Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
33 111 130 € 36 395 920 € 29 378 692 € 27 849 937 € 30 025 921 € 33 152 436 € 29 418 653 € 26 318 602 € 28 449 765 € 30 336 948 € 32 051 539 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 562 455 € 2 047 182 € 3 266 035 € 3 940 580 € 4 768 778 € 5 065 098 € 5 905 378 € 6 983 671 € 8 135 221 € 9 561 048 € 10 291 553 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 643 € 1 957 € 4 175 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 643€ 1 957€ 4 175€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 562 455 € 2 047 182 € 3 266 035 € 3 940 580 € 4 768 778 € 5 065 098 € 5 905 378 € 6 983 671 € 8 134 578 € 9 559 091 € 10 287 378 €
012
A.II.1
Pozemky
189 280€ 189 280€ 206 498€ 206 498€ 206 498€ 206 498€ 206 498€ 209 009€ 209 009€ 204 129€ 107 769€
013
A.II.2
Stavby
1 121 525€ 1 442 052€ 2 377 788€ 2 774 822€ 3 135 718€ 3 507 674€ 3 878 172€ 4 272 509€ 4 655 036€ 5 006 357€ 5 392 152€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
250 888€ 414 038€ 675 762€ 957 493€ 1 420 406€ 1 273 551€ 1 817 127€ 2 501 378€ 3 270 192€ 4 348 092€ 4 782 397€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
761€ 1 811€ 1 586€ 1 766€ 6 155€ 1 502€ 3 580€ 774€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 400€ 75 872€ 340€ 512€ 5 059€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
31 500 316 € 34 317 937 € 26 089 791 € 23 885 425 € 25 228 277 € 28 061 625 € 23 497 908 € 19 178 470 € 20 271 992 € 20 757 585 € 21 722 900 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 718 937 € 5 277 656 € 4 195 795 € 4 254 131 € 3 326 415 € 3 332 042 € 3 239 313 € 5 133 877 € 5 177 287 € 4 691 456 € 5 280 088 €
035
B.I.1
Materiál
920 148€ 1 210 890€ 1 664 405€ 1 527 964€ 867 550€ 851 275€ 1 656 537€ 1 541 412€ 1 289 143€ 1 002 022€ 1 494 961€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
93 633€ 145 413€ 108 907€ 100 502€ 117 012€ 108 353€ 110 980€ 170 083€ 219 938€ 163 917€ 103 232€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
3 705 156€ 3 921 353€ 2 422 483€ 2 625 665€ 2 341 853€ 2 372 414€ 1 471 796€ 3 422 382€ 3 668 206€ 3 525 517€ 3 681 895€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 254 929 € 1 380 981 € 1 474 001 € 819 009 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
5 254 929 € 380 975 € 480 039 € 495 501 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 254 929€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
380 975€ 480 039€ 495 501€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 000 006€ 993 962€ 323 508€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
21 239 134 € 27 393 304 € 20 269 377 € 18 635 902 € 21 741 414 € 24 515 552 € 19 972 842 € 13 813 772 € 14 917 231 € 15 950 168 € 16 383 587 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 739 057 € 27 198 806 € 19 969 493 € 14 783 524 € 17 073 188 € 20 608 382 € 15 238 222 € 9 457 923 € 10 894 747 € 13 035 826 € 14 891 723 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
16 475 030€ 22 169 356€ 14 011 296€ 8 802 833€ 11 101 261€ 15 292 482€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
9 487 461€ 462 876€ 1 123 480€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 264 027€ 5 029 450€ 5 958 197€ 5 980 691€ 5 971 927€ 5 315 900€ 5 750 761€ 8 995 047€ 9 771 267€ 13 035 826€ 14 891 723€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 996 167€ 1 955 000€ 1 219 431€ 1 920 000€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 227 937€ 1 256 628€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
188 283€ 67 161€ 28 394€ 2 553€ 95 150€ 5 376€ 156 115€ 76 781€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 311 794€ 194 498€ 299 884€ 1 789 050€ 2 684 832€ 2 687 739€ 3 504 130€ 3 004 071€ 2 097 108€ 2 758 227€ 1 415 083€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
287 316 € 265 996 € 150 618 € 176 383 € 160 448 € 214 031 € 285 753 € 230 821 € 177 474 € 115 961 € 59 225 €
072
B.V.1.
Peniaze
14 348€ 19 091€ 14 386€ 15 905€ 14 405€ 8 736€ 13 213€ 13 472€ 9 090€ 8 157€ 5 805€
073
B.V.2.
