. č. 513/91 Zb. Akciová spoločnosť preberá dňom 26.7.1996 majetok, práva a záväzky spoločnosti HORIZONT SLOVAKIA KAPITÁLOVÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom v Košiciach, Hlavná 68, zrušenej bez likvidácie.
2. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 8.8.1997.
3. Zmena spoločenskej zmluvy podľa notárskej zápisnice zo dňa 20. 11. 1997.
4. Rozhodnutie MF SR 121/1996/OCP zo dňa 6. 5. 1996.
5. Rozhodnutie MF SR 1009/1998 zo dňa 5. 5. 1998 - zmena stanov a.s. zo dňa 25. 5. 1998.
6. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 15. 7. 1998.
7. Zmena stanov zo dňa 29. 12. 1998.
8. Zmena stanov zo dňa 26.5.1999.
9. Zmena stanov zo dňa 25. 9. 1999.
10. Zmena stanov zo dňa 3.2.2000.
11. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 8.6.2000.
12. Zmena stanov schválená VZ dňa 26.6.2000 vo forme notárskej zápisnice N 107/2000, Nz 107/2000.
13. Zmena stanov a.s. zo dňa 23. 11. 2000.
14. Zmena stanov a.s. zo dňa 19. 1. 2001.
15. Zmena stanov zo dňa 16. 10. 2001.
16. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 4K 18/02-41 zo dňa 28.5.2002 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka HORIZONT SLOVAKIA a.s. so sídlom Kováčska 63, Košice a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Vladimíra Bajtoša, advokáta, Alžbetina 3, Košice.
17. Krajský súd v Košiciach opatrením č.k. 4K 18/02-47 zo dňa 29.5.2002 ustanovil osobitných správcov pre odbor ekonomiky a účtovníctva:
1. Ing. Jozef Marcinčin, r.č. , Slanská 926/43, Vranov nad Topľou a
2. Ing. Marián Albert, r.č. , Štúrova 40, Košice.