Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
577 578€ 327 058€ 275 969€ 177 684€ 339 029€ 635 509€ 162 663€ 54 044€ 61 758€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
446 234€ 240 993€ 218 474€ 142 467€ 284 033€ 555 936€ 152 664€ 51 388€ 58 004€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
131 344 € 86 065 € 57 495 € 35 217 € 54 996 € 79 573 € 9 999 € 2 656 € 3 754 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 643 820 € 4 536 888 € 4 058 831 € 3 439 909 € 4 171 370 € 4 164 276 € 2 977 526 € 3 474 477 € 4 862 841 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 782 570€ 4 497 711€ 4 012 404€ 3 432 290€ 4 271 071€ 4 027 892€ 3 042 699€ 3 391 384€ 4 885 214€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-138 750€ 39 177€ 46 427€ 7 619€ -99 701€ 136 384€ -65 173€ 83 093€ -22 373€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 785 809 € 3 555 044 € 3 134 079 € 2 579 535 € 3 142 211 € 3 139 421 € 2 137 323 € 2 513 750 € 3 552 601 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 512 348€ 3 196 483€ 2 842 834€ 2 346 879€ 2 762 513€ 2 745 496€ 1 952 804€ 2 369 578€ 3 294 771€
10
B.2
Služby
273 461€ 358 561€ 291 245€ 232 656€ 379 698€ 393 925€ 184 519€ 144 172€ 257 830€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
989 355 € 1 067 909 € 982 247 € 895 591 € 1 084 155 € 1 104 428 € 850 202 € 63 383 € 1 313 994 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
848 983 € 935 680 € 892 338 € 754 521 € 911 590 € 903 598 € 661 951 € 743 943 € 1 048 864 €
13
C.1
Mzdové náklady
605 032€ 661 584€ 625 802€ 514 200€ 644 037€ 645 145€ 447 557€ 488 541€ 721 587€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
208 169€ 235 617€ 228 087€ 199 775€ 232 783€ 226 153€ 177 236€ 196 449€ 277 552€
16
C.4
Sociálne náklady
35 782€ 38 479€ 38 449€ 40 546€ 34 770€ 32 300€ 37 158€ 58 953€ 49 725€
17
D
Dane a poplatky
8 730€ 6 061€ 7 629€ 5 360€ 5 535€ 5 847€ 5 725€ 6 094€ 5 727€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
58 092€ 48 175€ 43 155€ 59 021€ 64 173€ 74 697€ 96 677€ 197 049€ 198 782€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
118 616€ 298 172€ 176 751€ 2 788€ 51 339€ 17 985€ 2 592€ 3 656€ 34€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
53 272€ 302 897€ 160 220€ 3 766€ 36 049€ 21 159€ 4 432€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 069€ 8 362€ 12 478€ 7 881€ 3 206€ 16 228€ 8 733€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 901€ 5 548€ 2 692€ 2 692€ 2 796€ 2 693€ 2 692€ 3 082€ 3 617€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 229€ 6 066€ 11 964€ 4 849€ 5 124€ 5 040€ 9 631€ 5 550€ 7 745€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
140 566 € 72 750 € 44 315 € 65 192 € 103 341 € 106 884 € 73 864 € 1 257 € 47 794 €
38
X.
Výnosové úroky
439€ 635€ 1 214€ 1 389€ 1 965€ 3 164€ 2 833€ 5 531€ 4 088€
40
XI.
Kurzové zisky
7€ 13€ 7€ 9 649€ 6 484€ 3€
41
O
Kurzové straty
794€ 148€ 1€ 5 223€ 14 521€ 4 333€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 1€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
845€ 834€ 992€ 1 138€ 578€ 414€ 440€ 495€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-348 € -345 € 380 € -4 819 € -4 044 € 4 737 € 2 425 € 5 091 € 3 593 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
140 218 € 72 405 € 44 695 € 60 373 € 99 297 € 111 621 € 76 289 € 6 348 € 51 387 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
29 803 € 15 289 € 9 549 € 13 492 € 22 054 € 24 631 € 17 478 € 1 091 € 10 318 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
29 979€ 16 187€ 9 625€ 13 080€ 21 991€ 24 631€ 16 609€ 1 960€ 10 318€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-176€ -898€ -76€ 412€ 63€ 869€ -869€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
110 415 € 57 116 € 35 146 € 46 881 € 77 243 € 86 990 € 58 811 € 5 257 € 41 069 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
140 218 € 72 405 € 44 695 € 60 373 € 99 297 € 111 621 € 76 289 € 6 348 € 51 387 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
110 415 € 57 116 € 35 146 € 46 881 € 77 243 € 86 990 € 58 811 € 5 257 € 41 069 €