Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
97 447€ 88 174€ 75 835€ 97 625€ 70 065€ 76 973€ 99 616€ 137 043€ 149 381€ 134 243€ 111 879€ 172 033€ 108 911€
02
501
Spotreba materiálu
68 246€ 60 264€ 60 745€ 55 177€ 48 898€ 53 495€ 65 895€ 67 582€ 85 197€ 92 783€ 70 552€ 121 617€ 82 096€
03
502
Spotreba energie
29 201€ 27 910€ 15 090€ 42 448€ 21 167€ 23 477€ 33 721€ 69 461€ 64 184€ 41 460€ 41 327€ 50 416€ 23 655€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 3 092€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 68€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
158 611€ 181 374€ 171 105€ 176 899€ 152 148€ 145 489€ 147 918€ 191 259€ 210 593€ 187 304€ 217 128€ 218 168€ 182 320€
07
511
Opravy a udržiavanie
21 001€ 29 668€ 32 839€ 22 663€ 16 817€ 21 815€ 19 292€ 26 487€ 49 415€ 43 265€ 47 071€ 49 942€ 18 011€
08
512
Cestovné
6 247€ 14 116€ 13 100€ 15 723€ 17 719€ 17 995€ 15 939€ 14 771€ 18 195€ 19 351€ 23 763€ 27 090€ 18 413€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 175€ 2 834€ 2 974€ 4 677€ 1 870€ 1 773€ 2 020€ 1 997€ 1 503€ 1 421€ 1 535€ 1 894€ 1 899€
10
518
Ostatné služby
130 189€ 134 755€ 122 192€ 133 836€ 115 741€ 103 906€ 110 667€ 148 003€ 141 479€ 123 267€ 144 758€ 139 243€ 143 998€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 549 862€ 1 521 433€ 1 369 445€ 1 300 079€ 1 214 858€ 1 119 067€ 1 103 362€ 1 081 067€ 1 104 033€ 1 109 116€ 1 140 209€ 1 126 645€ 1 088 868€
12
521
Mzdové náklady
988 125€ 1 080 252€ 968 583€ 917 588€ 858 901€ 786 541€ 762 786€ 753 241€ 781 289€ 774 929€ 798 451€ 806 605€ 786 439€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
363 084€ 362 394€ 327 526€ 313 586€ 294 305€ 273 966€ 268 728€ 265 140€ 264 792€ 264 962€ 266 790€ 266 273€ 256 203€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
17 172€ 18 982€ 17 286€ 17 368€ 16 249€ 14 310€ 13 531€ 13 793€ 14 343€ 13 812€ 14 279€ 11 302€ 12 891€
15
527
Zákonné sociálne náklady
181 481€ 59 805€ 56 050€ 51 537€ 45 403€ 44 250€ 58 318€ 48 893€ 43 609€ 55 414€ 60 689€ 42 466€ 33 335€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
8 493€ 7 543€ 6 968€ 7 536€ 6 918€ 13 402€ 9 683€ 19 138€ 41 858€ 4 784€ 4 530€ 6 540€ 693€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 528€ 2 535€ 2 541€ 2 611€ 2 740€ 1 442€ 0€ 0€ 1 626€ 364€ 693€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 966€ 5 007€ 4 427€ 4 925€ 4 178€ 13 402€ 9 683€ 17 697€ 41 858€ 4 784€ 2 904€ 6 176€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
19 110€ 0€ 166€ 1 210€ 11 209€ 4 357€ 108€ 323€ 349€ 168€ 365€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 2€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
18 646€ 10€ 2 218€ 4 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 8 991€ 157€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
464€ 166€ 246€ 108€ 166€ 349€ 166€ 365€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
76 500€ 73 766€ 65 875€ 67 346€ 68 348€ 64 496€ 175 056€ 151 617€ 161 533€ 169 008€ 174 974€ 175 226€ 134 988€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
76 500€ 73 766€ 65 875€ 67 346€ 68 348€ 64 496€ 104 827€ 104 613€ 109 385€ 120 733€ 127 758€ 127 639€ 86 770€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
70 228€ 47 003€ 52 148€ 48 274€ 47 216€ 47 587€ 48 218€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
52 148€ 48 274€ 47 216€ 47 587€ 48 218€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
