Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
203 003€ 178 622€ 87 726€ 66 727€ 88 413€ 187 766€ 63 662€ 77 943€ 74 151€ 89 276€ 69 062€ 72 928€ 76 352€ 60 995€
02
501
Spotreba materiálu
172 153€ 146 329€ 57 033€ 47 576€ 52 539€ 141 255€ 22 212€ 47 278€ 33 466€ 47 518€ 30 655€ 40 288€ 43 454€ 35 489€
03
502
Spotreba energie
30 851€ 32 293€ 30 693€ 19 150€ 35 875€ 46 511€ 41 451€ 30 665€ 40 685€ 41 758€ 38 407€ 32 640€ 32 898€ 25 506€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
401 695€ 390 762€ 315 998€ 213 639€ 298 291€ 263 527€ 180 453€ 106 592€ 162 308€ 215 703€ 130 088€ 95 121€ 268 638€ 190 044€
07
511
Opravy a udržiavanie
112 068€ 123 702€ 54 794€ 16 316€ 145 274€ 13 246€ 9 628€ 11 600€ 25 158€ 31 096€ 21 565€ 31 758€ 194 240€ 52 224€
08
512
Cestovné
76€ 9€ 505€ 99€ 89€ 297€ 231€ 915€ 413€ 712€ 24€ 644€ 0€ 3€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 698€ 1 201€ 2 901€ 3 750€ 2 727€ 2 534€ 2 539€ 2 874€ 39 148€ 6 347€ 1 661€ 3 372€ 3 560€ 2 986€
10
518
Ostatné služby
284 854€ 265 849€ 257 798€ 193 474€ 150 201€ 247 451€ 168 055€ 91 203€ 97 590€ 177 549€ 106 838€ 59 347€ 70 838€ 134 831€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
437 892€ 393 166€ 340 966€ 345 460€ 306 478€ 276 517€ 268 555€ 256 042€ 240 765€ 216 415€ 207 619€ 214 066€ 144 471€ 147 657€
12
521
Mzdové náklady
319 059€ 293 105€ 251 021€ 251 544€ 224 691€ 203 128€ 197 494€ 187 952€ 177 637€ 163 947€ 156 108€ 168 033€ 110 526€ 113 534€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
109 006€ 99 368€ 85 023€ 85 063€ 75 517€ 68 663€ 64 304€ 62 431€ 57 939€ 48 046€ 47 656€ 42 177€ 30 999€ 31 277€
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 826€ 693€ 4 923€ 8 853€ 6 270€ 4 726€ 6 756€ 5 659€ 5 189€ 4 422€ 3 855€ 3 856€ 2 946€ 2 680€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 547€ 4 200€ 3 492€ 2 474€ 736€ 724€ 483€ 889€ 1 236€ 1 612€ 1 252€ 1 517€ 747€ 655€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 547€ 4 200€ 3 492€ 2 474€ 736€ 724€ 483€ 889€ 1 236€ 1 612€ 1 252€ 1 517€ 747€ 655€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
9 258€ 10 518€ 2 687€ 7 257€ 5 442€ 3 759€ 26 115€ 5 102€ 1 961€ 5 593€ 18 678€ 19 249€ 2 717€ 3 695€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 83€ 738€ 0€ 18€ 22 001€ 414€ 0€ 2 729€ 0€ 14 366€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 131€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
9 258€ 10 518€ 2 604€ 6 519€ 5 442€ 3 741€ 4 114€ 4 688€ 1 961€ 2 864€ 18 678€ 4 883€ 2 717€ 564€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
566 895€ 543 741€ 534 178€ 549 606€ 610 550€ 587 904€ 252 450€ 259 106€ 260 778€ 237 198€ 211 115€ 200 823€ 182 913€ 129 888€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
564 195€ 541 041€ 531 478€ 546 906€ 607 850€ 585 204€ 249 750€ 256 406€ 255 778€ 231 598€ 206 115€ 195 129€ 177 469€ 124 579€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 5 000€ 5 600€ 5 000€ 5 694€ 5 444€ 5 309€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 5 000€ 5 600€ 5 000€ 5 694€ 5 444€ 5 309€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
144 005€ 116 416€ 125 864€ 119 946€ 28 772€ 86 976€ 90 912€ 85 069€ 11 223€ 64 350€ 63 406€ 81 100€ 49 630€ 2 877€
42
562
Úroky
88€ 710€ 1 407€ 2 643€ 2 630€ 8 250€ 687€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
143 917€ 115 707€ 124 457€ 117 303€ 26 142€ 78 726€ 90 225€ 85 069€ 11 223€ 64 350€ 63 406€ 81 100€ 49 630€ 2 877€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
344 066€ 305 926€ 367 435€ 391 575€ 297 412€ 384 420€ 317 919€ 257 536€ 231 526€ 209 354€ 193 188€ 182 866€ 168 310€ 174 505€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
297 177€ 259 104€ 261 816€ 303 856€ 228 900€ 226 254€ 211 366€ 223 938€ 209 825€ 169 578€ 160 463€ 151 571€ 140 328€ 129 420€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
