Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS, Bratislava - Nové Mesto'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 13 928,92 € osvetlenie ihriska
e) podpora vzdelávania 24 793,41 € rekonštrukcia interiérov, materiál
e) podpora vzdelávania 3 552,47 € nábytok škola
Spolu 42 274,8 €
Výrok auditora

Účtovná závierka občianskeho združenia Občianske združenie na podporu nadaných detí-AVOS, poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie ku dňu 31.12.2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu. Taktiež spôsob použitia poukázaného podielu zaplatenej dane bol v súlade s predmetom činnosti občianskeho združenia. Ing. Jana Tomšíková zodpovedný audítor Licencia SKAU č.454