Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre filantropiu n.o. v angl.jazyku Center for Philanthropy n.o. skrátený názov CpF n.o.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Centrum pre filantropiu n.o., Bratislava'
za rok 2019

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená organizácia: Natura RusovceNázov podporenej aktivity: Hlasovacie špakohltyProjekt združenia Natura Rusovce sa zameriaval na skrášľovanie prostredia Rusoviec a to znížením znečistenia odhadzovanými špakmi. Boli zakúpené a osadené dva kusy popolníkov Ballot Bin. Do nich môžu fajčiari odhadzovať cigaretové špaky, čím zároveň hlasujú v miestnych anketách. Otázky v týchto anketách sú odľahčené - mali by skôr pobaviť a inšpirovať k úvahe, či zamysleniu nad miestnymi problémami. Tieto popolníky boli osadené dobrovoľníkmi v blízkosti dvoch najfrekventovanejších zastávok MHD z Rusoviec do Bratislavy, pár metrov od zastávky, aby fajčiari neobťažovali priamo ľudí na zastávke. Finančný príspevok bol použitý na výrobu 2 ks popolníkov Ballot Bin.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Podporená organizácia: Modrá sova, o.z.Názov podporenej aktivity: Cyklo domček MakoviceV rámci projektu bol pri miestnom komunitnom centre v Stupave vybudovaný priestor pre cyklistov. Postaviť prístrešok sa podarilo aj napriek pandémii, zapojili sa rodičia a členovia komunity, takže zo stavby a prípravy mali príjemné stretnutia, ktoré posilnili ich komunitu v meste. Počas leta sa promovala cyklo doprava, verejnosť bola motivovaná k jazde na bicykli. Vzniklo tak zázemie na podporu cyklo dopravy a ekologického životného štýlu, kde bude okrem prístrešku k dispozícii aj servisné náradie, poradenstvo, rovnako tak aj rôzne aktivity, kde môžu ľudia zdieľať svoje hodnoty či zručnosti. Finančný príspevok bol použitý na materiál na prístrešok a vybavenie cyklopointu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená organizácia: Nadácia Krajina harmónieNázov podporenej aktivity: ZáhradaNadácia Krajina harmónie vytvára priestor a podmienky pre začlenenie ľudí s postihnutím do bežného života. Pri nadačnom dome majú záhradu, ktorá je počas dňa otvorená pre návštevníkov rôzneho veku. Jednu jej časť vylepšili o štyri drevené vyvýšené záhony, ktoré participatívne vysadili bylinkami a zeleninou, na brigáde sa zúčastnili dobrovoľníci, ľudia s postihnutím, pracovníci NKH aj poslanec mestského zastupiteľstva. Priestor slúži ako komunitná záhrada, ktorá je užitočná pre všetkých návštevníkov, ale slúži aj hmyzu a skrášľuje priestor. Finančný príspevok bol použitý na vyvýšené záhony, zeminu, semienka a bylinky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Podporená organizácia: SYTEVNázov podporenej aktivity: Farebné sídliskaSYTEV je občianske združenie zložené z mladých ľudí, ktoré od roku 2015 pracuje s deťmi a mládežou v Kysuckom Novom Meste a okolí. Hlavným cieľom projektu bolo skrášlenie a zatraktívnenie okolia v meste. Brigád sa zúčastnilo viac ako 15 mladých ľudí, ktorí originálne oživili mesto. V návrhoch pomáhali aj 2 miestni umelci, ktorí boli do projektu priamo zapojení. Vďaka projektu mali deti a mladí tráviť čas spoločne vonku, podporili sa mládežnícke iniciatívy, miestni umelci ako aj samotné dobrovoľníctvo. Finančný príspevok bol použitý maliarske potreby a zaškolenie dobrovoľníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená organizácia: Občianske združenie TisArtNázov podporenej aktivity: Bezpečne na ihrisku StredHlavným cieľom projektu bolo vytvoriť na sídlisku Stred v Tisovci ihrisko bezpečné pre deti, ktoré sa tam hrávajú. Aby sa splnili podmienky certifikácie a revízie ihriska, bolo nutné zriadiť dopadové plochy v miestach, kde si to zákon vyžaduje. V rámci dobrovoľníckej brigády sa podarilo vytvoriť detské ihrisko, ktoré sa stalo bezpečným miestom pre využitie deťmi. Po počiatočných terénnych úpravách sa pristúpilo na samotnú montáž dopadových plôch a ich spevnenie podľa predpisov. Na týchto aktivitách sa zúčastnilo 19 dobrovoľníkov zo sídliska Stred, ale aj z iných z iných častí mesta. Vďaka tomu sa budú môcť deti, mládež a seniori stretávať a tráviť spolu čas vonku. Finančný príspevok bol použitý na gumové zatrávňovacie rohože.