Účty v bankách
272 968€ 246 905€ 136 232€ 160 478€ 146 043€ 205 295€ 272 540€ 217 349€ 168 384€ 107 804€ 53 420€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
48 359 € 30 801 € 22 866 € 23 932 € 28 866 € 25 713 € 15 367 € 156 461 € 42 552 € 18 315 € 37 086 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 400€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
45 267€ 30 334€ 23 036€ 24 782€ 29 036€ 25 713€ 15 537€ 15 594€ 42 552€ 18 315€ 7 086€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 692€ 467€ -170€ -850€ -170€ -170€ 140 867€ 30 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
33 111 130 € 36 395 920 € 29 378 692 € 27 849 937 € 30 025 921 € 33 152 436 € 29 418 653 € 26 318 602 € 28 449 765 € 30 336 948 € 32 051 539 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 091 501 € 9 174 978 € 6 008 591 € 5 528 230 € 5 055 543 € 4 579 539 € 4 449 028 € 4 325 131 € 4 168 248 € 4 032 350 € 3 773 293 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 €
082
A.I.1
Základné imanie
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 33 195€ 33 195€ 33 195€ 33 195€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 038 104€ 4 957 308€ 2 757 308€ 2 413 817€ 2 070 327€ 1 726 836€ 1 726 836€ 1 726 836€ 1 726 836€ 1 726 836€ 1 726 836€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
11 897 € 11 897 € 11 897 € 11 897 € 11 897 € 11 897 € 11 897 € 11 897 € 11 897 € 11 897 € 11 897 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
11 897€ 11 897€ 11 897€ 11 897€ 11 897€ 11 897€ 11 897€ 11 897€ 11 897€ 11 897€ 11 897€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 155 773 € 3 189 386 € 3 052 516 € 2 923 319 € 2 790 806 € 2 660 295 € 2 553 175 € 2 396 320 € 2 260 422 € 2 001 365 € 1 512 774 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 155 773€ 3 189 386€ 3 052 516€ 2 923 319€ 2 790 806€ 2 660 295€ 2 553 175€ 2 396 320€ 2 260 422€ 2 001 365€ 1 512 774€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
835 727 € 966 387 € 136 870 € 129 197 € 132 513 € 130 511 € 107 120 € 156 883 € 135 898 € 259 057 € 488 591 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
22 748 610 € 26 851 111 € 22 721 111 € 21 550 856 € 24 077 666 € 27 557 882 € 23 805 628 € 20 639 592 € 22 912 638 € 24 427 255 € 26 086 555 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 923 201 € 6 031 442 € 8 341 508 € 8 704 160 € 8 711 902 € 8 744 994 € 8 481 764 € 8 213 575 € 7 947 961 € 7 609 040 € 7 144 092 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 339€ 26 047€ 54 262€ 81 472€ 46 559€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
5 757 054€ 5 837 850€ 8 037 850€ 8 381 341€ 8 381 341€ 8 381 341€ 8 037 850€ 7 694 359€ 7 350 869€ 7 007 378€ 6 663 887€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
63 178€ 73 800€ 83 025€ 88 482€ 93 076€ 94 738€ 91 479€ 86 196€ 79 850€ 72 525€ 65 473€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
14 635€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
102 969€ 119 792€ 220 633€ 219 702€ 237 485€ 267 576€ 326 388€ 378 758€ 435 770€ 482 578€ 414 732€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
189 618€ 481 618€ 773 618€ 1 065 618€ 1 357 618€ 1 219 002€ 1 439 002€ 1 659 002€ 1 879 002€ 2 267 402€ 2 503 103€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 349 639 € 10 659 022 € 5 263 445 € 3 288 411 € 5 526 507 € 8 977 159 € 6 292 211 € 3 946 693 € 6 035 933 € 6 558 562 € 8 436 853 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 144 094 € 10 025 566 € 5 000 837 € 3 030 882 € 5 135 445 € 5 904 714 € 4 614 101 € 2 325 598 € 5 491 844 € 5 842 374 € 8 225 730 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 033 279€ 3 776 983€ 3 828 803€ 2 221 627€ 4 199 378€ 4 212 899€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 322 331€ 73 021€ 2 334 651€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 110 815€ 6 248 583€ 1 172 034€ 809 255€ 936 067€ 1 691 815€ 1 291 770€ 2 252 577€ 3 157 193€ 5 842 374€ 8 225 730€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 566 991€ 1 261 627€ 1 389 221€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
110 173€ 97 956€ 111 833€ 108 827€ 115 988€ 101 284€ 85 536€ 91 995€ 92 670€ 91 923€ 88 461€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
68 603€ 63 355€ 72 690€ 69 672€ 73 616€ 66 830€ 55 876€ 55 551€ 61 501€ 60 503€ 57 826€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
13 946€ 461 069€ 52 663€ 51 933€ 140 998€ 244 292€ 245 260€ 40 997€ 310 830€ 98 549€ 13 225€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 823€ 11 076€ 25 422€ 27 097€ 60 460€ 93 048€ 29 811€ 43 331€ 79 088€ 465 213€ 51 611€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
149 642 € 123 497 € 148 785 € 136 258 € 198 729 € 156 271 € 184 277 € 109 696 € 128 802 € 137 172 € 131 492 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
143 942€ 118 297€ 143 585€ 131 358€ 121 480€ 116 330€ 112 402€ 108 196€ 112 286€ 137 172€ 131 492€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 700€ 5 200€ 5 200€ 4 900€ 77 249€ 39 941€ 71 875€ 1 500€ 16 516€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 136 510€ 9 555 532€ 8 193 755€ 8 356 409€ 8 282 910€ 8 460 456€ 7 408 374€ 6 710 626€ 6 920 940€ 7 855 079€ 7 871 015€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
271 019 € 369 831 € 648 990 € 770 851 € 892 712 € 1 015 015 € 1 163 997 € 1 353 879 € 1 368 879 € 1 877 343 € 2 191 691 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
171 867€ 270 849€ 527 129€ 648 990€ 770 851€ 892 712€ 865 958€ 1 014 940€ 1 163 922€ 1 582 593€ 1 877 343€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
99 152€ 98 982€ 121 861€ 121 861€ 121 861€ 122 303€ 298 039€ 338 939€ 204 957€ 294 750€ 314 348€