Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 680 715 € 1 911 082 € 1 765 022 € 1 477 848 € 1 491 329 € 1 877 270 € 1 544 988 € 1 769 760 € 2 047 338 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
631 742 € 349 783 € 339 830 € 300 331 € 344 804 € 339 077 € 413 774 € 505 324 € 680 115 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
631 742 € 349 783 € 339 830 € 300 331 € 344 804 € 339 077 € 413 774 € 505 324 € 680 115 €
012
A.II.1
Pozemky
90 188€ 90 188€ 90 188€ 90 188€ 90 188€ 90 188€ 90 188€ 90 188€ 90 188€
013
A.II.2
Stavby
126 933€ 107 131€ 126 401€ 145 675€ 150 402€ 168 949€ 187 783€ 201 341€ 219 990€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
414 621€ 107 285€ 123 241€ 64 468€ 104 214€ 79 940€ 135 803€ 213 795€ 369 937€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
41 679€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 047 477 € 1 560 515 € 1 424 423 € 1 176 383 € 1 145 390 € 1 537 032 € 1 130 177 € 1 263 402 € 1 366 271 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
179 054 € 273 844 € 193 769 € 103 352 € 73 442 € 206 558 € 33 182 € 131 434 € 17 396 €
032
B.I.1
Materiál
155 214€ 114 823€ 73 925€ 29 936€ 7 645€ 41 061€ 4 069€ 37 148€ 6 204€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
20 270€ 159 021€ 119 844€ 73 416€ 65 797€ 165 497€ 29 113€ 94 286€ 11 192€
036
B.I.5
Tovar
3 570€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
675 € 499 € 869 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
675€ 499€ 869€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
372 602 € 304 584 € 231 652 € 245 675 € 242 406 € 449 049 € 302 837 € 388 699 € 382 759 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
337 126€ 289 810€ 213 042€ 205 698€ 239 994€ 346 797€ 278 073€ 373 108€ 368 820€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
35 476€ 14 774€ 18 610€ 39 977€ 2 412€ 102 252€ 24 764€ 15 591€ 13 939€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
495 146 € 981 588 € 999 002 € 827 356 € 829 542 € 881 425 € 794 158 € 742 400 € 966 116 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 625€ 1 646€ 1 533€ 3 398€ 492€ 220€ 1 204€ 491€ 377€
057
B.IV.2
Účty v bankách
490 521€ 979 942€ 997 469€ 823 958€ 829 050€ 881 205€ 792 954€ 741 909€ 965 739€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 496 € 784 € 769 € 1 134 € 1 135 € 1 161 € 1 037 € 1 034 € 952 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 034€ 952€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 496€ 784€ 769€ 1 134€ 1 135€ 1 161€ 1 037€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 680 715 € 1 911 082 € 1 765 022 € 1 477 848 € 1 491 329 € 1 877 270 € 1 544 988 € 1 769 760 € 2 047 338 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 015 513 € 980 532 € 975 579 € 1 030 806 € 1 113 468 € 1 138 045 € 1 143 474 € 1 163 222 € 1 248 068 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-1 077 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-1 077€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
890 098 € 908 416 € 925 433 € 968 925 € 1 021 225 € 1 037 132 € 1 069 663 € 1 142 965 € 1 191 999 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
16 418€ 16 418€ 16 418€ 16 418€ 16 418€ 16 418€ 16 418€ 16 418€ 16 418€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
873 680€ 891 998€ 909 015€ 952 507€ 1 004 807€ 1 020 714€ 1 053 245€ 1 126 547€ 1 175 581€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
110 415 € 57 116 € 35 146 € 46 881 € 77 243 € 86 990 € 58 811 € 5 257 € 41 069 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
504 438 € 914 383 € 770 584 € 425 490 € 353 617 € 712 289 € 371 885 € 574 217 € 764 257 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
34 128 € 47 393 € 50 465 € 27 674 € 47 369 € 54 847 € 23 486 € 15 573 € 19 607 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
32 128€ 45 693€ 48 765€ 25 974€ 45 669€ 54 847€ 23 486€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 000€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 15 573€ 19 607€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 099 € 298 € 638 € 1 471 € 2 381 € 922 € 1 619 € 1 560 € 656 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 099€ 298€ 239€ 996€ 2 318€ 922€ 1 619€ 1 560€ 656€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
399€ 475€ 63€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
467 211 € 866 692 € 719 481 € 396 345 € 303 867 € 656 520 € 346 780 € 557 084 € 743 994 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
388 648€ 793 646€ 649 856€ 333 986€ 238 975€ 576 912€ 276 526€ 502 488€ 590 719€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 781€ 2 966€ 463€ 446€ 972€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
35 879€ 37 049€ 38 788€ 35 656€ 34 462€ 38 921€ 29 216€ 29 640€ 79 319€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 171€ 23 906€ 23 073€ 19 379€ 21 963€ 25 121€ 19 775€ 18 905€ 49 856€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
18 355€ 11 312€ 3 975€ 3 412€ 7 258€ 13 341€ 19 721€ 3 308€ 19 463€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 158€ 779€ 1 008€ 946€ 1 209€ 2 225€ 1 079€ 2 297€ 3 665€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
160 764 € 16 167 € 18 859 € 21 552 € 24 244 € 26 936 € 29 629 € 32 321 € 35 013 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
132 822€ 13 474€ 16 166€ 18 859€ 21 551€ 24 243€ 26 936€ 32 321€ 32 320€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
27 942€ 2 693€ 2 693€ 2 693€ 2 693€ 2 693€ 2 693€ 2 693€