Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TANKER, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
68 170 494€ 78 687 076€ 69 356 785€ 48 390 280€ 33 254 672€ 31 770 367€ 35 133 206€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
68 759 547 € 78 860 214 € 69 797 418 € 52 318 500 € 39 098 140 € 34 224 458 € 37 708 656 € 33 923 182 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
66 392 217€ 76 246 613€ 67 321 010€ 46 992 283€ 32 108 048€ 31 496 477€ 34 914 543€ 32 817 336€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 778 277€ 2 440 463€ 2 035 775€ 1 397 997€ 1 146 624€ 273 890€ 218 663€ 545 909€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
259 451€ 36 266€ 37 364€ 55 236€ 4 415€ 45 000€ 15 292€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
329 602€ 136 872€ 403 269€ 3 872 984€ 5 839 053€ 2 454 091€ 2 530 450€ 544 645€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
68 012 861 € 78 051 626 € 68 704 114 € 51 579 003 € 38 365 225 € 33 585 320 € 37 189 645 € 33 512 674 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
61 872 571€ 72 977 251€ 64 621 731€ 45 250 286€ 30 483 740€ 29 711 854€ 33 138 973€ 31 489 627€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
387 024€ 400 458€ 373 317€ 229 692€ 164 657€ 149 897€ 154 200€ 154 641€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 325 815€ 2 819 291€ 1 630 778€ 1 217 306€ 912 807€ 564 478€ 567 389€ 750 183€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 143 739 € 943 939 € 783 005 € 509 839 € 316 056 € 242 725 € 204 208 € 198 107 €
16
E.1.
Mzdové náklady
826 669€ 673 904€ 565 675€ 369 410€ 230 033€ 174 519€ 147 207€ 143 058€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
284 756€ 236 890€ 195 134€ 125 445€ 77 182€ 60 660€ 51 323€ 49 961€
19
E.4.
Sociálne náklady
32 314€ 33 145€ 22 196€ 14 984€ 8 841€ 7 546€ 5 678€ 5 088€
20
F.
Dane a poplatky
103 233€ 92 165€ 76 099€ 54 444€ 50 376€ 36 180€ 20 471€ 16 806€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
438 115€ 464 163€ 404 511€ 372 500€ 345 986€ 315 263€ 337 417€ 288 489€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
438 115€ 464 163€ 404 511€ 372 500€ 345 986€ 315 263€ 337 417€ 288 489€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
112 786€ 35 766€ 37 182€ 48 713€ 3 743€ 43 750€ 14 042€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
40 154€ 6 493€ 4 235€ -12 152€ -2 059€ -287€ 19 131€ 33 456€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
589 424€ 312 100€ 773 256€ 3 908 375€ 6 089 919€ 2 565 210€ 2 704 106€ 567 323€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
746 686 € 808 588 € 1 093 304 € 739 497 € 732 915 € 639 138 € 519 011 € 410 508 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 585 084 € 2 490 076 € 2 730 959 € 1 692 996 € 1 693 468 € 1 344 138 € 1 272 644 € 968 794 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
112 € 1 542 € 6 059 € 26 576 € 2 575 € 28 447 € 999 € 3 848 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 061 € 5 215 € 26 427 € 2 495 € 26 262 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 061€ 5 215€ 26 427€ 2 495€ 26 262€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
112€ 481€ 68€ 80€ 56€ 998€ 294€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
844€ 81€ 2 129€ 3 553€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
343 265 € 333 716 € 292 270 € 264 748 € 215 947 € 224 883 € 211 435 € 198 784 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
281 805 € 257 815 € 197 388 € 151 316 € 126 714 € 133 025 € 153 170 € 131 672 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
281 805€ 257 815€ 197 388€ 151 316€ 126 714€ 133 025€ 153 170€ 131 672€
52
O.
Kurzové straty
323€ 712€ 232€ 2€ 55€ 20€ 17€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
61 137€ 75 189€ 94 650€ 113 430€ 89 233€ 91 803€ 58 245€ 67 095€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-343 153 € -332 174 € -286 211 € -238 172 € -213 372 € -196 436 € -210 436 € -194 936 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
403 533 € 476 414 € 807 093 € 501 325 € 519 543 € 442 702 € 308 575 € 215 572 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
88 753 € 105 490 € 166 612 € 99 310 € 103 804 € 116 165 € 70 458 € 56 765 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
77 488€ 130 235€ 185 659€ 126 636€ 90 457€ 101 222€ 76 873€ 54 601€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
11 265€ -24 745€ -19 047€ -27 326€ 13 347€ 14 943€ -6 415€ 2 164€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
314 780 € 370 924 € 640 481 € 402 015 € 415 739 € 326 537 € 238 117 € 158 807 €