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Podporená organizácia: V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládežeNázov podporenej aktivity: Miesto, kde sa nestratíšOrganizácia prevádzkuje Komunitné centrum Sinaj, ktoré pracuje s ľuďmi nachádzajúcimi sa v ťažkej sociálnej situácii. Vplyvom opatrení sa zvýšil záujem o ich služby medzi deťmi zo sociálne slabých rodín, ktoré potrebujú pomoc so školským učivom a medzi rodinami, ktoré sú zasiahnuté touto situáciou. Hlavným cieľom projektu bolo rozšíriť priestorovú kapacitu komunitného centra, zrekonštruovať a pripraviť priestor pre individuálne doučovanie detí so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami a pre individuálnu prácu s rodinami v ťažkej sociálnej situácii. Táto rekonštrukcia im umožnila viac rozšíriť poskytované služby a zabezpečiť starostlivosť o tých, ktorí to v súčasnej dobe najviac potrebujú. Finančný príspevok bol použitý na stavebné a rekonštrukčné práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Podporená organizácia: Nadácia CvernovkaNázov podporenej aktivity: Živý val pre komunitu záhradkárov v Novej CvernovkeCieľom podporeného projektu bola výstavba tzv. živého valu, ktorý slúži ako oddeľovací prvok medzi verejným parkom a komunitnou záhradou v areáli Kultúrneho a kreatívneho centra Nová Cvernovka. Val vytvoril čiastočne odhlučnené a od návštevníkov verejných podujatí chránené miesto pre miestnu komunitu záhradkárov. Povrch valu tvorí sústava rôznych rastlín, stromov a kríkov, jeho ďalšou funkciou bude obohatenie záhradného biotopu a zvýšenie biodiverzity rastlín a živočíchov v mestskej časti - Bratislava Nové Mesto. Realizácie aktivity „Živý val“ predstavuje ďalší úspešný krok k celkovej revitalizácií areálu Kultúrneho a kreatívneho centra. Svojím prevedením vychádza z identity Cvernovky a jej zamerania na environmentálne témy a riešenia. Finančný príspevok bol použitý na prenájom stroja, kúpu materiálu a mzdu koordinátorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Podporená organizácia: Združenie záchrany cirkevných pamiatok v ModreNázov podporenej aktivity: Obnova fasády dominantného farského kostola sv. Štefana v historickom jadre ModryObčianske združenie vzniklo s cieľom záchrany a uchovania historicky hodnotných pamiatok pre ďalšie generácie v Modre. Projekt sa venoval obnove fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana kráľa, ktorého súčasť tvorí mestská veža. Mestská veža je dominantnou pamiatkou, preto sa jej obnova a sprístupnenie pre všetkých obyvateľov stali prioritným zámerom projektu. Návštevník má z veže možnosť zažiť panoramatický výhľad na krajinu aj ostatné pamiatky a počas návštevy mu bude sprostredkovaný odborný výklad kvalifikovaným sprievodcom. Priestor bude tiež využívaný ako výstavná plocha a na iné kultúrno-osvetové aktivity. Finančný príspevok bol použitý na štukatérske práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 451,12 € Podporená organizácia: OZ Kilometre v pohybeNázov podporenej aktivity: Servisná a oddychová zastávka pre cykloturistovObčianske združenie Kilometre v pohybe podporuje aktívny oddych a environmentálnu výchovu detí a dospelých. Združenie sústreďuje svoje aktivity v regióne Krpáčovo - Hôrna Lehota. Podporili sme vybudovanie zastávky pri cyklotrase a to pri chate Kamila, ktorú si združenie prenajalo. Vybudovali drevenú terasu ako servisno-oddychovú zastávku, kde si umiestnili aj nabíjaciu stanicu na e-Bike. Novo vybudovaný priestor umožní pre cykloturistov oddych, občerstvenie a kontrolu, či opravu bicykla. Finančný príspevok bol použitý na kúpu stavebného materiálu, stoličiek, kvetín.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Podporená organizácia: OZ ZAŽIARNázov podporenej aktivity: Tam, kde sa cítiš dobre...Občianske združenie ZAŽIAR má v prevádzke klub kde sa stretávajú ľudia všetkých vekových kategórii vo svojom voľnom čase. Projekt bol zameraný na zveľadenie týchto priestorov, čo veľmi prispelo k celkovému lepšiemu pocitu v klube. Na veľkej stene vznikla maľba, upravili a namaľovali sa nevzhľadné drevené stĺpy, upravila sa ďalšia stena, aby bola zároveň aj funkčná - dá sa na nej premietať obraz z dataprojektora. Realizácia projektu bola zložitejšia ako očakávali, preto trvala dlhšie, mohli tiež pracovať iba v obmedzenom počte. Napriek tomu boli stanovené ciele dosiahnuté. V budúcnosti, keď sa situácia upokojí bude možné aktivity a stretnutia plnohodnotne zrealizovať. Finančný príspevok bol použitý na materiál a mzdu pre umelca.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená organizácia: Porubské ochotnícke divadloNázov podporenej aktivity: Obnovenie ochotníckeho divadla v obci - zaujať, vychovávať a zabávaťPorubské ochotnícke divadlo sa usiluje o rozvoj umenia a kultúry v obci Kamenná Poruba a v Žilinskom regióne. Súbor naštudoval novú divadelnú hru s názvom Rodinné nezhody, s ktorou po zrušení pandemických obmedzení pôjde na divadelné turné po okolitých obciach. Nové prenosné kulisy uľahčia prácu počas nácvikov aj presuny na predstavenia v jednotlivých obciach. Pomocou divadelného umenia tak budú môcť zaujať, vychovávať a zabávať ľudí všetkých vekových kategórií. Finančný príspevok bol použitý na výrobu šiestich oceľových konštrukcií divadelných kulís.