Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
414 631€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
414 567€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
64 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 227 609 € 1 660 649 € 2 086 192 € 1 707 174 € 1 891 769 € 1 857 077 € 1 652 738 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 121 942€ 1 808 075€ 1 884 661€ 1 707 408€ 1 802 102€ 1 520 927€ 1 478 522€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
105 667€ -210 933€ 46 101€ -85 567€ -29 133€ 186 660€ 59 039€
07
II.3
Aktivácia
63 507€ 155 430€ 85 333€ 118 800€ 149 490€ 115 177€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 362 271 € 1 525 658 € 1 876 966 € 1 861 458 € 2 132 459 € 1 628 548 € 1 613 983 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
743 112€ 816 915€ 1 145 741€ 1 163 207€ 1 242 945€ 1 101 623€ 1 060 775€
10
B.2
Služby
619 159€ 708 743€ 731 225€ 698 251€ 889 514€ 526 925€ 553 208€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-134 662 € 135 055 € 209 226 € -154 284 € -240 690 € 228 529 € 38 755 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
135 972 € 223 356 € 317 330 € 316 114 € 339 275 € 322 323 € 332 732 €
13
C.1
Mzdové náklady
99 147€ 160 185€ 231 364€ 231 442€ 248 802€ 231 623€ 242 323€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
34 153€ 54 985€ 80 568€ 78 868€ 84 804€ 84 955€ 83 325€
16
C.4
Sociálne náklady
2 672€ 8 186€ 5 398€ 5 804€ 5 669€ 5 745€ 7 084€
17
D
Dane a poplatky
43 119€ 47 366€ 44 131€ 43 970€ 30 649€ 20 928€ 31 172€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 848€ 55 694€ 103 893€ 108 655€ 116 410€ 125 165€ 129 006€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
18 046€ 295 280€ 142 154€ 154 085€ 199 100€ 113 309€ 280 520€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 583€ 223 784€ 76 558€ 148 705€ 177 965€ 85 766€ 277 906€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
193 801€ 301 466€ 379 709€ 376 685€ 387 696€ 230 946€ 378 121€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 267€ 5 298€ 8 649€ 11 062€ 7 494€ 10 473€ 6 409€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-136 604 € 176 303 € 180 528 € -252 020 € -325 687 € 8 129 € -79 829 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
500€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 095€
38
X.
Výnosové úroky
5€ 12€ 6€ 6€
39
N
Nákladové úroky
2 561€ 3 237€ 3 757€ 2 783€ 3 003€ 5 530€ 6 501€
41
O
Kurzové straty
390€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 251€ 1 038€ 1 591€ 7 250€ 1 900€ 4 789€ 2 478€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 812 € -4 870 € -5 348 € -10 028 € -5 281 € -10 313 € -8 973 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-141 416 € 171 433 € 175 180 € -262 048 € -330 968 € -2 184 € -88 802 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
18 432 € 3 157 € 2 881 € 1 636 € 4 137 € 441 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
18 432€ 3 157€ 2 881€ 2 882€ 2 881€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 246€ 1 256€ 440€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-141 416 € 153 001 € 172 023 € -264 929 € -332 604 € -6 321 € -89 243 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
32€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
32 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
32 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-141 416 € 171 433 € 175 180 € -262 048 € -330 968 € -2 184 € -88 770 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-141 416 € 153 001 € 172 023 € -264 929 € -332 604 € -6 321 € -89 211 €