46 889€ 46 822€ 105 619€ 87 718€ 68 512€ 158 166€ 106 553€ 33 598€ 21 701€ 39 776€ 32 725€ 31 295€ 27 982€ 45 085€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 110 362€ 1 943 350€ 1 778 348€ 1 696 683€ 1 636 094€ 1 791 594€ 1 200 550€ 1 048 278€ 983 948€ 1 039 501€ 894 408€ 867 670€ 893 778€ 710 316€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
37 793€ 30 304€ 16 865€ 42 406€ 43 982€ 32 531€ 17 701€ 22 021€ 21 084€ 65 478€ 20 053€ 9 198€ 15 172€ 18 275€
67
602
Tržby z predaja služieb
37 793€ 30 304€ 16 865€ 42 406€ 43 982€ 32 531€ 17 701€ 22 021€ 21 084€ 65 478€ 20 053€ 9 198€ 15 172€ 18 275€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
2 037 404€ 1 966 758€ 1 943 946€ 1 457 593€ 1 360 772€ 1 416 118€ 1 102 056€ 948 727€ 917 816€ 830 829€ 830 656€ 757 562€ 880 931€ 782 102€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 960 802€ 1 948 226€ 1 910 108€ 1 411 374€ 1 264 793€ 1 254 182€ 1 077 152€ 921 990€ 893 967€ 806 250€ 802 618€ 708 663€ 818 639€ 619 375€
82
633
Výnosy z poplatkov
76 602€ 18 532€ 33 837€ 46 220€ 95 979€ 161 937€ 24 904€ 26 737€ 23 849€ 24 579€ 28 038€ 48 899€ 62 292€ 162 727€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
243€ 1 363€ 26 994€ 2 523€ 1 563€ 1 291 311€ 130€ 1 405€ 5 652€ 130 065€ 1 085€ 14 362€ 80€ 67 370€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 322€ 0€ 1 290 610€ 0€ 895€ 0€ 129 385€ 0€ 13 907€ 80€ 67 370€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
160€ 125€ 70€ 112€ 200€ 125€ 130€ 510€ 550€ 680€ 1 085€ 455€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
83€ 1 238€ 26 924€ 2 089€ 1 363€ 576€ 0€ 0€ 5 102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 5 000€ 5 600€ 5 000€ 5 694€ 5 444€ 5 309€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 5 000€ 5 600€ 5 000€ 5 694€ 5 444€ 5 309€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 5 000€ 5 600€ 5 000€ 5 694€ 5 444€ 5 309€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
324€ 1 012€ 7 053€ 6 365€ 5 513€ 4 646€ 413€ 849€ 968€ 690€ 850€ 1 003€ 2 394€ 3 661€
102
662
Úroky
324€ 1 012€ 7 053€ 6 365€ 5 513€ 4 646€ 413€ 849€ 968€ 690€ 850€ 1 003€ 1 155€ 649€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 209€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 3 012€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
440 044€ 440 059€ 428 205€ 479 997€ 393 924€ 5 601 016€ 80 419€ 73 971€ 90 422€ 72 032€ 45 616€ 114 492€ 83 087€ 26 210€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 30 504€ 7 088€ 72 580€ 0€ 100 782€ 0€ 0€ 10 547€ 3 000€ 1 600€ 86 191€ 0€ 7 531€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
430 959€ 396 782€ 393 235€ 384 201€ 375 250€ 4 344 652€ 66 315€ 56 576€ 56 159€ 54 849€ 18 168€ 12 832€ 11 656€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 11 536€ 0€ 0€ 1 140 041€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45 878€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
9 085€ 12 773€ 16 346€ 23 216€ 18 674€ 15 541€ 14 103€ 17 395€ 23 716€ 14 183€ 25 848€ 15 469€ 25 553€ 18 679€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 518 508€ 2 442 196€ 2 425 763€ 1 991 584€ 1 808 454€ 8 348 322€ 1 203 418€ 1 051 973€ 1 041 541€ 1 104 096€ 903 954€ 902 061€ 986 973€ 897 618€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
408 146€ 498 845€ 647 416€ 294 901€ 172 359€ 6 556 728€ 2 868€ 3 695€ 57 594€ 64 595€ 9 546€ 34 391€ 93 195€ 187 302€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 132€ 1 349€ 1 073€ 1 008€ 849€ 48€ 161€ 183€ 131€ 161€ 190€ 219€ 96€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
408 146€ 498 713€ 646 067€ 293 828€ 171 351€ 6 555 879€ 2 820€ 3 535€ 57 410€ 64 464€ 9 385€ 34 201€ 92 976€ 187 206€