Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Návrat, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 535,39 € Mzdy a povinné odvody pracovníkov poskytujúcich individuálne, skupinové poradenstvo rodičom a deťom z náhradných rodín a pracovníkov pracujúcich s rodinami v kríze. Povinné supervízie a vzdelávanie odborných pracovníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 25 421,8 € Náklady na činnosť za účelom poskytovania služieb v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, služieb pre rodiny v kríze (pomôcky, nájomné, energie, telekomunikačné a poštové poplatky, ekonomické služby)
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 286,23 € Náklady na činnosť za účelom poskytovania služieb v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, služieb pre rodiny v kríze (pohonné hmoty, cestovné náklady)
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 124,71 € Tlač a tvorba odborných materiálov, propagácia témy náhradného rodičovstva a rodín v kríze pre verejnosť
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 950 € Zakúpenie osobného automobilu pre výkon terénnej práce s rodinami
Spolu 70 318,13 €