Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NAD - DUNTRANS, spol. s r. o. [zrušená]

2015 2014
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
26 465 € 12 106 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
666€ 4 833€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
25 152€ 6 460€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
647€ 813€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
21 163 € 8 609 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 663€ 4 767€
11
C.
Služby
14 885€ 1 015€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
1 896€ 102€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
173€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
165€ 1 492€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 554€ 1 060€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 302 € 3 497 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-15 882 € -949 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
10 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
10€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
256 € 231 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
10€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
256€ 221€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-256 € -221 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 046 € 3 276 €
36
P.
Daň z príjmov
1 723€ 22 015€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
3 323 € -18 739 €