Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 453 949 € 1 091 165 € 1 480 312 € 1 532 303 € 1 642 577 € 2 199 527 € 1 304 442 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
227 164 € 234 594 € 451 246 € 438 567 € 489 142 € 499 327 € 520 954 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
226 059 € 233 489 € 449 046 € 436 035 € 486 609 € 496 794 € 518 422 €
012
A.II.1
Pozemky
5 400€ 5 400€ 5 400€ 5 400€ 5 400€
013
A.II.2
Stavby
207 290€ 219 658€ 232 026€ 244 394€ 257 840€ 275 079€ 295 376€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 369€ 8 431€ 9 630€ 20 221€ 27 055€ 15 567€ 36 711€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
6 000€ 201 990€ 166 020€ 196 314€ 206 148€ 186 335€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 105 € 1 105 € 2 200 € 2 532 € 2 533 € 2 533 € 2 532 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 105€ 1 105€ 2 101€ 2 432€ 2 433€ 2 433€ 2 433€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
99€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
99€ 100€ 100€ 100€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 166 252 € 797 573 € 970 595 € 1 035 061 € 1 109 934 € 1 643 169 € 782 830 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
815 503 € 515 882 € 501 459 € 512 804 € 569 784 € 592 436 € 379 945 €
032
B.I.1
Materiál
17 677€ 10 463€ 3 454€ 60 900€ 32 314€ 25 832€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
241 991€ 281 342€ 252 775€ 161 027€ 292 567€ 329 638€ 9 222€
034
B.I.3
Výrobky
50 597€ 2 775€ 14 996€ 27 928€ 48 334€ 9 395€ 146 111€
035
B.I.4
Zvieratá
505 238€ 221 302€ 230 234€ 262 949€ 196 569€ 227 571€ 224 612€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
380 € 680 € 230 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
380€ 680€ 230€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
328 019 € 227 168 € 413 282 € 348 905 € 384 545 € 904 985 € 386 784 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
226 095€ 116 147€ 133 992€ 287 202€ 360 210€ 861 134€ 368 907€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
101 924€ 111 021€ 279 290€ 61 703€ 24 335€ 43 851€ 17 877€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
22 730 € 54 523 € 55 854 € 172 972 € 154 925 € 145 518 € 16 101 €
056
B.IV.1
Peniaze
319€ 633€ 247€ 2 222€ 3 504€ 1 278€ 2 589€
057
B.IV.2
Účty v bankách
22 411€ 53 890€ 55 607€ 170 750€ 151 421€ 144 240€ 13 512€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
60 533 € 58 998 € 58 471 € 58 675 € 43 501 € 57 031 € 658 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
60 533€ 58 998€ 58 471€ 58 675€ 43 501€ 57 031€ 658€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 453 949 € 1 091 165 € 1 480 312 € 1 532 303 € 1 642 577 € 2 199 527 € 1 304 442 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
398 106 € 78 502 € -74 499 € -246 522 € 239 € 332 854 € 339 185 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
682 260 € 682 260 € 682 260 € 682 260 € 682 260 € 682 260 € 682 260 €
069
A.I.1
Základné imanie
682 260€ 682 260€ 682 260€ 682 260€ 682 260€ 682 260€ 682 260€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
461 020 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
461 020€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
60 239 € 44 939 € 27 709 € 27 709 € 27 709 € 27 719 € 27 729 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
39 169€ 23 869€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
21 070€ 21 070€ 21 070€ 21 070€ 21 070€ 21 080€ 21 090€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-663 997 € -801 698 € -956 491 € -691 562 € -377 126 € -370 804 € -281 593 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-663 997€ -801 698€ -956 491€ -691 562€ -377 126€ -370 804€ -281 593€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-141 416 € 153 001 € 172 023 € -264 929 € -332 604 € -6 321 € -89 211 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 048 598 € 1 001 192 € 1 503 998 € 1 731 790 € 1 610 943 € 1 827 429 € 912 521 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
10 811 € 10 680 € 13 125 € 14 996 € 16 862 € 19 237 € 15 805 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
10 811€ 10 680€ 13 125€ 14 996€ 16 862€ 19 237€ 15 805€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
23 354 € 22 971 € 22 543 € 22 223 € 41 287 € 57 401 € 72 687 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
17 167€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
23 354€ 22 971€ 22 543€ 22 223€ 22 042€ 23 992€ 24 168€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 077€ 13 996€ 13 194€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
18 168€ 19 413€ 18 158€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
876 433 € 829 541 € 1 330 330 € 1 494 721 € 1 352 944 € 1 577 541 € 661 941 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
865 409€ 807 352€ 1 299 674€ 1 464 311€ 1 322 033€ 1 549 404€ 637 748€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 244€ 8 625€ 15 555€ 15 768€ 16 246€ 14 591€ 14 769€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 976€ 5 420€ 9 604€ 9 694€ 9 676€ 8 887€ 8 958€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
804€ 8 144€ 5 497€ 4 948€ 4 989€ 4 659€ 466€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
61 850€ 61 850€ 35 250€ 35 250€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
138 000 € 138 000 € 138 000 € 138 000 € 138 000 € 138 000 € 126 838 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
138 000€ 138 000€ 138 000€ 138 000€ 138 000€ 138 000€ 126 838€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
7 245 € 11 471 € 50 813 € 47 035 € 31 395 € 39 244 € 52 736 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
35 115€ 23 489€ 5 644€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 245€ 11 471€ 15 698€ 23 546€ 31 395€ 39 244€ 47 092€