Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
2 985 898€ 3 926 607€ 2 873 636€ 2 415 855€ 2 339 686€ 2 274 976€ 2 318 476€ 2 116 775€ 1 919 439€ 1 796 373€ 1 880 016€
02
502
Spotreba energie
1 044 006€ 254 658€ 302 539€ 385 760€ 339 940€ 318 295€ 324 074€ 352 269€ 476 480€ 484 845€ 462 544€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
269 344€ 378 814€ 225 193€ 223 054€ 206 021€ 179 074€ 102 187€ 117 260€ 77 188€ 97 790€ 70 363€
05
512
Cestovné
2 384€ 2 140€ 2 249€ 2 144€ 2 792€ 3 306€ 1 756€ 794€ 1 142€ 1 422€ 3 662€
06
513
Náklady na reprezentáciu
827€ 991€ 804€ 621€ 604€ 686€ 193€ 144€ 87€ 60€ 119€
07
518
Ostatné služby
603 569€ 539 478€ 515 329€ 442 741€ 421 472€ 304 668€ 292 282€ 285 582€ 285 229€ 318 293€ 348 003€
08
521
Mzdové náklady
12 579 902€ 11 552 663€ 9 475 872€ 8 337 730€ 7 265 448€ 6 821 986€ 6 371 788€ 5 711 717€ 4 635 668€ 4 269 401€ 4 300 080€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
3 880 252€ 4 034 193€ 3 304 928€ 2 901 267€ 2 485 719€ 2 320 428€ 2 146 653€ 1 984 180€ 1 565 885€ 1 439 021€ 1 287 005€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
15 540€ 12 753€ 11 670€ 11 055€ 11 560€ 11 962€ 16 300€ 15 769€ 16 146€ 16 595€ 16 262€
11
527
Zákonné sociálne náklady
345 853€ 288 383€ 273 667€ 252 115€ 180 722€ 201 803€ 172 955€ 156 173€ 112 058€ 92 917€ 76 168€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
28 081€ 28 343€ 45 644€ 15 886€ 15 886€ 15 886€ 16 180€ 16 180€ 14 776€ 14 721€ 14 721€
15
538
Ostatné dane a poplatky
12 362€ 13 968€ 13 144€ 11 026€ 10 274€ 8 575€ 10 485€ 17 303€ 4 043€ 5 927€ 6 582€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
16 248€ 45 651€ 1 502€ 453€ 51 277€ 20€ 2 207€ 787€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
29€ 343€ -1 000€ 1 000€ 3 583€ 400€ 1 633€ 6 839€ 1 660€ 6 500€ 1 502€
18
543
Odpísanie pohľadávky
449€ 2 368€ 3 586€ 1 343€ 890€ 1 759€ 1 284€ 504€ 1 129€ 898€
19
544
Úroky
4 848€ 2 685€ 447€ 1 476€ 59€ 142€ 17€ 0€ 306€
20
545
Kurzové straty
16€ 2€ 11€ 3€ 7€ 7€ 31€ 7€
21
546
Dary
0€ 69€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 57 357€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
341 319€ 166 971€ 168 485€ 188 230€ 167 482€ 158 967€ 167 170€ 170 678€ 167 450€ 174 873€ 170 688€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 177 570€ 1 134 415€ 691 995€ 485 391€ 524 510€ 630 673€ 635 963€ 680 839€ 652 245€ 612 064€ 619 749€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 4 015€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 21 206€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 76€ 441€ 444€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
21 105€ 167€ 498€ 208€ 28€ 465€ 19€ 37€ 9 283€ 10 708€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 036€ 1 276€ 1 467€ 790€ 782€ 782€ 1 050€ 915€ 671€ 682€ 672€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
23 330 636€ 22 405 708€ 17 910 505€ 15 684 025€ 13 978 748€ 13 362 911€ 12 581 005€ 11 634 886€ 9 942 185€ 9 344 142€ 9 259 347€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
280€ 437€ 246€ 419€ 432€ 341€ 293€ 66€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
18 660 830€ 18 596 776€ 16 562 741€ 14 677 789€ 12 951 703€ 12 079 594€ 11 646 732€ 10 607 408€ 9 205 814€ 8 382 661€ 8 487 376€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
2 215€ 1 736€ 1 736€ 2 147€ 2 089€ 1 993€ 2 215€ 1 974€ 1 618€ 1 683€ 1 897€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
103 971€ 76 250€ 86 561€ 83 347€ 77 723€ 82 026€ 71 769€ 69 134€ 47 964€ 45 126€ 39 619€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 865€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
21 067€ 2 800€ 1 090€ 130€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 14€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 387€ 0€ 0€
53
644
Úroky
1 410€ 24€ 54€ 148€ 907€ 2 357€ 1 890€
54
645
Kurzové zisky
0€ 21€ 30€
55
646
Prijaté dary
158 372€ 718 540€ 239 247€ 30 113€ 16 014€ 20 224€ 15 053€ 19 127€ 5 065€ 3 411€ 1 953€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 548 388€ 165 721€ 190 698€ 947 099€ 433 981€ 175 455€ 156 659€ 164 481€ 73 118€ 92 609€ 125 381€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
400€ 6 500€ 15 500€ 3 465€ 6 961€ 5 058€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
3 976€ 538€ 268€ 983€ 2 605€ 142€ 2 135€ 2 066€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 21 206€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 115€ 839€ 7€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
209 728€ 195 038€ 196 336€ 197 036€ 182 181€ 184 393€ 181 051€ 181 509€ 216 740€ 216 715€ 215 847€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
12 130€ 15 449€ 7 373€ 6 601€ 40 448€ 21 198€ 2 102€ 1 448€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
4 694€ 17 153€ 1 378€ 1 563€ 1 003€ 1 105€ 2 771€ 10€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
18 899€ 16 547€ 7 049€ 14 373€ 6 443€ 2 664€ 2 100€ 1 904€ 5 260€ 0€ 5 108€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 76€ 441€ 444€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
2 715 246€ 2 342 760€ 703 362€ 186 897€ 200 648€ 324 289€ 346 770€ 303 460€ 152 756€ 28 412€ 4 221€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
23 461 606€ 22 174 652€ 18 012 495€ 16 152 036€ 13 926 313€ 12 893 757€ 12 433 719€ 11 352 051€ 9 709 384€ 8 775 130€ 8 885 388€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
130 970€ -231 056€ 101 991€ 468 010€ -52 435€ -469 154€ -147 286€ -282 835€ -232 802€ -569 012€ -373 959€
76
591
Daň z príjmov
3 022€ 2 893€ 4 929€ 8 004€ 8 163€ 8 201€ 11 316€ 6 573€ 10 800€ 8 443€ 9 403€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
127 948€ -233 948€ 97 062€ 460 006€ -60 598€ -477 355€ -158 602€ -289 408€ -243 602€ -577 455€ -383 362€