Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad pre verejné obstarávanie

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
489 741€ 138 298€ 314 848€ 362 833€ 169 228€ 217 648€ 139 562€ 169 999€ 204 516€ 220 273€ 19 689€ 37 195€ 84 992€ 196 603€ 147 220€
02
501
Spotreba materiálu
425 020€ 72 976€ 252 023€ 310 686€ 114 230€ 162 651€ 65 838€ 89 884€ 132 770€ 220 273€ 19 648€ 31 939€ 49 314€ 142 217€ 117 240€
03
502
Spotreba energie
64 721€ 65 322€ 62 825€ 52 147€ 54 998€ 54 998€ 73 723€ 80 115€ 71 747€ 40€ 5 257€ 35 678€ 54 386€ 29 962€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 18€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 730 324€ 1 764 751€ 1 837 387€ 1 550 893€ 1 549 323€ 1 357 803€ 1 829 955€ 1 734 150€ 4 244 710€ 1 417 426€ 1 076 322€ 1 064 422€ 1 192 077€ 1 345 559€ 1 214 585€
07
511
Opravy a udržiavanie
18 403€ 10 682€ 14 410€ 9 820€ 8 070€ 10 706€ 65 091€ 616 458€ 723 329€ 396 589€ 287 076€ 309 469€ 395 154€ 440 852€ 321 461€
08
512
Cestovné
21 248€ 4 657€ 6 609€ 45 649€ 30 315€ 25 372€ 24 937€ 23 209€ 11 536€ 5 055€ 16 540€ 10 625€ 14 238€ 8 957€ 25 879€
09
513
Náklady na reprezentáciu
8 151€ 8 279€ 9 679€ 9 625€ 9 887€ 5 177€ 2 749€ 2 902€ 2 843€ 1 770€ 460€ 0€ 4 354€ 6 549€ 6 564€
10
518
Ostatné služby
1 682 522€ 1 741 133€ 1 806 690€ 1 485 799€ 1 501 050€ 1 316 548€ 1 737 178€ 1 091 581€ 3 507 002€ 1 014 011€ 772 246€ 744 329€ 778 331€ 889 202€ 860 681€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
10 060 833€ 9 508 529€ 8 974 554€ 7 280 384€ 6 083 271€ 5 449 076€ 5 209 089€ 4 768 187€ 4 112 137€ 3 219 752€ 1 938 053€ 1 876 142€ 1 944 197€ 1 955 722€ 1 927 492€
12
521
Mzdové náklady
7 123 820€ 6 808 926€ 6 393 010€ 5 208 833€ 4 366 307€ 3 992 863€ 3 828 787€ 3 511 866€ 3 030 198€ 2 381 617€ 1 441 520€ 1 363 481€ 1 400 515€ 1 441 353€ 1 453 886€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 474 908€ 2 352 805€ 2 228 403€ 1 788 920€ 1 504 478€ 1 369 876€ 1 320 519€ 1 209 942€ 1 043 788€ 810 737€ 478 725€ 458 511€ 465 995€ 477 771€ 459 162€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
65 640€ 48 750€ 44 100€ 35 190€ 16 020€ 13 880€ 9 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
396 465€ 298 049€ 309 041€ 247 441€ 196 466€ 72 456€ 48 434€ 46 379€ 38 152€ 27 397€ 17 808€ 54 150€ 77 687€ 36 598€ 6 643€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 069€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 801€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 644€ 7 634€ 7 150€ 4 007€ 3 986€ 3 678€ 956€ 2 807€ 2 590€ 5 605€ 7 631€ 956€ 0€ 0€ 856€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 644€ 7 634€ 7 150€ 4 007€ 3 986€ 3 678€ 956€ 2 807€ 2 590€ 5 605€ 7 631€ 956€ 0€ 0€ 856€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 374€ 387€ 12 073€ 6 612€ 6 108€ 80 000€ 266 830€ 1 039€ 0€ 11 279€ 502€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 374€ 387€ 4 312€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
12 073€ 2 300€ 6 100€ 80 000€ 266 830€ 0€ 0€ 185€ 502€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
1 039€ 0€ 11 094€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 994 024€ 1 055 189€ 1 226 972€ 1 272 510€ 966 071€ 2 004 600€ 1 267 031€ 1 509 620€ 1 425 273€ 285 535€ 276 625€ 680 225€ 775 098€ 832 545€ 848 842€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
795 925€ 1 052 689€ 1 226 972€ 1 176 509€ 966 071€ 1 371 374€ 1 267 031€ 1 509 620€ 1 420 586€ 95 595€ 181 111€ 259 078€ 692 714€ 762 610€ 743 265€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 198 099€ 2 500€ 96 002€ 633 227€ 4 687€ 189 941€ 95 514€ 421 146€ 82 385€ 69 934€ 105 577€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
172 941€ 95 514€ 81 019€ 82 385€ 69 934€ 73 469€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
50 000€ 4 687€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 198 099€ 2 500€ 96 002€ 583 227€ 17 000€ 0€ 340 128€ 0€ 0€ 32 108€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 250€ 113 314€ 29 143€ 163 064€ 6 953€ 48 671€ 70 660€ 70 627€ 29 801€ 21 028€ 6 951€ 7 382€ 7 605€ 8 941€ 1 468€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
52€ 22€ 18€ 38€ 107€ 95€ 130€ 41€ 30€ 42€ 37€ 45€ 50€ 148€ 518€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