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: OZ LifestarterNázov podporenej aktivity: Kultúrny priestor Cukrovar PointCukrovar Point predstavuje komunitný priestor pre oddych a kultúru v blízkosti bývalého trnavského cukrovaru. Cieľom podporeného projektu bolo zmodernizovať a skvalitniť priestor pre oddych, kultúru a rôznorodé formy trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie. Dobrovoľníci Občianskeho združenia Lifestarter začali minulý rok jeho rekonštrukciu, premieňajú ho na príjemné miesto, ktoré ponúka inšpiratívne a zaujímavé možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia. Zámerom bolo tiež zútulnenie priestoru pre oddych pre ľudí z okolitých domov či kancelárii a tiež zviditeľnenie lokality bývalého trnavského cukrovaru, ktorý je sám o sebe pamiatkou. Finančný príspevok bol použitý na altánok, záhradný domček, matrace a záhradné dekorácie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: ZŠ s MŠ Rakovec nad OndavouNázov podporenej aktivity: Kráčajme k poznaniu a ochrane životného prostrediaAktivity projektu boli zamerané na históriu jedinečného stromu - Zemplínskeho mohykána a zároveň na ochranu životného prostredia. Cieľom bolo nainštalovať 8 smerovníkov, ktoré budú navigovať návštevníkov smerujúcim k dubu s viac ako 550 ročnou históriou, druhému najstaršiemu na Slovensku. Nakoľko o strome existuje povera, ďalším cieľom bolo vytvoriť a nainštalovať informačnú tabuľu o „Svätom dube“, ako miestni stromu hovoria. Žiaci mali z aktivít radosť, rozvíjal sa u nich záujem o históriu, život ich predkov, ochranu životného prostredia, ale aj tvorivosť a fantázia. Finančný príspevok bol použitý na smerovky, náučnú tabuľu so stojanom, tvorivý materiál, odpadkový kôš s príslušenstvom a betónové skruže.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: OZ Párnický rybárNázov podporenej aktivity: Myslíme ružovo - konáme zelenoSrdcovkou združenia je lokalita párnických jazier, projektovým zámerom bolo premeniť schátraný priestor na prírodné centrum, kde sa môžu ľudia stretávať a zažívať, čo príroda v tejto oblasti vytvorila. V rámci projektu sa podarilo revitalizovať areál, premeniť ho na príjemné miesto, kde sa schádza komunita, kde prebiehajú environmentálne a edukatívne aktivity pod holým nebom. Práve vďaka spoločným aktivitám na zveľaďovaní verejného priestranstva chcú docieliť pozitívne zmeny nielen v prostredí, ale aj v myslení ľudí. Finančný príspevok bol použitý na drevo, rastliny, prírodniny a drevené stoličky do exteriéru.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená fyzická osoba: Alexandra Matiszová, v zastúpení neformálnej skupinyNázov podporenej aktivity: Ako domaCieľom podporeného projektu bolo zvýšiť kvalitu kultúrno-komunitného priestoru Hory Doly v Liptovskom Mikuláši. V tomto priestore cez umenie a spoločenské akcie prepájajú komunitu Liptovského Mikuláša. Tento cieľ dosiahli realizáciou nasledujúcich čiastkových cieľov: Odovzdaním gaučov prevádzke v BBSK sme podporili myšlienku znižovania odpadu. Vďaka miestnym obyvateľom, ktorí im darovali svoj nevyužívaný inventár, sme tak mohli zvýšiť kapacitu miest na sedenie a stolov. Staršie, ale aj novo získané stoličky zrenovovali prostredníctvom dobrovoľníkov. Týmito aktivitami zvýšili počet miest na pohodlné sedenie v kultúrno-komunitnom priestore Hory Doly na 105 miest. Finančný príspevok využili pri renovácii inventáru a k zvýšeniu pocitu pohodlia a bezpečia v priestore. Keďže už koncom roka 2020 ich vo väčších aktivitách ovplyvňovala pandémia, vytváranie širšieho pódia pre väčší počet účastníkov presunuli. Vďaka dobrovoľníkom sa im podarilo súčasné pódium zrenovovať. Zbrúsili nerovné hrany, odstránili poškodené a nefunkčné kusy a celé pódium upravili o nový obklad, čím sa zvýšila bezpečnosť a estetickosť aktuálneho pódia.Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu na renováciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená organizácia: YOUNG FOLKS LCNázov podporenej aktivity: Rúbanisko je #1Rúbanisko I je časťou najväčšieho sídliska v meste Lučenec, plného príbehov a vzťahov. Počas realizácie projektu došlo k revitalizácii dvorov, obnoveniu lavičiek, vyčisteniu priestorov, osadeniu nových prvkov - ako sú lavičky a pergola. Hlavnou zmenou priestoru bolo jeho vyčistenie a znovu objavenie všetkých hodnôt, ktoré lokalita ponúka - možnosť príjemného posedenia v tieni stromov ako aj športové vyžitie. V lokalite došlo k zmobilizovaniu miestnej komunity ako aj k dobrej účasti na susedských plánovacích podujatiach, ktoré napokon vyústili v spoločných brigádach. Finančný príspevok bol použitý na športové potreby a výsadbový materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Podporená organizácia: Mestská časť Košice - ŠacaNázov podporenej aktivity: Dúbrava -chodník lesom pre zdravieCieľom podporeného projektu bolo vytvoriť v lokalite Šaca krátky nenáročný okružný náučný chodník pre peších, hlavne pre deti a ich rodičov, ktorý na informačných tabuliach poskytuje informácie o flóre a faune v konkrétnom prostredí a má niekoľko zastavení zameraných nielen na vzdelávanie, ale aj zábavu a oddych. Chodník je vybudovaný v nenáročnom teréne, na necelých troch kilometroch poskytuje zaujímavé zastavenia zamerané nielen na vzdelávanie, ale aj na aktívny pohyb, aj na oddych. Nachádzajú sa na ňom informačné tabule, ktoré prinášajú informácie o flóre a faune v tunajšom prostredí, postavený bol zábavno športový workoutový prvok pre deti na skákanie a zvládanie rovnováhy, drevená lávka cez roklinu, ohnisko s oddychovými lavicami, hojdacia sieť medzi stromami, hmyzí hotel a chodníček pre bosé nôžky. Popri chodníku vznikli prírodné stoličky na oddych vyrobené z pníkov, krmítka a búdky pre vtáčiky a informačné stĺpiky s obrázkom flóry alebo fauny, ktorú môžeme na konkrétnom mieste pozorovať. Finančný príspevok bol použitý na nákup materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Podporená organizácia: METRONázov podporenej aktivity: Letné kino Ďakujem susedCieľom projektu Letné kino Ďakujem sused bolo spojiť ľudí zo sídliska v mestskej časti Košúty v Martine za účelom stretávania sa a realizácie komunitných aktivít na novom upravenom verejnom priestranstve. Za pomoci dobrovoľníkov zrealizovali komplexnú rekonštrukciou fasády sídliskovej trafostanice - tzv. energobloku. Jedna zo stien stavby bola upravená zároveň ako premietacia plocha, následne prebehla aj úprava okolia trafostanice. Priestor tak môže slúžiť na premietanie filmov, pikniky, burzy, či iné komunitné aktivity. Na záver bol tiež pripravený manuál na rekonštrukciu rovnakých energoblokov na sídliskách na Slovensku. Finančný príspevok bol použitý na materiál na obnovu fasády.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Podporená organizácia: ZÁHRADA POHYBUNázov podporenej aktivity: Zatraktívnenie náučného chodníka Lemešanská špacírkaObčianske združenie ZÁHRADA POHYBU bolo založené s cieľom rozvíjať vzťah k športu a pohybovej aktivite všetkých vekových kategórií v obci Lemešany a okolia. Vytvárajú bezpečný a príjemný priestor na stretávanie sa a športovanie komunity. Ciele projektu sa podarilo naplniť čiastočne. V pôvodne stanovenom termíne na náučnom chodníku Lemešanská špacírka v oddychových zónach osadili hojdačky, kladiny, kamennú dámu, piškôrky, v rámci upcyklácie postavili preliezaciu vežu z pneumatík a iné nami vyrobené zábavné prvky pre deti. Obec Lemešany pripravila betónový podklad pre osadenie workoutovej konštrukcie. Po necelom týždni, keď bol betón dostatočne pevný, išli namontovať workoutovú konštrukciu. Zistili, že všetky veci, ktoré tam dali nám niekto ukradol. Všetko zmizlo, nezostalo tam nič. Po tomto zistení sa rozhodli pre zmenu miesta umiestnenia workoutovej konštrukcie. Požiadali obec o vhodný pozemok na umiestnenie konštrukcie, žiaľ im nevyhoveli. Po dlhom zvažovaní sa rozhodli umiestniť Workoutovú konštrukciu v areály Záhrady Pohybu. Ihrisko aj priestory na cvičenie majú v dlhodobom prenájme a je ihrisko voľne prístupne pre každého kto má záujem. To, že je konštrukcia na správnom mieste dokazuje takmer dennodenné využívanie detí a mládeže z okolia. Finančný príspevok bol použitý na zváranie tréningovej konštrukcie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Podporená organizácia: Občianske združenie JablonkaNázov podporenej aktivity: AlejProjekt bola zameraný na rekonštrukciu a skrášlenie dvoch miest na pútnej trase z Horných Hámrov na Kosťov vrch, v rámci ktorej začali s výsadbou Aleje starých ovocných odrôd. Dobrovoľníci, so zapojením širokej komunity a dobrovoľníkov všetkých generácií, vysadili dve záhradky pri historickom kríži, kde priestor vyčistili, vyznačili a vysadili cibuľami. Druhá záhradka je ich tzv. rastlinnou bankou. Tu plánujú kvety množiť, brať vrúble a odrezky z krov a stromov. Vysadili stromčeky, jedlé kry všetkého druhu, bylinky a krásne kvety pre potešenie duše. Tiež veľa cibúľ, ktoré budú ďalej množiť, aby skrášlili miesta v komunite. Vyrobili striešku na Svätého Martina, ktorý bude v centre obce a bude pozývať na Cestu alejou. Pribudla aj lavička od miestnych majstrov. Finančný príspevok bol použitý na rastliny a materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Podporená organizácia: ĎARMOTY - občianske združenieNázov podporenej aktivity: Staré odrody pozdĺž novej cyklotrasyChotár Janíkoviec býval v minulosti z východnej strany vysadený