Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ANIMA - Domov sociálnych služieb

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
330 173€ 327 033€ 370 350€ 312 099€ 324 146€ 340 658€ 324 364€ 339 967€ 353 851€ 369 001€ 329 261€ 319 928€ 338 635€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
253 100€ 266 822€ 274 070€ 251 588€ 262 834€ 278 589€ 268 588€ 285 495€ 291 117€ 303 050€ 274 185€ 266 693€ 280 309€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
253 100€ 266 822€ 274 070€ 251 588€ 262 834€ 278 589€ 268 588€ 285 495€ 291 117€ 303 050€ 274 185€ 266 693€ 280 309€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
18 675€ 18 675€ 18 675€ 18 675€ 18 675€ 18 675€ 18 675€ 18 675€ 18 750€ 18 750€ 7 014€ 7 014€ 7 014€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
152 775€ 161 777€ 162 618€ 161 632€ 170 135€ 178 638€ 187 141€ 195 644€ 204 147€ 212 888€ 221 409€ 230 016€ 238 616€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
14 269€ 16 907€ 20 926€ 12 112€ 14 614€ 20 645€ 24 140€ 30 216€ 21 599€ 21 410€ 13 663€ 9 771€ 12 501€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
11 547€ 13 629€ 16 017€ 3 337€ 4 558€ 5 779€ 7 000€ 9 328€ 14 989€ 20 650€ 26 538€ 14 330€ 16 616€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
55 833€ 55 833€ 55 833€ 55 833€ 54 853€ 54 853€ 31 633€ 31 633€ 31 633€ 29 353€ 5 562€ 5 562€ 5 562€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
76 751€ 59 854€ 95 638€ 60 082€ 61 190€ 61 835€ 55 428€ 54 176€ 62 484€ 65 694€ 55 076€ 53 235€ 58 326€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
12 380€ 15 022€ 24 821€ 18 142€ 17 430€ 25 602€ 20 338€ 21 486€ 21 141€ 25 961€ 14 689€ 14 616€ 18 662€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
12 380€ 15 022€ 24 821€ 18 142€ 17 430€ 25 602€ 20 338€ 21 486€ 21 141€ 25 961€ 14 689€ 14 616€ 18 662€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 613€ 0€ 0€ 5 211€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 211€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 613€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
23 555€ 7 345€ 4 737€ 5 041€ 5 357€ 3 304€ 2 525€ 447€ 7 784€ 5 392€ 8 745€ 5 423€ 3 571€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
3 591€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
3 686€ 7 345€ 4 737€ 5 041€ 5 357€ 3 304€ 2 525€ 447€ 7 666€ 5 392€ 6 475€ 5 315€ 3 471€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
110€ 0€ 0€ 0€ 107€ 100€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
16 168€ 118€ 0€ 2 270€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
40 815€ 37 488€ 66 081€ 36 899€ 38 402€ 32 930€ 32 566€ 32 243€ 33 560€ 33 727€ 31 642€ 33 196€ 30 882€
087
2.
Ceniny (213)
6€ 10€ 26€ 15€ 27€ 47€ 44€ 72€ 73€ 40€ 179€ 81€ 57€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
40 810€ 37 478€ 66 055€ 36 885€ 38 375€ 32 883€ 32 522€ 32 171€ 33 487€ 33 687€ 31 463€ 33 115€ 30 824€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
323€ 357€ 641€ 429€ 123€ 234€ 347€ 296€ 250€ 257€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
323€ 357€ 641€ 429€ 123€ 234€ 347€ 296€ 250€ 257€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
330 173€ 327 033€ 370 350€ 312 099€ 324 146€ 340 658€ 324 364€ 339 967€ 353 851€ 369 001€ 329 261€ 319 928€ 338 635€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
11 459€ 13 105€ 23 450€ 16 296€ 14 058€ 24 104€ 18 952€ 16 004€ 9 255€ 18 448€ 5 746€ 17 831€ 23 815€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
11 459€ 13 105€ 23 450€ 16 296€ 14 058€ 24 104€ 18 952€ 16 004€ 9 255€ 18 448€ 5 746€ 17 831€ 23 815€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
13 105€ 23 450€ 16 296€ 14 058€ 24 104€ 18 952€ 16 004€ 9 255€ 18 448€ 5 746€ 3 098€ 23 815€ 15 359€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-1 647€ -10 345€ 7 154€ 2 237€ -10 045€ 5 152€ 2 948€ 6 749€ -9 193€ 12 702€ 2 648€ -5 984€ 8 455€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
293 764€ 286 531€ 324 181€ 269 709€ 279 553€ 281 476€ 265 790€ 279 121€ 300 167€ 300 307€ 275 521€ 278 939€ 289 349€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
3 785€ 5 026€ 7 167€ 6 816€ 5 572€ 5 967€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 785€ 5 026€ 7 167€ 6 816€ 5 572€ 5 967€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
251 704€ 246 769€ 256 089€ 230 535€ 237 656€ 246 814€ 231 491€ 241 100€ 254 471€ 258 196€ 234 936€ 234 124€ 248 793€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
7 387€ 7 345€ 4 737€ 5 041€ 5 357€ 3 304€ 2 525€ 447€ 7 784€ 5 392€ 8 745€ 5 315€ 3 471€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
228 149€ 239 425€ 251 352€ 225 494€ 232 299€ 243 510€ 228 966€ 240 653€ 246 687€ 252 804€ 226 191€ 228 809€ 245 322€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
16 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
612€ 613€ 822€ 505€ 719€ 865€ 503€ 293€ 694€ 692€ 789€ 922€ 946€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
612€ 613€ 822€ 505€ 719€ 865€ 503€ 293€ 694€ 692€ 789€ 922€ 946€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
41 448€ 39 148€ 67 271€ 38 670€ 41 178€ 33 797€ 33 796€ 33 942€ 39 976€ 34 251€ 32 980€ 38 322€ 33 644€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 250€ 2 284€ 2 038€ 2 290€ 3 522€ 1 779€ 1 777€ 2 065€ 7 183€ 1 257€ 2 307€ 6 131€ 3 766€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 187€ 833€ 1 020€ 931€ 1 029€ 517€ 497€ 556€ 528€ 619€ 559€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
20 449€ 18 399€ 29 774€ 18 181€ 18 565€ 16 689€ 17 077€ 16 166€ 18 057€ 18 043€ 17 615€ 18 573€ 17 056€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
13 698€ 12 850€ 18 350€ 12 416€ 12 060€ 10 392€ 10 801€ 11 429€ 11 338€ 11 468€ 11 044€ 11 119€ 10 282€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 252€ 2 172€ 5 110€ 1 873€ 2 035€ 1 503€ 1 531€ 1 448€ 1 584€ 1 828€ 1 415€ 1 064€ 1 408€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
2 611€ 2 611€ 10 978€ 2 978€ 3 967€ 2 917€ 2 113€ 2 278€ 1 285€ 1 036€ 39€ 1 435€ 1 133€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
24 951€ 27 397€ 22 718€ 26 094€ 30 535€ 35 079€ 39 622€ 44 842€ 44 430€ 50 246€ 47 994€ 23 158€ 25 471€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
24 951€ 27 397€ 22 718€ 26 094€ 30 535€ 35 079€ 39 622€ 44 842€ 44 430€ 50 246€ 47 994€ 23 158€ 25 471€