Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MECOM GROUP s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
35 095 302€ 37 619 562€ 32 243 356€ 24 648 992€ 23 736 429€ 20 110 959€ 12 977 212€ 1 868 858€ 2 484 673€ 4 650 418€ 5 156 795€ 10 233 180€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29 661 733€ 34 680 262€ 29 948 625€ 21 971 170€ 22 348 645€ 17 791 384€ 11 791 491€ 1 213 182€ 1 628 312€ 3 892 886€ 4 504 267€ 9 293 032€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 433 569 € 2 939 300 € 2 294 731 € 2 677 822 € 1 387 784 € 2 319 575 € 1 185 721 € 655 676 € 856 361 € 757 532 € 652 528 € 940 148 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
101 527 156 € 116 425 312 € 112 782 776 € 109 739 754 € 105 676 280 € 89 211 231 € 85 429 119 € 80 570 304 € 75 937 002 € 70 062 306 € 102 731 283 € 137 388 848 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
101 523 253€ 116 896 164€ 111 278 085€ 108 819 245€ 104 175 238€ 88 438 647€ 84 066 051€ 80 706 992€ 74 974 756€ 71 172 284€ 103 735 938€ 136 494 215€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-345 294€ -824 509€ 1 136 338€ 516 359€ 1 076 153€ 398 883€ 969 620€ -429 602€ 697 598€ -1 383 354€ -1 374 360€ 415 722€
07
II.3
Aktivácia
349 197€ 353 657€ 368 353€ 404 150€ 424 889€ 373 701€ 393 448€ 292 914€ 264 648€ 273 376€ 369 705€ 478 911€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
73 053 585 € 86 993 804 € 89 390 937 € 87 053 801 € 89 316 558 € 70 906 676 € 65 317 045 € 62 879 616 € 60 557 365 € 63 343 288 € 78 284 538 € 108 292 083 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
63 295 534€ 77 173 695€ 78 877 636€ 75 472 376€ 77 658 154€ 59 008 465€ 54 019 272€ 56 408 808€ 54 903 548€ 53 887 283€ 68 224 469€ 99 887 868€
10
B.2
Služby
9 758 051€ 9 820 109€ 10 341 860€ 11 336 763€ 11 641 089€ 11 892 906€ 11 223 486€ 6 470 964€ 5 653 817€ 9 456 005€ 10 060 069€ 8 404 215€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
33 907 140 € 32 370 808 € 25 686 570 € 25 363 775 € 17 747 506 € 20 624 130 € 21 297 795 € 18 346 364 € 16 235 998 € 7 476 550 € 25 099 273 € 30 036 913 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
23 992 240 € 20 161 425 € 19 489 652 € 17 994 089 € 15 774 388 € 13 805 662 € 12 394 764 € 11 246 203 € 9 961 905 € 10 777 264 € 14 297 609 € 16 923 275 €
13
C.1
Mzdové náklady
17 899 749€ 14 520 293€ 13 978 867€ 12 993 652€ 11 405 635€ 9 983 101€ 9 031 986€ 8 301 718€ 7 216 323€ 7 916 119€ 10 456 087€ 12 389 056€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
331€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 553 216€ 5 084 404€ 4 917 837€ 4 523 034€ 3 923 931€ 3 379 452€ 3 004 079€ 2 658 451€ 2 485 949€ 2 535 790€ 3 387 863€ 4 027 881€
16
C.4
Sociálne náklady
539 275€ 556 728€ 592 948€ 477 403€ 444 822€ 443 109€ 358 699€ 286 034€ 259 633€ 325 355€ 453 328€ 506 338€
17
D
Dane a poplatky
414 501€ 343 502€ 370 546€ 363 334€ 335 931€ 284 179€ 225 765€ 199 671€ 195 471€ 147 625€ 297 197€ 535 974€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 183 136€ 4 398 772€ 4 608 332€ 4 886 841€ 8 144 116€ 7 200 368€ 5 219 118€ -4 301 905€ -10 833 503€ 39 959 862€ 9 637 546€ 13 710 724€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 894 284€ 1 534 291€ 524 980€ 2 635 392€ 769 258€ 962 362€ 629 925€ 399 677€ 430 495€ 760 481€ 819 721€ 1 060 497€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 898 044€ 1 457 623€ 561 927€ 2 449 266€ 701 844€ 846 924€ 603 889€ 337 643€ 367 722€ 572 777€ 679 290€ 992 907€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-73 620€ -234 840€ 76 606€ -4 856 685€ 5 148 721€ -1 997 274€ -4 482 841€ 7 643 928€ -80 423€ 836 859€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