vinohradmi. Dnes tade vedie nový cyklochodník. V tejto lokalite dobrovoľníci vysadili sadu 47 ovocných stromov, starých krajových odrôd, ktoré sa pôvodne vo vinohradoch vyskytovali. Táto výsadba bola prvým krokom na ceste trvalej udržateľnosti. Pravidelnou starostlivosťou budú napĺňať aj ďalšie z cieľov projektu, pretože sad dosiahne produkčnú rodivosť po zhruba 10 rokoch. Stromy sú vysadené tak, aby v budúcnosti vrhali tieň na cyklotrasu a vytvárali príjemnú mikroklímu, v sezóne poskytovali ovocie okoloidúcim a po sezóne potravu pre zver. Tento komunitný sad by v budúcnosti radi využili na výrobu regionálnych špecialít a sušeného ovocia v tradičných peciach, ktoré plánujú časom vybudovať. Finančný príspevok bol použitý na sadenice stromov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Podporená organizácia: Obec JahodnáNázov podporenej aktivity: Miesto pre oddych, zážitky a stretávanie sa komunítZámerom projektu bolo vytvoriť na nevyužitom verejnom priestranstve v blízkosti Malého Dunaja vhodné miesto na oddych, zábavu a posedenie pri ohnisku pre ľudí v obci Jahodná a aj pre prichádzajúcich turistov. Do trávnatého priestranstva bolo umiestnené ohnisko s lavičkami, ktoré budú využívať aj komunity z obce - mladé rodinky, spoločenské organizácie, združenia a spolky. Realizácia projektu prispeje k zvyšovaniu atraktivity obce a počtu návštevníkov, ktorí prichádzajú do obce nielen na bicykloch, ale priplávajú člnmi na Malom Dunaji a častokrát oddychujú a stanujú práve na uvedenom priestore. Finančný príspevok bol použitý na parkové lavice.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Podporená organizácia: Občianske združenie kRajNázov podporenej aktivity: Cesta motýlím domomMotýlí dom je novým projektom združenia kRaj, ktorý má za cieľ realizovať osvetu o najviac ohrozenej skupine hmyzu - o pestrofarebných motýľoch. V areáli vzdelávacej včelnice vytvorili nový objekt Motýlí dom. V ňom budú môcť deti, školy aj široká verejnosť spoznávať krásny svet motýľov, vidieť všetky štádia vývinu a odfotiť sa s krásnymi motýľmi. Po stavebných prácach potrebovali finančné prostriedky na úpravu okolia. Vďaka finančnej podpore vysadili rastliny, ktoré lákajú motýle, živia ich. Tu budú môcť klásť vajíčka a živiť húsenice. Počas dobrovoľníckych dní vyrábali drevené prvky: chodníček a poznávacie tabuľky. Vytvorili chodníček z dreva nad zemou tak, aby návštevníci nezošľapovali tieto rastliny a aby im ukázali cestu, akou sa vydať pri spoznávaní sveta motýľov. Odborníci a dobrovoľníci vytvorili oázu pre motýle a pre ľudí so záujmom o týchto pestrofarebných opeľovačoch.Finančné prostriedky boli použité na kúpu stavebného dreva a trvaliek.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená organizácia: CyklokoalíciaNázov podporenej aktivity: Živé a zelené okolie CyklokuchyneDobrovoľnícka komunitná dielňa Cyklokuchyňa poskytuje v Bratislave všetkým návštevníkom priestor pre opravu bicykla, environmentálne vzdelávanie, ale aj kultúrne vyžitie a príjemný, zelený verejný priestor. Cieľom projektu bolo zvýšiť atraktivitu aj ekologickú hodnotu daného priestoru. Komunita pravidelne realizovala zber a čistenie širšieho okolia dielne. Biologicky rozložiteľný odpad bol kompostovaný, zvyšný odpad bol v maximálnej možnej miere separovaný a pomocou nákladných bicyklov odvážaný do smetných nádob. Podarilo sa tiež vybudovať dva vyvýšené záhony, do ktorých bola vysadená zeleň. Masívna konštrukcia záhonov zároveň slúži ako plocha na sedenie pre sledovanie kultúrnych podujatí, alebo len na obyčajný oddych počas prechádzky mestom. Všetky aktivity boli zrealizované dobrovoľnícky. Finančný príspevok bol použitý na podvaly.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Podporená organizácia: OZ PresadímeNázov podporenej aktivity: INFINITY - KamenePodporený projekt bol realizovaný v Petržalke, občianske združenie chcelo podporiť rozvoj identity vďaka aktivitám, kde sa spája občiansky aktivizmus, ekológia, šport i tvorivosť. Vytvorili hru Kamene, ktorá sa hraje v teréne. Hráči podľa GPS nachádzali miesta, ktoré treba navštíviť. Pri hre využili fakt, že dňa 14.8.1919 bola Petržalka pripojená k ČSR, začal sa tu demokratický vývoj. Väčšina miest bola popri obľúbenej hrázd, presun po danej trase bol možný pre bežcov, bicyklistov, chodcov. Na mieste sa trebalo zastaviť a skúsiť niektorú aktivitu - zamerať sa na niečo zaujímavé, skúsiť si to odfotiť, skúsiť si to naskicovať, vyzbierať prípadný odpad, nechať tu kameň, ktorý našiel cestou, alebo doma vyzdobil. Kamene, ktoré si "družstvo" (priatelia, rodina, škola) pripravili boli hlasovacie žetóny do hry. Pre účastníkov boli vytlačené pracovné zošity k stolovej hry Kamene. Miesta, ktoré je potrebné navštíviť, sú spojené s dejinami. Petržalka bola súčasť Nemecka počas druhej svetovej vojny a boli tu tzv. "pracovné tábory". Pracovali tu zajatci z Maďarska a niektorí prišli i o život, keď vojská koncom vojny ustupovali... V rámci ukončenia projektu usporiadali i vernisáž fotografii z prostredia, kde sa hra Kamene odohrávala (Dunaj, nábrežie, CHKO Dunajské luhy).Finančné prostriedky boli použité na materiálu, stromov a propagáciu aktivity.