Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, Košice-Sever'
za rok 2019

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 1 194,4 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu elektrotechniky a informatiky TUKE - nákup výpočtovej techniky do učební
e) podpora vzdelávania 555,79 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu elektrotechniky a informatiky TUKE - výdavky na ďalšie vzdelávanie vysokoškolských učiteľov (semináre, konferencie)
e) podpora vzdelávania 427 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakutu elektrotechniky a informatiky TUKE - príspevok na štipendium doktoranda
e) podpora vzdelávania 970,71 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu elektrotechniky a informatiky TUKE - vybavenie učební
e) podpora vzdelávania 675,34 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu umení TUKE - propagácia vzdelávania na fakulte na VysokeSkoly.sk
g) ochrana a tvorba životného prostredia 163,2 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu umení TUKE - nákup komponentov na zabezpečenie bezpečnosti schodišťa v priestoroch fakulty
e) podpora vzdelávania 4 000 € Finančný príspevok vo forme daru pre Propagačnú komisiu TUKE - spolufinancovanie leteckého trenažéra pre propagáciu vzdelávania na Leteckej fakulte TUKE
h) veda a výskum 2 893,4 € Finančný príspevok vo forme daru pre Katedru telesnej výchovy TUKE - nákup prístrojového vybavenia do laboratória
b) podpora a rozvoj športu 606,6 € Finančný príspevok vo forme daru pre Katedru telesnej výchovy TUKE - podpora športových akcií
e) podpora vzdelávania 100 € Finančný príspevok vo forme daru pre Katedru telesnej výchovy TUKE - podpora ďalšieho vzdelávania zamestnankyne katedry
g) ochrana a tvorba životného prostredia 636 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE - oprava PVC krytiny v priestoroch ústavu fakulty
e) podpora vzdelávania 384,72 € Finančný príspevok vo fome daru pre Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE - administratívne potreby
e) podpora vzdelávania 885,88 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE - nákup výpočtovej techniky do učební fakulty
e) podpora vzdelávania 8 743,15 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - nákup výpočtovej techniky do učební fakulty
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 330,55 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - kultúrne podujatie pre zamestnancov fakulty
e) podpora vzdelávania 1 000 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - reklama a propagácia vzdelávania na fakulte
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Finančný príspevok vo forme daru pre Študentské domovy a jedálne TUKE - rekonštrukcia mozaík J. Jakobyho v priestoroch študentského domova na ul. Němcovej 1 v Košiciach
Spolu 27 416,74 €
Výrok auditora

Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neinvestičného fondu SAPTU ku 31. decembru 2020 a jeho hospodáreniaza rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ing. Oľga Dienešová, štatutárny audítor, Košice 12.05.2021