Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HORIZONT SLOVAKIA a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti HORIZONT SLOVAKIA a.s.

 • Názov HORIZONT SLOVAKIA a.s.
 • IČO 31731368
 • DIČ 2020482728
 • Sídlo Kováčska 63, 040 01 Košice
 • Dátum vzniku 26. júla 1996, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 809/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 152 969 362 €
  Podľa účtovnej závierky: -161 936 120 €
 • Historický názov HORIZONT SLOVAKIA o.c.p., akciová spoločnosť
  (platné do 10. januára 2002 )
 • Historické sídlo Hlavná 68, 040 01 Košice
  (platné do 15. augusta 1997)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Vladimír Fruni Predstaventvo Kurská 3, 040 13 Košice
František Matik Predstaventvo 3, 082 05 Varhaňovce
Ing. Marián Šebeščák Predstaventvo Európska trieda, 040 13 Košice
 • Konanie menom spoločnosti [od 23. júna 2000] Za spoločnosť koná predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva vždy spolu s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
JUDr. Marián Vojčík Predseda dozornej rady Rehoľná 1, 040 13 Košice
Marián Hitka Člen dozornej rady 1. mája 1033/12, 952 01 Vráble
Ing. Stanislav Priščák Člen dozornej rady Havanská 3, 040 13 Košice
Predmety podnikania
Názov Vznik
maloobchod a veľkoobchod s priemyselným tovarom 26.7.1996
nákup a predaj nehnuteľností 26.7.1996
realitné agentúry - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností 26.7.1996
nákup a predaj motorových vozidiel 26.7.1996
servis motorových vozidiel 26.7.1996
nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel 26.7.1996
vykonávanie leasingových operácií 26.7.1996
sprostredkovateľská činnosť 26.7.1996
veľkoobchod s nerastnými surovinami, hutníckymi výrobkami, kovmi a drevom 26.7.1996
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva) 26.7.1996
zmenárenská činnosť 15.1.1998
prevádzkovanie kurzových stávok 25.5.1998
vydavateľská činnosť 25.8.1998
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 25.8.1998
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 25.8.1998
veľkoobchod a maloobchod v oblasti: kníh, časopisov a novín 25.8.1998
zásielkový predaj kníh, časopisov a novín 25.8.1998
poskytovanie telekomunikačnej služby - audiotext 25.8.1998
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach 31.3.1999
kozmetické služby 31.3.1999
činnosť vizážistu 31.3.1999
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá 31.3.1999
prenájom automobilov 31.3.1999
prevádzkovanie sauny, bazénu a solária 31.3.1999
prevádzkovanie stávkovej hry bingo 31.3.1999
masérske služby 13.7.1999
predaj nealkoholických nápojov prostredníctvom predajných automatov 8.6.2000
predaj na priamu konzumáciu: nealko nápoje, priemyselne vyrábané mliečne nápoje, koktaily, víno, destiláty a pivo 8.6.2000
organizačné a ekonomické poradenstvo 23.6.2000
účtovné poradenstvo 23.6.2000
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 18.7.2000
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 18.7.2000
automatizované spracovanie dát 26.7.1996
prevádzkovanie stávkových hier pomocou elektronickomechanických ruliet 18.1.2001
faktoring a forfaiting 5.2.2001
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 144/96, Nz 147/96 zo dňa 18.7.1996 napísanej v Košiciach podľa zák. č. 513/91 Zb. Akciová spoločnosť preberá dňom 26.7.1996 majetok, práva a záväzky spoločnosti HORIZONT SLOVAKIA KAPITÁLOVÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom v Košiciach, Hlavná 68, zrušenej bez likvidácie.
2. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 8.8.1997.
3. Zmena spoločenskej zmluvy podľa notárskej zápisnice zo dňa 20. 11. 1997.
4. Rozhodnutie MF SR 121/1996/OCP zo dňa 6. 5. 1996.
5. Rozhodnutie MF SR 1009/1998 zo dňa 5. 5. 1998 - zmena stanov a.s. zo dňa 25. 5. 1998.
6. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 15. 7. 1998.
7. Zmena stanov zo dňa 29. 12. 1998.
8. Zmena stanov zo dňa 26.5.1999.
9. Zmena stanov zo dňa 25. 9. 1999.
10. Zmena stanov zo dňa 3.2.2000.
11. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 8.6.2000.
12. Zmena stanov schválená VZ dňa 26.6.2000 vo forme notárskej zápisnice N 107/2000, Nz 107/2000.
13. Zmena stanov a.s. zo dňa 23. 11. 2000.
14. Zmena stanov a.s. zo dňa 19. 1. 2001.
15. Zmena stanov zo dňa 16. 10. 2001.
16. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 4K 18/02-41 zo dňa 28.5.2002 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka HORIZONT SLOVAKIA a.s. so sídlom Kováčska 63, Košice a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Vladimíra Bajtoša, advokáta, Alžbetina 3, Košice.
