Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Respect Slovakia, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2022
31.03.2023
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
39 870 655€ 37 743 002€ 37 633 005€ 38 238 429€ 41 766 167€ 44 859 718€ 41 748 373€ 44 990 944€ 43 502 121€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
43 742 567 € 42 292 792 € 42 599 929 € 42 391 978 € 43 125 284 € 46 741 328 € 44 260 207 € 49 857 600 € 46 811 807 € 45 465 346 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
39 870 655€ 37 743 002€ 37 633 005€ 38 238 429€ 41 766 167€ 44 859 718€ 41 748 373€ 44 990 944€ 43 502 121€ 40 050 601€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
43 525€ 27 593€ 5 670€ 5 233€ 11 900€ 6 000€ 61 567€ 35 800€ 13 300€ 12 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 828 387€ 4 522 197€ 4 961 254€ 4 148 316€ 1 347 217€ 1 875 610€ 2 450 267€ 4 830 856€ 3 296 386€ 5 402 495€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
34 722 590 € 34 092 442 € 32 537 317 € 32 898 254 € 32 855 489 € 35 518 781 € 32 438 548 € 33 647 608 € 29 936 898 € 29 635 013 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
553 697€ 521 599€ 432 982€ 445 022€ 394 450€ 343 647€ 477 778€ 382 889€ 559 883€ 855 976€
14
D.
Služby
26 840 338€ 25 514 856€ 23 913 044€ 25 184 974€ 26 551 135€ 28 663 747€ 25 740 261€ 25 276 585€ 22 852 427€ 20 072 703€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 828 611 € 2 798 295 € 2 687 629 € 2 648 985 € 2 608 641 € 2 614 840 € 2 855 044 € 2 642 760 € 2 631 749 € 2 380 080 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 061 300€ 2 028 175€ 1 958 715€ 1 927 806€ 1 910 920€ 1 939 064€ 2 155 143€ 2 025 891€ 2 017 856€ 1 807 419€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
718 806€ 709 167€ 681 077€ 673 427€ 661 265€ 638 976€ 666 350€ 586 270€ 588 919€ 549 143€
19
E.4.
Sociálne náklady
48 505€ 60 953€ 47 837€ 47 752€ 36 456€ 36 800€ 33 551€ 30 599€ 24 974€ 23 518€
20
F.
Dane a poplatky
15 092€ 15 332€ 17 415€ 17 490€ 17 438€ 12 139€ 11 631€ 13 693€ 11 915€ 13 025€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
439 008€ 447 915€ 398 809€ 315 370€ 251 386€ 183 175€ 279 954€ 327 517€ 326 576€ 407 769€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
439 008€ 447 915€ 398 809€ 315 370€ 251 386€ 183 175€ 279 954€ 327 517€ 326 576€ 407 769€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 350€ 25 707€ 24 763€ 6 497€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
81 485€ 993 995€ 36 779€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 020 494€ 4 768 738€ 5 087 438€ 4 286 413€ 2 926 191€ 2 707 238€ 3 073 880€ 4 997 667€ 3 517 569€ 5 905 460€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
9 019 977 € 8 200 350 € 10 062 612 € 9 493 724 € 10 269 795 € 11 222 547 € 11 821 659 € 16 209 992 € 16 874 909 € 15 830 333 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 476 620 € 11 706 547 € 13 286 979 € 12 608 433 € 14 820 582 € 15 852 324 € 15 530 334 € 19 331 470 € 20 089 811 € 19 121 922 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
41 078 € 43 064 € 46 192 € 44 770 € 17 134 € 48 020 € 1 670 888 € 367 361 € 1 692 069 € 1 754 835 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 585 200€ 238 688€ 651 000€ 1 513 430€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
3 082 € 5 363 € 5 844 € 4 315 € 13 094 € 97 026 € 89 640 € 165 857 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
3 082€ 5 363€ 5 844€ 4 315€ 13 094€ 97 026€ 89 640€ 165 857€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
128 € 5 265 € 2 457 € 18 312 € 1 223 € 13 050 € 14 460 €
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
128€ 5 265€ 2 457€ 18 312€ 1 223€ 13 050€ 14 460€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
37 805 € 37 568 € 40 266 € 40 321 € 11 264 € 45 556 € 54 280 € 30 381 € 37 056 € 60 107 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
4 917€ 6 000€ 5 840€ 5 208€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
37 805€ 37 568€ 40 266€ 40 321€ 6 347€ 39 556€ 48 440€ 25 173€ 37 056€ 60 107€
42
XII.
Kurzové zisky
190€ 133€ 54€ 6€ 596€ 7€ 2€ 43€ 396€ 981€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 28€ 9€ 900 927€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
17 171 € 26 846 € 27 237 € 18 799 € 18 397 € 17 447 € 1 614 999 € 266 956 € 1 578 170 € 1 547 321 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 585 229€ 238 000€ 659 771€ 1 526 183€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
18€ 216€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 066 € 7 839 € 9 284 € 8 044 € 8 474 € 3 112 € 6 473 € 9 177 € 6 149 € 12 232 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 066€ 7 839€ 9 284€ 8 044€ 8 474€ 3 112€ 6 473€ 9 177€ 6 149€ 12 232€
52
O.
Kurzové straty
444€ 464€ 2 351€ 1 824€ 344€ 2 466€ 2 349€ 2 390€ 1 180€ 982€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 661€ 18 543€ 15 602€ 8 931€ 9 579€ 11 851€ 20 732€ 17 389€ 911 070€ 7 924€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
23 907 € 16 218 € 18 955 € 25 971 € -1 263 € 30 573 € 55 889 € 100 405 € 113 899 € 207 514 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 043 884 € 8 216 568 € 10 081 567 € 9 519 695 € 10 268 532 € 11 253 120 € 11 877 548 € 16 310 397 € 16 988 808 € 16 037 847 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 996 691 € 1 810 303 € 2 177 388 € 2 126 923 € 2 532 811 € 2 961 757 € 2 841 174 € 3 763 864 € 3 911 313 € 3 720 011 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 932 809€ 1 862 675€ 2 143 212€ 2 129 343€ 2 501 685€ 3 211 286€ 2 625 749€ 4 301 977€ 3 939 212€ 3 827 358€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
63 882€ -52 372€ 34 176€ -2 420€ 31 126€ -249 529€ 215 425€ -538 113€ -27 899€ -107 347€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 047 193 € 6 406 265 € 7 904 179 € 7 392 772 € 7 735 721 € 8 291 363 € 9 036 374 € 12 546 533 € 13 077 495 € 12 317 836 €