8 198€ 113 293€ 29 125€ 163 026€ 6 845€ 48 576€ 70 530€ 70 586€ 29 772€ 20 986€ 6 914€ 7 336€ 7 555€ 8 793€ 950€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 386€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 3 386€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 641 732€ 5 005 676€ 2 413 329€ 3 643 076€ 2 670 152€ 1 192 765€ 820 097€ 1 449 427€ 960 418€ 536 194€ 695 082€ 343 796€ 262 900€ 299 238€ 339 220€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
2 745 047€ 4 853 708€ 1 907 321€ 3 297 658€ 1 919 790€ 634 226€ 793 109€ 1 388 427€ 951 991€ 553 194€ 678 082€ 235 709€ 262 900€ 299 238€ 311 101€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
896 686€ 151 968€ 506 008€ 345 418€ 750 362€ 558 539€ 26 988€ 61 000€ 8 427€ -17 000€ 17 000€ 108 087€ 0€ 0€ 28 119€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
17 929 921€ 17 593 777€ 14 815 455€ 14 276 767€ 11 455 595€ 10 280 350€ 9 417 348€ 9 971 646€ 10 979 446€ 5 705 812€ 4 021 391€ 4 010 119€ 4 278 148€ 4 639 111€ 4 483 069€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
897 816€ 802 425€ 852 809€ 533 626€ 567 800€ 296 819€ 225 546€ 466 419€ 739 145€ 384 296€ 613 438€ 125 416€ 89 342€ 51 279€ 102 059€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
897 816€ 802 425€ 852 809€ 533 626€ 567 800€ 296 819€ 225 546€ 466 419€ 739 145€ 384 296€ 613 438€ 125 416€ 89 342€ 51 279€ 102 059€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 286 578€ 4 613 882€ 1 767 429€ 3 136 560€ 2 244 734€ 268 201€ 402 152€ 1 697 002€ 270 950€ 138 456€ 157 396€ 598 183€ 163 301€ 226 296€ 265 197€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 281 757€ 4 599 901€ 1 765 643€ 3 134 113€ 2 230 444€ 252 021€ 390 830€ 1 679 872€ 256 439€ 127 307€ 156 581€ 597 268€ 158 422€ 224 958€ 263 540€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
189€ 11 584€ 1 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 632€ 2 398€ 1 786€ 546€ 14 291€ 16 179€ 11 322€ 17 130€ 14 512€ 11 149€ 815€ 915€ 4 879€ 1 338€ 1 657€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 776€ 6 245€ 16 981€ 22 264€ 79 626€ 2 710€ 17 000€ 268 681€ 179 292€ 146 379€ 97 101€ 82 385€ 83 184€ 92 327€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 776€ 6 245€ 16 981€ 22 264€ 79 626€ 2 710€ 17 000€ 268 681€ 179 292€ 146 379€ 97 101€ 82 385€ 83 184€ 92 327€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 776€ 6 245€ 5 766€ 2 264€ 2 813€ 2 710€ 1 851€ 161 200€ 107 256€ 81 019€ 82 385€ 73 160€ 70 243€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 214€ 20 000€ 76 813€ 17 000€ 266 830€ 18 092€ 39 123€ 16 082€ 0€ 10 025€ 22 084€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2€ 2€ 0€ 5€ 1€ 1€ 1€ 66€ 0€ 0€ 1€ 14€ 51€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
2€ 2€ 0€ 5€ 1€ 1€ 1€ 66€ 0€ 0€ 1€ 14€ 51€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
13 185 932€ 12 617 935€ 12 442 465€ 10 478 567€ 8 817 503€ 8 491 682€ 8 607 268€ 8 204 758€ 11 416 120€ 4 943 631€ 3 256 421€ 3 324 991€ 3 920 735€ 4 223 150€ 4 050 042€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
12 270 345€ 11 462 292€ 11 191 495€ 9 302 059€ 7 851 432€ 7 120 308€ 7 340 238€ 6 695 138€ 8 582 657€ 4 848 037€ 3 075 311€ 3 065 913€ 3 228 021€ 3 460 539€ 3 293 500€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
803 986€ 1 044 550€ 1 218 947€ 1 173 435€ 962 998€ 1 369 836€ 1 267 031€ 1 509 620€ 2 833 463€ 95 595€ 181 111€ 259 078€ 692 714€ 762 610€ 756 543€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
105 000€ 102 955€ 23 998€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
6 601€ 8 138€ 8 025€ 3 074€ 3 074€ 1 537€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
17 372 103€ 18 040 488€ 15 079 684€ 14 171 019€ 11 709 664€ 9 059 416€ 9 251 967€ 10 636 861€ 12 605 508€ 5 612 828€ 4 124 356€ 4 130 975€ 4 256 564€ 4 593 066€ 4 417 349€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-557 817€ 446 711€ 264 229€ -105 749€ 254 068€ -1 220 934€ -165 381€ 665 215€ 1 626 062€ -92 984€ 102 965€ 120 857€ -21 584€ -46 045€ -65 720€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-557 817€ 446 711€ 264 229€ -105 749€ 254 068€ -1 220 934€ -165 381€ 665 215€ 1 626 062€ -92 984€ 102 965€ 120 857€ -21 584€ -46 045€ -65 720€