42 994€ 47 003€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
27 234€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 395€ 1 855€ 8 240€ 5 610€ 6 748€ 6 136€ 6 289€ 1 200€ 7 810€ 9 631€ 7 405€ 6 791€ 117€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
4€ 0€ 0€ 10€ 0€ 23€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 395€ 1 855€ 8 236€ 5 610€ 6 748€ 6 136€ 6 289€ 1 200€ 7 810€ 9 631€ 7 395€ 6 790€ 94€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
60 816€ 45 657€ 64 121€ 34 787€ 58 053€ 73 297€ 34 700€ 111 856€ 54 408€ 122 934€ 45 916€ 43 501€ 160 249€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
60 816€ 45 266€ 64 121€ 34 637€ 44 828€ 68 266€ 32 678€ 100 371€ 48 530€ 72 455€ 45 916€ 43 501€ 160 249€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
391€ 150€ 13 225€ 5 031€ 2 022€ 11 486€ 5 878€ 50 479€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 958 125€ 1 938 912€ 1 761 590€ 1 690 048€ 1 578 348€ 1 510 068€ 1 580 982€ 1 693 289€ 1 729 938€ 1 737 368€ 1 702 208€ 1 749 270€ 1 676 146€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
83€ 50€ 0€ 1 479€ 1 129€ 1 568€ 3 986€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
83€ 50€ 0€ 1 479€ 1 129€ 1 568€ 3 986€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
70 630€ 62 146€ 63 076€ 32 893€ 55 584€ 70 186€ 31 334€ 103 889€ 52 878€ 120 248€ 44 787€ 42 160€ 157 335€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 226€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
68 410€ 54 274€ 55 036€ 27 836€ 53 508€ 68 793€ 29 941€ 102 496€ 51 484€ 120 248€ 44 787€ 41 933€ 157 126€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 220€ 7 873€ 8 040€ 5 057€ 2 076€ 1 393€ 1 393€ 1 393€ 1 393€ 0€ 0€ 0€ 208€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
42 994€ 47 003€ 52 148€ 48 274€ 47 216€ 47 587€ 48 218€ 51 278€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
42 994€ 47 003€ 52 148€ 48 274€ 47 216€ 47 587€ 48 218€ 51 278€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
52 148€ 48 274€ 47 216€ 47 587€ 48 218€ 51 278€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
42 994€ 47 003€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 62€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
185€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
185€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 940 701€ 1 885 355€ 1 700 012€ 1 644 878€ 1 526 156€ 1 444 681€ 1 473 436€ 1 536 865€ 1 630 300€ 1 565 683€ 1 604 421€ 1 658 756€ 1 467 023€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 864 201€ 1 811 589€ 1 634 137€ 1 577 532€ 1 457 808€ 1 380 185€ 1 368 608€ 1 432 252€ 1 520 915€ 1 444 950€ 1 476 661€ 1 531 116€ 1 380 253€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
76 500€ 73 766€ 65 875€ 67 346€ 68 348€ 64 496€ 104 827€ 104 613€ 109 385€ 120 733€ 127 760€ 127 639€ 86 770€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 011 331€ 1 947 502€ 1 763 088€ 1 677 771€ 1 581 740€ 1 557 944€ 1 551 773€ 1 692 952€ 1 731 636€ 1 734 626€ 1 697 924€ 1 750 701€ 1 679 684€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
53 206€ 8 590€ 1 499€ -12 277€ 3 393€ 47 875€ -29 208€ -338€ 1 698€ -2 743€ -4 284€ 1 431€ 3 538€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
53 206€ 8 590€ 1 499€ -12 277€ 3 393€ 47 875€ -29 208€ -338€ 1 698€ -2 743€ -4 284€ 1 431€ 3 538€