Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
28 874 636€ 28 486 647€ 25 530 939€ 25 384 803€ 28 217 098€ 26 818 063€ 28 981 549€ 33 684 944€ 38 666 194€ 51 361 523€ 51 084 366€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
49 892 333 € 49 453 004 € 45 858 728 € 42 868 169 € 42 757 163 € 37 857 533 € 42 711 221 € 43 239 038 € 56 306 954 € 51 340 381 € 51 059 439 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 526 782€ 5 061 621€ 5 291 776€ 4 848 627€ 8 011 000€ 6 100 411€ 7 980 895€ 12 368 847€ 13 229 406€ 11 868 342€ 6 125 945€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
18 140 794€ 17 769 019€ 14 650 713€ 15 301 299€ 15 219 688€ 16 032 337€ 16 897 606€ 15 952 698€ 20 690 966€ 21 439 166€ 24 512 829€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 207 060€ 5 656 007€ 5 588 449€ 5 234 877€ 4 986 410€ 4 685 315€ 4 103 048€ 5 363 399€ 4 745 822€ 5 501 778€ 3 672 290€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-51 780€ 36 506€ 8 406€ -16 510€ 8 659€ -2 627€ -59 104€ -49 855€ 56 021€ 60 685€ -68 504€
07
V.
Aktivácia
1 194 757€ 1 627 402€ 1 378 435€ 1 498 988€ 1 548 113€ 1 895 010€ 2 931 738€ 3 005 963€ 4 378 903€ 3 323 015€ 4 365 624€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 137 607€ 1 211 443€ 1 113 513€ 1 170 417€ 1 089 287€ 857 868€ 248 917€ 270 239€ 849€ 14 022€ 13 015€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 737 113€ 18 091 006€ 17 827 436€ 14 830 471€ 11 894 006€ 8 289 219€ 10 608 121€ 6 327 747€ 13 204 987€ 9 133 373€ 12 438 240€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
48 382 798 € 47 986 693 € 45 520 139 € 42 227 238 € 42 024 040 € 37 229 630 € 42 112 573 € 42 592 994 € 55 571 718 € 50 415 121 € 49 863 335 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 524 269€ 4 898 919€ 4 589 743€ 4 709 312€ 7 614 926€ 6 080 213€ 7 147 887€ 10 923 842€ 12 327 532€ 11 056 716€ 5 817 982€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
18 119 784€ 19 289 406€ 16 301 436€ 16 262 362€ 16 249 687€ 16 568 644€ 18 686 441€ 18 712 784€ 24 261 581€ 24 623 570€ 27 097 281€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-25 903€ 25 903€
14
D.
Služby
1 890 393€ 1 158 267€ 1 448 778€ 1 331 985€ 1 407 502€ 1 541 600€ 1 890 202€ 3 089 858€ 2 257 892€ 2 012 048€ 1 510 387€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 641 615 € 2 725 867 € 2 736 056 € 2 737 608 € 2 703 414 € 2 531 882 € 2 289 291 € 2 236 682 € 2 300 055 € 2 223 946 € 2 113 748 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 898 330€ 1 964 839€ 1 978 887€ 1 978 837€ 1 960 645€ 1 839 767€ 1 648 024€ 1 634 841€ 1 657 856€ 1 616 835€ 1 528 808€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
654 258€ 676 033€ 680 755€ 676 921€ 667 952€ 626 459€ 577 042€ 545 060€ 566 797€ 554 020€ 520 234€
19
E.4.
Sociálne náklady
89 027€ 84 995€ 76 414€ 81 850€ 74 817€ 65 656€ 64 225€ 56 781€ 75 402€ 53 091€ 64 706€
20
F.
