Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond, Košice-Sever'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 800 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu elektrotechniky a informatiky TUKE - nákup komponentov do počítačov v učebniach
h) veda a výskum 393,44 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu elektrotechniky a informatiky TUKE - mimoriadne štipendiá pre doktorandov fakulty
e) podpora vzdelávania 500,4 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu umení TUKE - príspevk na nákup mobiliáru do knižnice fakulty.
h) veda a výskum 700 € Finančný príspevok vo forme daru pre Ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE - nákup výpočtovej techniky do laboratória
e) podpora vzdelávania 8 000 € Finančný príspevok vo forme daru pre Propagačnú komisiu TUKE - príspevok na oslavy 70. výročia vzniku TUKE
e) podpora vzdelávania 3 615,45 € Finančný príspevok vo forme daru pre Propagačnú komisiu TUKE - propagácia vzdelávania
e) podpora vzdelávania 718,6 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE - podpora potrieb vzdelávania (nákup kompresora)
h) veda a výskum 3 600 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - propagácia výskumu vodíkových technológií
h) veda a výskum 8 558,36 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - príspevok na nákup prívesného vozíka na prepravu vodíkového auta vyvinutého na fakulte
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Finančný príspevok vo forme daru pre Študentské domovy a jedálne TUKE - nákup vybavenia pre študentské domovy (obliečky a záclony) slúžiace na ubytovanie študentov
h) veda a výskum 81,69 € Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE - príspevok na dofinancovanie členstva v EIT RAW
Spolu 29 467,94 €
Výrok auditora

Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neinvestičného fondu SAPTU ku 31. decembru 2021 a jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2022 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ing. Oľga Dienešová, štatutárny audítor, Košice 04.04.2022