Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
286 021€ 259 380€ 264 016€ 258 783€ 162 876€ 133 426€ 137 727€ 131 111€ 136 891€ 135 820€ 140 207€ 144 938€ 146 539€ 162 236€ 154 133€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
279 174€ 212 472€ 213 785€ 221 466€ 115 928€ 118 877€ 124 429€ 125 096€ 128 835€ 128 599€ 133 765€ 137 101€ 142 513€ 147 936€ 142 852€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
3 318€ 3 318€ 3 318€ 3 318€ 4 645€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
3 318€ 3 318€ 3 318€ 3 318€ 4 645€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 2 618€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
241 471€ 174 769€ 176 083€ 183 763€ 76 898€ 81 874€ 87 427€ 88 093€ 91 832€ 91 597€ 96 763€ 100 098€ 105 510€ 110 929€ 108 463€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
43 915€ 43 672€ 42 800€ 42 800€ 42 838€ 43 081€ 43 404€ 43 848€ 43 848€ 42 931€ 42 756€ 42 843€ 42 859€ 42 860€ 42 662€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
117 739€ 121 765€ 125 850€ 132 846€ 28 167€ 32 900€ 37 633€ 42 366€ 45 609€ 46 090€ 51 230€ 56 370€ 60 514€ 65 654€ 63 661€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
5 995€ 6 882€ 5 347€ 6 033€ 0€ 0€ 497€ 993€ 1 490€ 1 691€ 1 892€ 0€ 256€ 534€ 1 143€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 996€ 996€ 997€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
72 937€ 1 566€ 1 200€ 1 200€ 5 008€ 5 008€ 5 008€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 389€ 34 389€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 389€ 34 389€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
6 815€ 46 778€ 50 080€ 36 406€ 45 838€ 13 023€ 12 929€ 5 656€ 7 518€ 6 508€ 6 054€ 6 570€ 3 565€ 13 567€ 10 867€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
39€ 39€ 39€ 39€ 39€ 39€ 39€ 97€ 174€ 174€ 174€ 174€ 232€ 251€ 270€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
39€ 39€ 39€ 39€ 39€ 39€ 39€ 97€ 174€ 174€ 174€ 174€ 232€ 251€ 270€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 1 062€ 0€ 0€ 113€ 58€ 119€ 226€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 1 062€ 0€ 0€ 113€ 35€ 119€ 226€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
2 250€ 1 921€ 2 284€ 651€ 199€ 58€ 68€ 88€ 401€ 828€ 778€ 425€ 1 145€ 474€ 1 184€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 593€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 359€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 194€ 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
445€ 1 910€ 1 999€ 277€ 199€ 58€ 14€ 26€ 14€ 42€ 112€ 87€ 196€ 185€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
436€ 0€ 0€ 85€ 0€ 0€ 68€ 74€ 181€ 477€ 736€ 313€ 1 058€ 278€ 406€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
10€ 10€ 261€ 289€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 527€ 43 757€ 47 758€ 35 716€ 45 488€ 12 868€ 12 702€ 5 246€ 6 932€ 5 506€ 5 103€ 5 971€ 2 188€ 12 842€ 9 413€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
257€ 95€ 13€ 397€ 218€ 163€ 204€ 90€ 488€ 0€ 110€ 102€ 100€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 270€ 43 662€ 47 745€ 35 319€ 45 270€ 12 689€ 12 498€ 5 153€ 4 274€ 5 505€ 4 992€ 5 869€ 2 088€ 12 742€ 9 413€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 171€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
32€ 131€ 150€ 912€ 1 109€ 1 527€ 369€ 359€ 537€ 713€ 387€ 1 267€ 461€ 733€ 414€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
32€ 131€ 150€ 266€ 462€ 368€ 369€ 359€ 537€ 690€ 118€ 598€ 160€ 207€ 414€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 646€ 647€ 1 158€ 0€ 0€ 23€ 270€ 669€ 301€ 526€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
286 021€ 259 380€ 264 016€ 258 783€ 162 876€ 133 426€ 137 727€ 131 111€ 136 891€ 135 820€ 140 207€ 144 938€ 146 539€ 162 236€ 154 133€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
93 379€ 101 896€ 106 151€ 111 992€ 117 738€ 120 470€ 126 752€ 119 320€ 126 700€ 123 527€ 131 424€ 135 620€ 135 928€ 147 126€ 151 231€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
93 379€ 101 896€ 106 151€ 111 992€ 117 738€ 120 470€ 126 752€ 119 320€ 126 700€ 123 527€ 131 424€ 135 620€ 135 928€ 147 126€ 151 231€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
101 896€ 106 151€ 111 992€ 117 738€ 120 427€ 126 752€ 119 320€ 126 700€ 123 247€ 131 111€ 135 620€ 135 928€ 147 294€ 151 231€ 149 173€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-8 517€ -4 255€ -5 842€ -5 746€ -2 689€ -6 281€ 7 432€ -7 380€ 3 453€ -7 583€ -4 196€ -308€ -11 366€ -4 105€ 2 058€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
79 332€ 51 644€ 49 494€ 35 846€ 39 540€ 6 921€ 4 505€ 4 867€ 2 856€ 6 218€ 2 477€ 2 621€ 3 120€ 7 561€ 2 902€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
700€ 4 081€ 450€ 450€ 450€ 3 078€ 405€ 405€ 405€ 3 441€ 405€ 405€ 400€ 500€ 332€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 4 081€ 0€ 450€ 450€ 0€ 0€ 405€ 405€ 3 441€ 405€ 405€ 400€ 500€ 332€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
700€ 0€ 450€ 0€ 0€ 3 078€ 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
41 939€ 41 264€ 41 995€ 30 000€ 35 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 990€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
41 939€ 41 264€ 41 995€ 30 000€ 35 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 990€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
688€ 481€ 354€ 170€ 51€ 9€ 26€ 57€ 139€ 172€ 203€ 258€ 274€ 292€ 310€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
688€ 481€ 354€ 170€ 51€ 9€ 26€ 57€ 139€ 172€ 203€ 258€ 274€ 292€ 310€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
2 986€ 3 967€ 4 844€ 5 226€ 3 639€ 3 834€ 4 074€ 4 405€ 2 313€ 2 605€ 1 868€ 1 958€ 2 446€ 2 779€ 2 260€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
182€ 387€ 1 604€ 2 085€ 408€ 240€ 252€ 426€ 517€ 155€ 138€ 111€ 469€ 0€ 448€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 9€ 1€ 1€ 716€ 150€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 592€ 2 135€ 1 967€ 1 842€ 1 885€ 2 097€ 2 164€ 2 242€ 1 086€ 1 438€ 1 031€ 1 040€ 808€ 952€ 776€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
1 017€ 1 130€ 1 021€ 1 103€ 1 144€ 1 278€ 1 340€ 1 386€ 651€ 849€ 617€ 657€ 498€ 897€ 715€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
194€ 315€ 252€ 196€ 164€ 216€ 306€ 351€ 58€ 164€ 73€ 149€ 670€ 214€ 171€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 2€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
33 019€ 1 851€ 1 851€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
31 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
1 851€ 1 851€ 1 851€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
113 310€ 105 840€ 108 371€ 110 945€ 5 599€ 6 035€ 6 470€ 6 924€ 7 334€ 6 074€ 6 306€ 6 697€ 7 491€ 7 549€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 10€ 9€ 8€ 7€ 8€ 9€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
113 310€ 105 840€ 108 371€ 110 945€ 5 599€ 6 027€ 6 470€ 6 924€ 7 324€ 6 065€ 6 299€ 6 690€ 7 483€ 7 540€ 0€