Dane a poplatky
60 874€ 63 277€ 69 036€ 72 200€ 89 410€ 88 556€ 86 653€ 79 885€ 80 797€ 85 253€ 77 387€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
500 490€ 617 457€ 705 655€ 924 166€ 1 105 842€ 1 093 682€ 1 228 604€ 1 305 468€ 1 623 647€ 1 280 387€ 1 123 826€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
500 490€ 617 457€ 705 655€ 924 166€ 1 105 842€ 1 093 682€ 1 228 604€ 1 305 468€ 1 623 647€ 1 280 387€ 1 123 826€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 098 770€ 1 099 838€ 1 025 672€ 1 071 366€ 1 076 440€ 831 075€ 235 596€ 248 218€ 4 498€ 2 498€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
177 141€ -58 804€ 870 155€ 340 600€ -7 997€ 320 044€ 87 669€ -405 795€ -2 514€ 561 739€ -172 249€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18 395 365€ 18 166 563€ 17 773 608€ 14 777 639€ 11 784 816€ 8 173 934€ 10 460 230€ 6 402 052€ 12 722 728€ 8 566 964€ 12 292 475€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 509 535 € 1 466 311 € 338 589 € 640 931 € 733 123 € 627 903 € 598 648 € 646 044 € 735 236 € 925 260 € 1 196 104 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 509 070 € 4 778 060 € 4 577 822 € 4 563 622 € 4 501 755 € 4 519 989 € 4 129 653 € 3 914 568 € 4 254 113 € 4 500 652 € 4 182 534 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
111 188 € 47 328 € 74 385 € 83 853 € 61 289 € 162 222 € 2 747 354 € 55 804 € 21 758 € 21 142 € 24 926 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 680 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
111 185 € 46 340 € 74 123 € 83 342 € 61 214 € 162 085 € 67 192 € 55 775 € 21 581 € 20 569 € 24 724 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
66 847€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
111 185€ 46 340€ 74 123€ 83 342€ 61 214€ 162 085€ 345€ 55 775€ 21 581€ 20 569€ 24 724€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 988€ 262€ 511€ 75€ 137€ 162€ 29€ 177€ 573€ 202€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
506 895 € 243 331 € 217 411 € 560 993 € 626 179 € 624 221 € 3 207 356 € 597 172 € 582 147 € 612 805 € 610 583 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 580 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
493 705 € 214 358 € 182 505 € 532 414 € 595 886 € 578 908 € 615 734 € 557 313 € 558 321 € 582 459 € 553 364 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
49 469€ 66 065€ 66 934€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
493 705€ 214 358€ 182 505€ 532 414€ 546 417€ 512 843€ 548 800€ 557 313€ 558 321€ 582 459€ 553 364€
52
O.
Kurzové straty
143€ 1 222€ 1 323€ 1 368€ 1 138€ 1 069€ 1 460€ 1 144€ 1 004€ 1 150€ 1 077€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 047€ 27 751€ 33 583€ 27 211€ 29 155€ 44 244€ 10 162€ 38 715€ 22 822€ 29 196€ 56 142€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-395 707 € -196 003 € -143 026 € -477 140 € -564 890 € -461 999 € -460 002 € -541 368 € -560 389 € -591 663 € -585 657 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 113 828 € 1 270 308 € 195 563 € 163 791 € 168 233 € 165 904 € 138 646 € 104 676 € 174 847 € 333 597 € 610 447 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
278 101 € 303 921 € 58 693 € 34 594 € 35 720 € 35 393 € 31 526 € -52 207 € 38 949 € 74 540 € 121 856 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
294 924€ 404 761€ 57 763€ 52 376€ 65 811€ 94 205€ 83 896€ 4 805€ 85 757€ 6 694€ 154 645€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-16 823€ -100 840€ 930€ -17 782€ -30 091€ -58 812€ -52 370€ -57 012€ -46 808€ 67 846€ -32 789€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
835 727 € 966 387 € 136 870 € 129 197 € 132 513 € 130 511 € 107 120 € 156 883 € 135 898 € 259 057 € 488 591 €