Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MECOM GROUP s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
136 618 555€ 154 515 726€ 143 521 440€ 133 468 237€ 127 911 667€ 108 549 606€ 97 043 263€ 83 371 780€ 80 143 102€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
138 840 442 € 155 948 088 € 145 896 118 € 137 435 965 € 130 475 377 € 110 775 451 € 99 648 181 € 83 371 780 € 80 143 102 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 095 302€ 37 619 562€ 32 243 356€ 24 648 992€ 23 736 429€ 20 110 959€ 12 977 212€ 1 868 858€ 2 484 673€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
101 086 187€ 116 625 333€ 110 938 609€ 108 519 708€ 103 872 417€ 87 718 539€ 83 233 440€ 79 648 680€ 74 017 460€
05
III.
Tržby z predaja služieb
437 066€ 270 831€ 339 476€ 299 537€ 302 821€ 720 108€ 832 611€ 1 058 312€ 957 296€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-345 294€ -824 509€ 1 136 338€ 516 359€ 1 076 153€ 398 883€ 969 620€ -429 602€ 697 598€
07
V.
Aktivácia
349 197€ 353 657€ 368 353€ 404 150€ 424 889€ 373 701€ 393 448€ 292 914€ 264 648€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 894 284€ 1 534 291€ 524 980€ 2 635 392€ 769 258€ 962 362€ 629 925€ 399 677€ 430 495€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
323 700€ 368 923€ 345 006€ 411 827€ 293 410€ 490 899€ 611 925€ 532 941€ 1 290 932€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
133 913 420 € 148 742 714 € 144 978 634 € 130 404 226 € 136 856 087 € 117 024 508 € 94 887 254 € 69 184 302 € 70 590 164 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29 661 733€ 34 680 262€ 29 948 625€ 21 971 170€ 22 348 645€ 17 791 384€ 11 791 491€ 1 213 182€ 1 636 425€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
63 295 534€ 77 173 695€ 78 877 636€ 75 472 376€ 77 658 154€ 59 008 465€ 54 019 272€ 56 408 808€ 54 903 548€
13
C.
Opravné položky k zásobám
171 441€ 244 662€ 17 315€ 5 305€ 74 287€ -156€ -8 113€
14
D.
Služby
9 758 051€ 9 820 109€ 10 341 860€ 11 336 763€ 11 641 089€ 11 892 906€ 11 223 486€ 6 470 964€ 5 653 817€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
23 992 240 € 20 161 425 € 19 489 652 € 17 994 089 € 15 774 388 € 13 805 662 € 12 394 764 € 11 246 203 € 9 961 905 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17 899 749€ 14 520 293€ 13 978 867€ 12 993 652€ 11 405 635€ 9 983 101€ 9 031 986€ 8 301 718€ 7 216 323€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 553 216€ 5 084 404€ 4 917 837€ 4 523 034€ 3 923 931€ 3 379 452€ 3 004 079€ 2 658 451€ 2 485 949€
19
E.4.
Sociálne náklady
539 275€ 556 728€ 592 948€ 477 403€ 444 822€ 443 109€ 358 699€ 286 034€ 259 633€
20
F.
Dane a poplatky
414 501€ 343 502€ 370 546€ 363 334€ 335 931€ 284 179€ 225 765€ 199 671€ 195 471€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 183 136€ 4 398 772€ 4 608 332€ 4 886 841€ 8 144 116€ 7 200 368€ 5 219 118€ -4 301 905€ -10 833 503€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 514 598€ 4 730 918€ 4 940 487€ 4 910 973€ 8 144 116€ 7 200 368€ 7 439 909€ 7 197 979€ 7 250 912€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-331 462€ -332 146€ -332 155€ -24 132€ -2 220 791€ -11 499 884€ -18 084 415€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 898 044€ 1 457 623€ 561 927€ 2 449 266€ 701 844€ 846 924€ 603 889€ 337 643€ 367 722€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-73 620€ -234 840€ 76 606€ -4 856 685€ 5 148 721€ -1 997 274€ -4 482 841€ 7 643 928€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
783 801€ 942 166€ 532 009€ 542 410€ 234 605€ 1 040 594€ 1 332 456€ 2 092 733€ 1 068 964€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 927 022 € 7 205 374 € 917 484 € 7 031 739 € -6 380 710 € -6 249 057 € 4 760 927 € 14 187 478 € 9 552 938 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
33 907 140 € 32 370 808 € 25 686 570 € 25 363 775 € 17 747 506 € 20 624 130 € 21 297 795 € 18 346 364 € 16 235 998 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
919 397 € 1 486 623 € 630 671 € 763 079 € 446 289 € 544 576 € 599 320 € 458 125 € 751 589 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
13 482€ 99 567€ 4 250€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
3 284 € 317 € 229 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
3 284€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
317€ 229€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 907 € 4 217 € 6 638 € 169 565 € 46 091 € 20 608 € 102 579 € 199 115 € 432 436 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
345€ 1 088€ 2 891€ 169 565€ 44 727€ 103 871€ 190 338€ 420 146€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 562€ 3 129€ 3 747€ 1 364€ 20 608€ -1 292€ 8 777€ 12 290€
42
XII.
Kurzové zisky
916 600€ 1 478 914€ 624 033€ 593 511€ 395 431€ 467 313€ 455 535€ 159 193€ 278 729€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
4 292€ 42 856€ 41 205€ 36 039€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
890€ 208€ 3€ 475€ 1€ 21€ 135€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 660 853 € 3 312 671 € 964 616 € 7 390 331 € 7 293 298 € 2 251 951 € 5 062 712 € 18 365 085 € 11 149 914 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 532€ 7 630 466€ 4 250€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-1 500 000€ 5 000 000€ 4 800 000€ 2 885 299€ 8 865 026€ 9 160 922€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
506 624 € 1 518 369 € 1 523 636 € 1 644 093 € 1 812 904 € 1 509 140 € 1 492 057 € 1 446 882 € 1 561 041 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
410 632€ 1 267 595€ 1 253 500€ 1 407 436€ 1 627 247€ 1 391 636€ 1 346 995€ 1 561 038€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
95 992€ 250 774€ 270 136€ 236 657€ 185 657€ 1 509 140€ 100 421€ 99 887€ 3€
52
O.
Kurzové straty
995 042€ 1 600 462€ 765 259€ 573 221€ 494 520€ 459 132€ 530 309€ 320 367€ 357 199€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
717€ 76 906€ 3 852€ 16 953€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
159 187€ 193 840€ 175 721€ 173 017€ 185 157€ 205 241€ 151 195€ 102 344€ 49 549€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-741 456 € -1 826 048 € -333 945 € -6 627 252 € -6 847 009 € -1 707 375 € -4 463 392 € -17 906 960 € -10 398 325 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 185 566 € 5 379 326 € 583 539 € 404 487 € -13 227 719 € -7 956 432 € 297 535 € -3 719 482 € -845 387 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 193 849 € 1 533 641 € 360 937 € 1 104 951 € -136 958 € -597 349 € 220 152 € -20 904 € 3 562 207 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
569 082€ 977 547€ 93 468€ 148 553€ 3 963€ 2 880€ -1 540 387€ 3 223€ 1 040 570€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
624 767€ 556 094€ 267 469€ 956 398€ -140 921€ -600 229€ 1 760 539€ -24 127€ 2 521 637€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 991 717 € 3 845 685 € 222 602 € -700 464 € -13 090 761 € -7 359 083 € 77 383 € -3 698 578 € -4 407 594 €