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: Mesto LeviceNázov podporenej aktivity: Schoellerova lavičkaHistorický Schoellerov park, ako ho zvyknú Levičania volať, nie je v súčasnosti v stave, ktorý by si zaslúžil. Podporenou aktivitou sme prispeli k úprave verejného priestranstva-časti parku, kde sa v minulosti nachádzal kaštieľ. V blízkosti rozária bola v rámci verejnej brigády osadená krásna kovaná lavička, ktorá bude poskytovať priestor na oddýchnutie, na získanie zaujímavých informácií o rodiny Schoellerovcoch, ktorí sa podieľali na rozvoji mesta Levice. Súčasťou brigády bolo aj osadenie brestu väzového, ktorý symbolicky poukazuje na dôležitosť zachovania mestských parkov a zelene v dobe, keď pociťujeme klimatické zmeny. Schoellerova lavička je atraktívnym prvkom parku, ktorá hneď po osadení získala "srdcia" Levičanov. Úprimne musíme priznať, že sa nám ešte pri žiadnom projekte nepodarilo získať toľko pozitívnych ohlasov a reakcií, čomu sa veľmi tešíme. Veríme, že aj návštevníci Levíc vyhľadajú Schoellerovu lavičku a zažijú príbeh vďaka osadenému QR-kódu. Prekvapil tiež záujem strednej odbornej školy, ktorá sa ohlásila na brigádu a využila tak možnosť praktickej výučby. Finančné prostriedky boli použité na výrobu kovovej lavičky, kúpu stromu a materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad HronomNázov podporenej aktivity: Zo Zeme ku hviezdamZámerom podporeného projektu bolo oživenie voľne prístupnej nevyužitej plochy oddychovej zóny na Vartovke pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Oživenie spočíva najmä v úprave plochy a v osadení informačno- edukačných hracích prvkov, sledujúcich skrytý didaktický cieľ. Tieto prvky, koncipované pre rôzne vekové kategórie, sprevádzajú návštevníka cestou poznania prírody a vesmíru formou hry a zábavy. Zároveň má návštevník možnosť otestovať si svoje vedomosti a zručnosti z daných oblastí. K prvkom vedie cestička z nášľapníkov rôznej veľkosti. Ambíciou podporeného projektu je zintenzívnenie mobility, záujmu o prírodu a zvýšenie atraktivity prostredia Vartovky a okolia. Takisto vnesenie zážitkových a hravých momentov do voľnočasových aktivít návštevníkov a edukačného procesu detí, mládeže a širokej verejnosti všetkých vekových kategórií.Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a tlač plagátov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: Obec ŽelovceNázov podporenej aktivity: Oprava a skrášlenie priestoru amfiteátra v obci ŽelovceAmfiteáter slúži v obci na organizovanie kultúrnych, spoločenských a cirkevných podujatí. Keďže je amfiteáter na vonkajšom priestranstve a je využívaný aj mimo oficiálnych podujatí, areál chátra najmä lavičky na sedenie. Z finančnej podpory zakúpili nové dosky na lavičky, boli vymenené dosky na všetkých lavičkách pred amfiteátrom. Koncom leta prebehla výsadba okrasných čerešní sakura. Práce sa zúčastnili dobrovoľníci z obce, zamestnanci a poslanci obecného zastupiteľstva. Zámerom podporenej aktivity je dať tomuto priestoru, konkrétne lavičkám nový šat a urobiť miesto čo najdôstojnejším. Využívať ho v budúcnosti budú ešte intenzívnejšie ako doteraz a koncentrovať tam aj podujatia detí zo základnej, materskej a strednej školy.Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a okrasných čerešní.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Podporená fyzická osoba: Daniel DurišNázov podporenej aktivity: Inkluzívna terasa pre každéhoDom na Karadžičovej ulici v Bratislave je špecifický solitér - postavený v rokoch 1967-1974 experimentálnou metódou, pričom bola vybudovaná aj polo podzemná garáž, ktorej strecha tvorí terasu. Pochôdzna terasa je využívaná širokou verejnosťou, ale je v správe bytového domu, ktorý aj financuje zo svojich zdrojov jej postupnú obnovu. "Pustú" terasu zatraktívnili vysadením zelene a osadením náučných tabuliek. Inštalovali dve lavičky, ktoré môžu okoloidúci či susedia z dvora využiť. Tienenie zabezpečuje pre slnečné obdobie pergola s plachtou, zároveň nechávame pergolu obrastať paviničom, ktorý by mal vytvoriť zelenú clonu. Na terase vysadili 8 stromov a rôznu zeleň do menších kvetináčov. Dažďovú vodu odchytávajú cez odkvapy do nádrže, bude slúžiť na polievanie zelene, ako aj ochladenie (poliatie) terasy v lete. Vysadená zeleň pomôže zlepšiť mikroklímu vo dvore.Finančné prostriedky boli použité na nákup kvetináčov, pergoly, lavičky, materiál a rôznej zelene.chýba úhrada FA
