Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
369 933 877€ 347 721 385€ 319 548 045€ 287 272 075€ 279 497 926€ 266 257 117€ 234 982 230€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
370 225 947 € 350 832 324 € 319 968 932 € 288 141 144 € 282 757 287 € 267 875 809 € 236 526 791 € 231 835 310 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
366 209 497€ 342 701 141€ 314 853 160€ 283 435 748€ 276 440 018€ 263 636 780€ 232 622 969€ 227 576 099€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 724 380€ 5 019 756€ 4 694 885€ 3 836 327€ 3 057 908€ 2 620 337€ 2 359 261€ 2 225 926€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
488€ 7 391€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
17 212€ 2 653 166€ 268 147€ 353 672€ 2 228 469€ 116 798€ 48 849€ 129 241€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
274 858€ 457 773€ 152 740€ 515 397€ 1 030 892€ 1 501 894€ 1 495 712€ 1 896 653€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
367 279 527 € 347 854 716 € 317 967 505 € 287 215 028 € 280 733 181 € 261 574 983 € 236 006 682 € 231 911 632 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
347 845 953€ 325 492 391€ 298 245 359€ 268 898 475€ 259 355 416€ 246 607 818€ 217 633 656€ 212 200 837€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 441 018€ 1 345 967€ 1 183 250€ 1 204 497€ 1 067 399€ 1 022 679€ 1 045 055€ 1 142 171€
13
C.
Opravné položky k zásobám
353 889€ 177 610€ 9 572€ -447 762€ 495 538€ -40€ 133€ 2 191€
14
D.
Služby
6 982 184€ 8 370 466€ 8 057 525€ 8 506 350€ 8 892 486€ 3 902 442€ 4 120 899€ 3 508 147€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 794 444 € 7 955 730 € 7 468 402 € 7 001 954 € 6 434 730 € 6 434 786 € 5 949 191 € 6 015 640 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 312 460€ 5 744 420€ 5 391 593€ 5 069 345€ 4 664 528€ 4 660 166€ 4 298 430€ 4 346 769€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 210 660€ 2 014 690€ 1 887 971€ 1 765 737€ 1 629 283€ 1 633 144€ 1 506 663€ 1 529 856€
19
E.4.
Sociálne náklady
271 324€ 196 620€ 188 838€ 166 872€ 140 919€ 141 476€ 144 098€ 139 015€
20
F.
Dane a poplatky
34 106€ 59 733€ 57 755€ 53 694€ 96 978€ 78 554€ 84 953€ 105 155€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
855 310€ 907 178€ 1 009 686€ 1 011 007€ 975 930€ 968 277€ 929 393€ 820 917€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
855 310€ 907 178€ 1 009 686€ 1 011 007€ 975 930€ 968 277€ 929 393€ 787 723€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 194€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 678 408€ 224 623€ 385 857€ 2 204 797€ 105 474€ 39 192€ 139 820€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
689 980€ 89 457€ 1 222 836€ 40 926€ 54 629€ 1 099 245€ 2 099 558€ 5 086 250€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
282 643€ 777 776€ 488 497€ 560 030€ 1 155 278€ 1 355 748€ 4 104 652€ 2 890 504€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 946 420 € 2 977 608 € 2 001 427 € 926 116 € 2 024 106 € 6 300 826 € 520 109 € -76 322 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 310 833 € 12 334 951 € 12 052 339 € 9 110 515 € 9 687 087 € 14 724 218 € 12 182 487 € 12 956 070 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
106 439 € 208 899 € 174 606 € 1 002 428 € 868 527 € 643 001 € 95 845 € 104 617 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
33 157 € 897 288 € 780 787 € 555 000 € 3 679 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33 157€ 897 288€ 780 787€ 555 000€ 3 679€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
106 379 € 208 265 € 141 442 € 105 120 € 87 707 € 87 990 € 95 529 € 97 481 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 795€ 33 813€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
103 584€ 174 452€ 141 442€ 105 120€ 87 707€ 87 990€ 95 529€ 97 481€
42
XII.
Kurzové zisky
60€ 634€ 7€ 20€ 33€ 11€ 316€ 3 457€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
135 035 € 259 547 € 254 631 € 124 276 € -2 608 € 6 062 € -16 940 € 10 682 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-660€ 10 700€ -10 125€ -3 320€ -26 555€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
119 653 € 238 603 € 201 330 € 73 216 € 23 € 1 988 € 2 498 € 3 152 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
238 603€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
119 653€ 201 330€ 73 216€ 23€ 1 988€ 2 498€ 3 152€
52
O.
Kurzové straty
142€ 1 642€ 2 500€ 142€ 358€ 991€ 446€ 579€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 240€ 19 302€ 51 461€ 40 218€ 7 136€ 6 403€ 6 671€ 6 951€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-28 596 € -50 648 € -80 025 € 878 152 € 871 135 € 636 939 € 112 785 € 93 935 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 917 824 € 2 926 960 € 1 921 402 € 1 804 268 € 2 895 241 € 6 937 765 € 632 894 € 17 613 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
770 641 € 703 172 € 418 256 € 226 614 € 626 882 € 1 595 021 € 187 995 € -33 892 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
597 307€ 552 927€ 346 489€ 6 528€ 1 222 064€ 1 514 295€ 170 705€ 42 637€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
173 334€ 150 245€ 71 767€ 220 086€ -595 182€ 80 726€ 17 290€ -76 529€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 147 183 € 2 223 788 € 1 503 146 € 1 577 654 € 2 268 359 € 5 342 744 € 444 899 € 51 505 €