323 700€ 368 923€ 345 006€ 411 827€ 293 410€ 490 899€ 611 925€ 532 941€ 1 290 932€ 2 087 508€ 1 179 982€ 986 307€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
783 801€ 942 166€ 532 009€ 542 410€ 234 605€ 1 040 594€ 1 332 456€ 2 092 733€ 1 068 964€ 674 739€ 847 549€ 11 686 551€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
4 927 022 € 7 205 374 € 917 484 € 7 031 739 € -6 380 710 € -6 249 057 € 4 760 927 € 14 187 478 € 9 552 938 € -41 807 728 € 1 420 208 € -12 602 573 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
13 482€ 99 567€ 4 250€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 532€ 7 630 466€ 4 250€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
3 284 € 317 € 229 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 284€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
317€ 229€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
4 292€ 42 856€ 41 205€ 36 039€ 100 338€ 657 587€ 164 167€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
717€ 76 906€ 3 852€ 16 953€ 185 949€ 105 028€ 2 526 830€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-1 500 000€ 5 000 000€ 4 800 000€ 2 885 299€ 8 865 026€ 9 160 922€ 10 400 000€ 26 747 059€ 13 168 535€
38
X.
Výnosové úroky
1 907€ 4 217€ 6 638€ 169 565€ 46 091€ 20 608€ 102 579€ 199 115€ 432 436€ 860 147€ 597 491€ 476 726€
39
N
Nákladové úroky
506 624€ 1 518 369€ 1 523 636€ 1 644 093€ 1 812 904€ 1 509 140€ 1 492 057€ 1 446 882€ 1 561 041€ 5 330 825€ 4 444 532€ 3 392 925€
40
XI.
Kurzové zisky
916 600€ 1 478 914€ 624 033€ 593 511€ 395 431€ 467 313€ 455 535€ 159 193€ 278 729€ 850 106€ 246 579€ 471 459€
41
O
Kurzové straty
995 042€ 1 600 462€ 765 259€ 573 221€ 494 520€ 459 132€ 530 309€ 320 367€ 357 199€ 457 873€ 1 214 837€ 430 411€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
890€ 208€ 3€ 475€ 1€ 21€ 135€ 515€ 5 251€ 32 471€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
159 187€ 193 840€ 175 721€ 173 017€ 185 157€ 205 241€ 151 195€ 102 344€ 49 549€ 47 847€ 2 873 722€ 1 004 976€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-741 456 € -1 826 048 € -333 945 € -6 627 252 € -6 847 009 € -1 707 375 € -4 463 392 € -17 906 960 € -10 398 325 € -14 611 388 € -33 878 270 € -19 378 854 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 185 566 € 5 379 326 € 583 539 € 404 487 € -13 227 719 € -7 956 432 € 297 535 € -3 719 482 € -845 387 € -56 419 116 € -32 458 062 € -31 981 427 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 193 849 € 1 533 641 € 360 937 € 1 104 951 € -136 958 € -597 349 € 220 152 € -20 904 € 3 562 207 € -3 287 976 € -963 268 € -3 225 531 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
569 082€ 977 547€ 93 468€ 148 553€ 3 963€ 2 880€ -1 540 387€ 3 223€ 1 040 570€ 4 059€ 11 140€ 61 917€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
624 767€ 556 094€ 267 469€ 956 398€ -140 921€ -600 229€ 1 760 539€ -24 127€ 2 521 637€ -3 292 035€ -974 408€ -3 287 448€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 991 717 € 3 845 685 € 222 602 € -700 464 € -13 090 761 € -7 359 083 € 77 383 € -3 698 578 € -4 407 594 € -53 131 140 € -31 494 794 € -28 755 896 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 185 566 € 5 379 326 € 583 539 € 404 487 € -13 227 719 € -7 956 432 € 297 535 € -3 719 482 € -845 387 € -56 419 116 € -32 458 062 € -31 981 427 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 991 717 € 3 845 685 € 222 602 € -700 464 € -13 090 761 € -7 359 083 € 77 383 € -3 698 578 € -4 407 594 € -53 131 140 € -31 494 794 € -28 755 896 €