Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie na pomoc detskej onkológii

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Združenie na pomoc detskej onkologii, Bratislava'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 17 173,69 € Úhrada liekov na zabezpečenie liečby v stanovených termínoch
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 896,1 € Úhrady platby za špeciálne diagnostické vyšetrenia a liečbu detských onkologických pacientov prevažne v zahraničí
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 87 803,92 € Nákup špeciálnej zdravotníckej prístrojovej techniky, poskytnuté ako dar NÚDCH v Bratislave
Spolu 111 873,71 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu občianskeho združenia Združenie na pomoc detskej onkológii ( ďalej len " Združenie") k 31.12.2022 a výsledok jeho hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len "Zákon o účtovníctve"). FS consulting, s.r.o Licencia UDVA č.342 Dr.Jaroslav Kašiak, CPA , licencia SKAU č.923 VC Bratislave, 16. mája 2023