17. Krajský súd v Košiciach opatrením č.k. 4K 18/02-47 zo dňa 29.5.2002 ustanovil osobitných správcov pre odbor ekonomiky a účtovníctva:
1. Ing. Jozef Marcinčin, r.č. , Slanská 926/43, Vranov nad Topľou a
2. Ing. Marián Albert, r.č. , Štúrova 40, Košice.
História zmien a podania
 • 2018
 • 28.2. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R201403
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 01/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 01/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 01/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 01/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2005
 • 15.9. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konkurzného konania:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 21. januára 2003 so správcom konkurznej podstaty Ing. Marián Albert
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu dňa 21. januára 2003
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Krajský súd v Košiciach opatrením č.k. 4K 18/02-47 zo dňa 29.5.2002 ustanovil osobitných správcov pre odbor ekonomiky a účtovníctva: 1. Ing. Jozef Marcinčin, r.č. , Slanská 926/43, Vranov nad Topľou a 2. Ing. Marián Albert, r.č. , Štúrova 40, Košice.
 • 2003
 • 21.1. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • konkurzné konanie:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 21. januára 2003 so správcom konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Bajtoš
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 4K 18/02-41 zo dňa 28.5.2002 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka HORIZONT SLOVAKIA a.s. so sídlom Kováčska 63, Košice a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Vladimíra Bajtoša, advokáta, Alžbetina 3, Košice.
 • 2002
 • 10.1. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu HORIZONT SLOVAKIA a.s. z HORIZONT SLOVAKIA o.c.p., akciová spoločnosť
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   • obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácanie dlhopisov
   • vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa zákona o cenných papieroch § 34 až 37
   • vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   • obchodovanie s cennými papiermi
 • 2001
 • 19.10. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 152 969 362 € z hodnoty 37 545 642 €
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov zo dňa 16. 10. 2001.
 • 5.2. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • faktoring a forfaiting
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov a.s. zo dňa 19. 1. 2001.
 • 18.1. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2000
 • 18.7. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov schválená VZ dňa 26.6.2000 vo forme notárskej zápisnice N 107/2000, Nz 107/2000.
 • 23.6. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 37 545 642 € z hodnoty 8 467 769 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť koná predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva vždy spolu s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
   pôvodne
   Za spoločnosť koná predstavenstvo a to tak, že písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • organizačné a ekonomické poradenstvo
   • účtovné poradenstvo
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 8.6.2000.
 • 8.6. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • predaj nealkoholických nápojov prostredníctvom predajných automatov
   • predaj na priamu konzumáciu: nealko nápoje, priemyselne vyrábané mliečne nápoje, koktaily, víno, destiláty a pivo
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov zo dňa 3.2.2000.
 • 1999
 • 1.10. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 8 467 769 € z hodnoty 169 289 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov zo dňa 25. 9. 1999.
 • 13.7. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • masérske služby
   • vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa zákona o cenných papieroch § 34 až 37
   • vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušené predmety
   • vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa zákona o cenných papieroch
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov zo dňa 26.5.1999.
 • 31.3. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť koná predstavenstvo a to tak, že písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
   pôvodne
   Za spoločnosť koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
   • kozmetické služby
   • činnosť vizážistu
   • prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   • prenájom automobilov
   • prevádzkovanie sauny, bazénu a solária
   • prevádzkovanie stávkovej hry bingo
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov zo dňa 29. 12. 1998.
 • 1998
 • 25.8. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vydavateľská činnosť
   • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   • reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   • veľkoobchod a maloobchod v oblasti: kníh, časopisov a novín
   • zásielkový predaj kníh, časopisov a novín
   • poskytovanie telekomunikačnej služby - audiotext
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 15. 7. 1998.
 • 25.5. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzkovanie kurzových stávok
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie MF SR 1009/1998 zo dňa 5. 5. 1998 - zmena stanov a.s. zo dňa 25. 5. 1998.
 • 20.4. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa zákona o cenných papieroch
   • obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   • obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácanie dlhopisov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie MF SR 121/1996/OCP zo dňa 6. 5. 1996.
 • 15.1. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zmenárenská činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena spoločenskej zmluvy podľa notárskej zápisnice zo dňa 20. 11. 1997.
 • 1997
 • 15.8. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1996
 • 26.7. 1996
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy HORIZONT SLOVAKIA o.c.p., akciová spoločnosť
  • novú adresu firmy Hlavná 68, 040 01 Košice
  • nové základne imanie 169 289 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • maloobchod a veľkoobchod s priemyselným tovarom
   • nákup a predaj nehnuteľností
   • realitné agentúry - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   • nákup a predaj motorových vozidiel
   • servis motorových vozidiel
   • nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
   • vykonávanie leasingových operácií
   • sprostredkovateľská činnosť
   • veľkoobchod s nerastnými surovinami, hutníckymi výrobkami, kovmi a drevom
   • konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva)
   • automatizované spracovanie dát
   • obchodovanie s cennými papiermi
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 144/96, Nz 147/96 zo dňa 18.7.1996 napísanej v Košiciach podľa zák. č. 513/91 Zb. Akciová spoločnosť preberá dňom 26.7.1996 majetok, práva a záväzky spoločnosti HORIZONT SLOVAKIA KAPITÁLOVÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom v Košiciach, Hlavná 68, zrušenej bez likvidácie.