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: Občianske združenie Naše ZálesíčkoNázov podporenej aktivity: Ovocná alej s multifunkčným altánkomV obci Zálesie neďaleko Bratislavy vysadili počas uplynulej soboty v rámci Ovocnej aleje 100 stromov a 45 kríkov drienok a 1 multifunkčný altánok. Pôvodné odrody hrušiek, sliviek, čerešní, višní, moruší, ale aj líp, budú lemovať cyklotrasu, ktorá vedie od Dvoch mostov (kataster obce Most pri Bratislave) po Korzo Zálesie v dĺžke jeden kilometer. Vyzerá ako obyčajná poľná cesta, od soboty 30.10.2021 je z nej však už Ovocná alej. Sadili stromy pre nás, budúce generácie, ale aj pre hmyz a vtáctvo, ktorému vytvoria životný priestor. Ovocná alej prinesie okrem dokázateľného stmelenia komunity aj iné benefity. Čerpať z nich bude krajina i klíma. Stromy poskytnú okoloidúcemu či cyklistovi tieň a osvieženie, slúžiť budú ako vetrolam, zadržiava vodu v krajine, zmiernia horúčavy a budú i smerodajným prvkom v krajine. Výsadbu vo forme aleje v dvoch priamych linkách nezvolili náhodne - cyklistom má Ovocná alej poskytnúť aj estetický zážitok.Finančné prostriedky boli použité na nákup drevených hranolov na postavenie altánku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená organizácia: okoloNázov podporenej aktivity: Ochrana novej výsadby vo verejnom sadePri obnove verejných zabudnutých sadov vysadili nové ovocné stromy vzácnych starých odrôd, ktoré potrebujú v prvých rokoch pravidelne zavlažovať a ochrániť pred divou a hospodárskou zverou. Zorganizovali brigádu, na ktorej sa zúčastnili traja domáci obyvatelia a štyria dobrovoľníci z iných obcí. Počas brigády vykosili porast, ktorý zvieratá nespásali a odstránili zbytočne veľké oplotenie, vybudovali individuálne oplotenie každému novo vysadenému ovocnému stromčeku v sade a tak zabezpečili rozšírenie pastvy pre kozy a ovce bez toho, aby poškodili novú výsadbu. Keďže začalo daždivé obdobie a vlahy bolo dostatok, zavlažovacie vaky nepoužili, no sú odložené a pripravené na ďalšiu sezónu.Finančné prostriedky boli použité na nákup siete, zavlažovacieho vaku, prepravky a kancelárskeho materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Podporená organizácia: Občianske združenie LITMANYVČANNázov podporenej aktivity: Zeleň pre všetkýchOddych pre širokú verejnosť aj v obci Litmanová. Aj vďaka podpore oživia zanedbané plochy výsadbou zelene pri kultúrnom dome. Zelená oáza sa stala záhradou, ktorá učí popisom a označením jednotlivých druhov rastlín. Takýmto spôsobom chcú ukázať možnosti starostlivosti o životné prostredie, ochranu prírodných hodnôt, dlhodobo plánujú angažovať čo najviac ľudí, aby sa začali zajímať o svoje okolie, chuť pretvárať ho a neboli k nemu ľahostajní. Okolie kultúrneho domu je priestor, kde sa stretávajú deti, mladí ľudia, dospelí, rodiny s deťmi a dôchodcovia. Novozaložená zeleň plniť funkciu nielen krajinotvornú ale aj biologickú a zároveň zabezpečí spevnenie svahu. Rozmanitosť druhov, ako sú ihličnaté a listnaté kríky doplnené trvalkami a okrasnými trávami, podčiarkne trávnatá plocha mäkkými líniami.Finančné prostriedky boli použité na nákup rastlín, vresu a pomocného sadovníckeho materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 663 € Podporená organizácia: Mestské kultúrne stredisko Sliač Názov podporenej aktivity: Letná čitáreňCieľom podporeného projektu bolo zmodernizovanie a skvalitnenie priestoru pre oddych,kultúru a rôznorodé formy trávenia voľného času pre všetky vekovékategórie v letnej čitárni v záhrade Mestskej knižnice Sliač. Dobrovoľníci z radov čitateľov knižnice sa už zúčastnili na jar 2021 premeny priestoru a zapojili sa aj v vo fáze - dobudovania letnej čitárne. Letná čitáreň neslúži len ako príjemné miesto, ktoré ponúka inšpiratívne azaujímavé možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia, ale aj za účelomstretávania sa a realizácie komunitných aktivít.Finančné prostriedky boli použité na materiál na rekonštrukciu altánku, nákup kníh, vakov na sedenie a dekorácií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 797 € Podporená organizácia: Športový klub PRUSYNázov podporenej aktivity: Posedenie pri ohníčkuCieľom podporeného projektu bola obnova provizórneho ohniska, inštaláciamobiliáru - lavičiek, stolov v prírodnom duchu. Vytvorili plne funkčné, oku lahodiace a bezpečné miesto na trávenie voľného času. Osadili stoly s lavicami, čo predurčuje toto miesto na rodinné, priateľské akcie pri ohníčku pre viacero ľudí, či už domácich z našej komunity alebo aj pocestných, turistov, cyklistov. Realizácia bola vykonávaná svojpomocne, zapojilo sa 18 osôb v rôznych momentoch realizácie, kde odpracovali celkovo cca 125 hodín dobrovoľníckej práce. Všetky práce boli realizované dobrovoľnícky, okrem dopravy materiálu a mechanizovanej úpravy terénu.Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 990 € Podporená organizácia: Obec Trstené pri HornádeNázov podporenej aktivity: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Trstené pri HornádeZámerom podporeného projektu bolo skultivovať verejné priestranstvo v obci Trstené pri Hornáde. Projekt riešil úpravu a obnovu verejného priestranstva nachádzajúceho sa v katastri obce na frekventovanej križovatke a v blízkosti rímskokatolíckeho kostola zo 14. storočia. Vytvorili krásne miesto pre relaxáciu a oddych. Zatraktívnili obec osadením vodného prvku-kamennej fontány a výsadbou trvalkových záhonov. Osadenie kamennej fontány ako prostriedok podpory dušeného zdravia a pohody pre obyvateľov obce.Finančné prostriedky boli použité na nákup kamennej fontány, elektrického čerpadla a hadice načerpadlo.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 050 € Podporená organizácia: KOSTOLISKO OZNázov podporenej aktivity: Posedenie s históriouKaplnka je zasvätená svätej Anne. Budovu dali postaviť Zičiovci v roku 1878 ešte ako zvonicu. Veriaci k nej v roku 1938 pristavili loď, čím vznikla kaplnka. Tá je súčasťou bohatého archeologického náleziska v Dolných Strhároch. Na tomto pozemku sa neformálnej skupine a členom združenia podarilo pozemok vyčistiť, osadiť parkový mobiliár - parkové lavičky a odpadkové koše. Vytvorili park, ktorý môžu využívať veriaci navštevujúci Kaplnku sv. Anny, obyvatelia obce, návštevníci archeologického náleziska i náhodní návštevníci.Finančné prostriedky boli použité na nákup lavičiek, odpadkových košov, materiálu a občerstvenia pre dobrovoľníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 050 € Podporená organizácia: Šidielko LTNázov podporenej aktivity: Oddychová zóna Pod lipamiObec Lovčica-Trubín je obec dobrou občianskou vybavenosťou. Jednou z oblastí, ktoré sa dobrovoľníci snažia riešiť je absencia vhodného vonkajšieho priestoru na trávenie voľného času, ktorý by mohli občania využívať v bežných dňoch aj pri špeciálnych príležitostiach. Podporením projektu sme pomohli spojiť nápady občanov, šikovné ruky miestnych remeselníkov, dobrovoľníkov a angažovanosť obecných inštitúcií vo vytváraní lepších podmienok pre život komunity. Vytvorením oddychovej zóny Pod lipami v priestore bývalej betonárky sme im pomohli nielen skrášliť centrum obce, ale najmä priniesli sme množstvo príležitostí pre spoločné stretávanie sa a trávenie voľného času. Revitalizácia priestoru, nová výsadba trvaliek a drevín, vybudovanie chodníkov a spevnených plôch, osadenie lavičiek – to všetko prispieva k tomu, že občania aj návštevníci obce môžu tráviť čas v peknom prostredí plnom života. Takýto priestor navyše poskytne zázemie pre konanie rôznych podujatí, výstav, remeselných ukážok, farmárskych trhov.Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu a rastlín.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 62,05 € Renesančný dom je národná kultúrna pamiatka, ktorá si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, aby sa zachovala aj pre ďalšie generácie. Nádvorie Renesančného domu je využívané celoročne, pokiaľ to počasie dovolí. Je využívané ako komorný exteriérový priestor - terasa pre kaviareň, príležitostné gastronomické, kultúrne alebo remeselné akcie, posedenie, miesto pre kultúrne podujatia. Cieľom podporeného projektu bolo vytvoriť terasu-pódium, ktoré by sa využívalo ako ďalšia možnosť zaujímavého typu posedenia pre návštevníkov Renesančného Domu, zároveň aj ako pódium pre príležitostné kultúrne podujatia a akcie.Finančné prostriedky boli použité na realizáciu kovovej terasy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Podporená organizácia: Združenie SlatinkaNázov podporenej aktivity: Posedenie pri riekeHlavným cieľom podporeného projektu bolo vytvoriť bezpečný a príjemný priestor na posedenie - pre trávenie voľného času pre návštevníkov údolia rieky Slatina a dediny Slatinka. Týmto spôsobom chceli ochrániť blízke chránené územie - prírodnú pamiatku Pyramída, kde si zvykli ľudia klásť oheň a piknikovať, ale to je nebezpečné kvôli prírodným hodnotám, ale aj ľuďom - nemali by odtiaľ ako ujsť v prípade požiaru, ani ho uhasiť. Posedenie s informačným panelom je vytvorené na bezpečnom prostredí pri rieke, a tak ľudia "nemusia" piknikovať v neďalekom chránenom území Pyramída. Prírodná pamiatka je zároveň lepšie vyznačená, aby návštevníci vedeli o pravidlách jej návštevy.Finančné prostriedky boli použité kúpu materiálu, náradia, výrobu informačných tabúľ a smerovníkov.
Spolu 31 613,17 €