Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
135 308€ 203 003€ 178 622€ 87 726€ 66 727€ 88 413€ 187 766€ 63 662€ 77 943€ 74 151€ 89 276€ 69 062€ 72 928€ 76 352€ 60 995€
02
501
Spotreba materiálu
85 110€ 172 153€ 146 329€ 57 033€ 47 576€ 52 539€ 141 255€ 22 212€ 47 278€ 33 466€ 47 518€ 30 655€ 40 288€ 43 454€ 35 489€
03
502
Spotreba energie
50 198€ 30 851€ 32 293€ 30 693€ 19 150€ 35 875€ 46 511€ 41 451€ 30 665€ 40 685€ 41 758€ 38 407€ 32 640€ 32 898€ 25 506€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
385 682€ 401 695€ 390 762€ 315 998€ 213 639€ 298 291€ 263 527€ 180 453€ 106 592€ 162 308€ 215 703€ 130 088€ 95 121€ 268 638€ 190 044€
07
511
Opravy a udržiavanie
131 779€ 112 068€ 123 702€ 54 794€ 16 316€ 145 274€ 13 246€ 9 628€ 11 600€ 25 158€ 31 096€ 21 565€ 31 758€ 194 240€ 52 224€
08
512
Cestovné
110€ 76€ 9€ 505€ 99€ 89€ 297€ 231€ 915€ 413€ 712€ 24€ 644€ 0€ 3€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 094€ 4 698€ 1 201€ 2 901€ 3 750€ 2 727€ 2 534€ 2 539€ 2 874€ 39 148€ 6 347€ 1 661€ 3 372€ 3 560€ 2 986€
10
518
Ostatné služby
249 699€ 284 854€ 265 849€ 257 798€ 193 474€ 150 201€ 247 451€ 168 055€ 91 203€ 97 590€ 177 549€ 106 838€ 59 347€ 70 838€ 134 831€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
485 363€ 437 892€ 393 166€ 340 966€ 345 460€ 306 478€ 276 517€ 268 555€ 256 042€ 240 765€ 216 415€ 207 619€ 214 066€ 144 471€ 147 657€
12
521
Mzdové náklady
351 866€ 319 059€ 293 105€ 251 021€ 251 544€ 224 691€ 203 128€ 197 494€ 187 952€ 177 637€ 163 947€ 156 108€ 168 033€ 110 526€ 113 534€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
118 955€ 109 006€ 99 368€ 85 023€ 85 063€ 75 517€ 68 663€ 64 304€ 62 431€ 57 939€ 48 046€ 47 656€ 42 177€ 30 999€ 31 277€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
14 542€ 9 826€ 693€ 4 923€ 8 853€ 6 270€ 4 726€ 6 756€ 5 659€ 5 189€ 4 422€ 3 855€ 3 856€ 2 946€ 2 680€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 366€ 3 547€ 4 200€ 3 492€ 2 474€ 736€ 724€ 483€ 889€ 1 236€ 1 612€ 1 252€ 1 517€ 747€ 655€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 366€ 3 547€ 4 200€ 3 492€ 2 474€ 736€ 724€ 483€ 889€ 1 236€ 1 612€ 1 252€ 1 517€ 747€ 655€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
8 945€ 9 258€ 10 518€ 2 687€ 7 257€ 5 442€ 3 759€ 26 115€ 5 102€ 1 961€ 5 593€ 18 678€ 19 249€ 2 717€ 3 695€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 83€ 738€ 0€ 18€ 22 001€ 414€ 0€ 2 729€ 0€ 14 366€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 131€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
8 945€ 9 258€ 10 518€ 2 604€ 6 519€ 5 442€ 3 741€ 4 114€ 4 688€ 1 961€ 2 864€ 18 678€ 4 883€ 2 717€ 564€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
609 276€ 566 895€ 543 741€ 534 178€ 549 606€ 610 550€ 587 904€ 252 450€ 259 106€ 260 778€ 237 198€ 211 115€ 200 823€ 182 913€ 129 888€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
606 576€ 564 195€ 541 041€ 531 478€ 546 906€ 607 850€ 585 204€ 249 750€ 256 406€ 255 778€ 231 598€ 206 115€ 195 129€ 177 469€ 124 579€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 5 000€ 5 600€ 5 000€ 5 694€ 5 444€ 5 309€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 5 000€ 5 600€ 5 000€ 5 694€ 5 444€ 5 309€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
276 732€ 144 005€ 116 416€ 125 864€ 119 946€ 28 772€ 86 976€ 90 912€ 85 069€ 11 223€ 64 350€ 63 406€ 81 100€ 49 630€ 2 877€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 88€ 710€ 1 407€ 2 643€ 2 630€ 8 250€ 687€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
276 732€ 143 917€ 115 707€ 124 457€ 117 303€ 26 142€ 78 726€ 90 225€ 85 069€ 11 223€ 64 350€ 63 406€ 81 100€ 49 630€ 2 877€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
351 587€ 344 066€ 305 926€ 367 435€ 391 575€ 297 412€ 384 420€ 317 919€ 257 536€ 231 526€ 209 354€ 193 188€ 182 866€ 168 310€ 174 505€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
298 705€ 297 177€ 259 104€ 261 816€ 303 856€ 228 900€ 226 254€ 211 366€ 223 938€ 209 825€ 169 578€ 160 463€ 151 571€ 140 328€ 129 420€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
