Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
59 639€ 36 372€ 55 108€ 62 733€ 62 847€ 80 443€ 74 570€ 84 517€ 81 897€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 241€ 188€ 48 759€ 62 733€ 49 012€ 70 216€ 94 881€ 67 056€ 66 269€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
56 398 € 36 184 € 6 349 € 0 € 13 835 € 10 227 € -20 311 € 17 461 € 15 628 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 337 411 € 2 351 945 € 2 138 982 € 2 197 516 € 2 358 453 € 1 918 552 € 1 794 239 € 1 792 632 € 1 826 722 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 337 411€ 2 351 945€ 2 138 982€ 2 197 516€ 2 358 453€ 1 918 552€ 1 794 239€ 1 792 632€ 1 826 722€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 200 325 € 2 210 350 € 1 777 020 € 1 853 484 € 1 800 582 € 1 451 491 € 1 548 500 € 1 552 034 € 1 565 646 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 116 360€ 2 111 288€ 1 705 470€ 1 765 048€ 1 758 865€ 1 354 265€ 1 427 117€ 1 420 889€ 1 387 098€
10
B.2
Služby
83 965€ 99 062€ 71 550€ 88 436€ 41 717€ 97 226€ 121 383€ 131 145€ 178 548€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
193 484 € 177 779 € 368 311 € 344 032 € 571 706 € 477 288 € 225 428 € 258 059 € 276 704 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
192 841 € 170 631 € 193 033 € 198 969 € 178 746 € 160 645 € 155 840 € 168 300 € 160 694 €
13
C.1
Mzdové náklady
142 710€ 126 968€ 137 356€ 142 255€ 128 295€ 116 773€ 108 418€ 115 577€ 111 165€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
48 067€ 42 207€ 44 788€ 44 599€ 38 874€ 33 765€ 37 278€ 40 282€ 37 979€
16
C.4
Sociálne náklady
2 064€ 1 456€ 10 889€ 12 115€ 11 577€ 10 107€ 10 144€ 12 441€ 11 550€
17
D
Dane a poplatky
36 757€ 35 415€ 14 474€ 12 558€ 13 034€ 24 483€ 14 906€ 11 204€ 12 634€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 429€ 34 022€ 60 105€ 68 314€ 72 228€ 73 191€ 76 491€ 74 301€ 77 076€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
49 255€ 500 500€ 130 633€ 7 044€ 2 300€ 31 399€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 275€ 339 261€ 26 753€ 60 651€ 1 992€ 12 309€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
43 783€ 216 000€ 241 400€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
53 716€ 17 300€ 64€ 64€ 63€ 123 171€ 115 577€ 79 967€ 51 549€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
81 985€ 70 619€ 59 582€ 59 824€ 63 605€ 68 925€ 70 766€ 62 215€ 82 268€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-54 832 € 45 631 € 14 428 € 30 630 € 35 200 € 34 115 € 21 010 € 22 006 € 14 671 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2€ 5€ 4€ 3€ 3€ 2€
39
N
Nákladové úroky
1 698€ 3 063€ 6 404€ 10 309€ 13 651€ 16 366€ 7 627€ 2 145€ 4 477€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
461€ 2 599€ 47€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 392€ 10 486€ 7 080€ 10 111€ 10 500€ 9 440€ 8 966€ 7 643€ 8 535€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-11 090 € -13 549 € -13 023 € -17 819 € -24 146 € -25 802 € -16 590 € -9 785 € -12 963 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-65 922 € 32 082 € 1 405 € 12 811 € 11 054 € 8 313 € 4 420 € 12 221 € 1 708 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 768 € 1 760 € 3 508 € 2 923 € 3 038 € 4 968 € 1 939 € 682 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 768€ 1 760€ 3 508€ 2 923€ 3 038€ 4 968€ 1 939€ 682€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-65 922 € 21 314 € -355 € 9 303 € 8 131 € 5 275 € -548 € 10 282 € 1 026 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
6 752€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
6 752 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
1 283 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
1 283€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
5 469 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-65 922 € 32 082 € 1 405 € 12 811 € 11 054 € 8 313 € 4 420 € 12 221 € 8 460 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-65 922 € 21 314 € -355 € 9 303 € 8 131 € 5 275 € -548 € 10 282 € 6 495 €