52 883€ 46 889€ 46 822€ 105 619€ 87 718€ 68 512€ 158 166€ 106 553€ 33 598€ 21 701€ 39 776€ 32 725€ 31 295€ 27 982€ 45 085€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 255 259€ 2 110 362€ 1 943 350€ 1 778 348€ 1 696 683€ 1 636 094€ 1 791 594€ 1 200 550€ 1 048 278€ 983 948€ 1 039 501€ 894 408€ 867 670€ 893 778€ 710 316€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
65 393€ 37 793€ 30 304€ 16 865€ 42 406€ 43 982€ 32 531€ 17 701€ 22 021€ 21 084€ 65 478€ 20 053€ 9 198€ 15 172€ 18 275€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
65 393€ 37 793€ 30 304€ 16 865€ 42 406€ 43 982€ 32 531€ 17 701€ 22 021€ 21 084€ 65 478€ 20 053€ 9 198€ 15 172€ 18 275€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
2 178 345€ 2 037 404€ 1 966 758€ 1 943 946€ 1 457 593€ 1 360 772€ 1 416 118€ 1 102 056€ 948 727€ 917 816€ 830 829€ 830 656€ 757 562€ 880 931€ 782 102€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 139 746€ 1 960 802€ 1 948 226€ 1 910 108€ 1 411 374€ 1 264 793€ 1 254 182€ 1 077 152€ 921 990€ 893 967€ 806 250€ 802 618€ 708 663€ 818 639€ 619 375€
82
633
Výnosy z poplatkov
38 599€ 76 602€ 18 532€ 33 837€ 46 220€ 95 979€ 161 937€ 24 904€ 26 737€ 23 849€ 24 579€ 28 038€ 48 899€ 62 292€ 162 727€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 178€ 243€ 1 363€ 26 994€ 2 523€ 1 563€ 1 291 311€ 130€ 1 405€ 5 652€ 130 065€ 1 085€ 14 362€ 80€ 67 370€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
733€ 0€ 0€ 0€ 322€ 0€ 1 290 610€ 0€ 895€ 0€ 129 385€ 0€ 13 907€ 80€ 67 370€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
265€ 160€ 125€ 70€ 112€ 200€ 125€ 130€ 510€ 550€ 680€ 1 085€ 455€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
180€ 83€ 1 238€ 26 924€ 2 089€ 1 363€ 576€ 0€ 0€ 5 102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 5 000€ 5 600€ 5 000€ 5 694€ 5 444€ 5 309€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 5 000€ 5 600€ 5 000€ 5 694€ 5 444€ 5 309€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 5 000€ 5 600€ 5 000€ 5 694€ 5 444€ 5 309€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
262€ 324€ 1 012€ 7 053€ 6 365€ 5 513€ 4 646€ 413€ 849€ 968€ 690€ 850€ 1 003€ 2 394€ 3 661€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
262€ 324€ 1 012€ 7 053€ 6 365€ 5 513€ 4 646€ 413€ 849€ 968€ 690€ 850€ 1 003€ 1 155€ 649€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 209€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 3 012€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
446 826€ 440 044€ 440 059€ 428 205€ 479 997€ 393 924€ 5 601 016€ 80 419€ 73 971€ 90 422€ 72 032€ 45 616€ 114 492€ 83 087€ 26 210€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 30 504€ 7 088€ 72 580€ 0€ 100 782€ 0€ 0€ 10 547€ 3 000€ 1 600€ 86 191€ 0€ 7 531€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
430 959€ 430 959€ 396 782€ 393 235€ 384 201€ 375 250€ 4 344 652€ 66 315€ 56 576€ 56 159€ 54 849€ 18 168€ 12 832€ 11 656€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 11 536€ 0€ 0€ 1 140 041€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45 878€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
15 867€ 9 085€ 12 773€ 16 346€ 23 216€ 18 674€ 15 541€ 14 103€ 17 395€ 23 716€ 14 183€ 25 848€ 15 469€ 25 553€ 18 679€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 694 704€ 2 518 508€ 2 442 196€ 2 425 763€ 1 991 584€ 1 808 454€ 8 348 322€ 1 203 418€ 1 051 973€ 1 041 541€ 1 104 096€ 903 954€ 902 061€ 986 973€ 897 618€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
439 444€ 408 146€ 498 845€ 647 416€ 294 901€ 172 359€ 6 556 728€ 2 868€ 3 695€ 57 594€ 64 595€ 9 546€ 34 391€ 93 195€ 187 302€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 132€ 1 349€ 1 073€ 1 008€ 849€ 48€ 161€ 183€ 131€ 161€ 190€ 219€ 96€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
439 444€ 408 146€ 498 713€ 646 067€ 293 828€ 171 351€ 6 555 879€ 2 820€ 3 535€ 57 410€ 64 464€ 9 385€ 34 201€ 92 976€ 187 206€