Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 397 050€ 2 388 317€ 2 194 090€ 2 260 249€ 2 421 300€ 1 998 995€ 1 868 809€ 1 877 149€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 500 021 € 2 906 117 € 2 194 154 € 2 390 946 € 2 428 407 € 2 124 466 € 1 984 386 € 1 957 116 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
59 639€ 36 372€ 55 108€ 62 733€ 62 847€ 80 443€ 74 570€ 84 517€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 337 411€ 2 351 945€ 2 138 982€ 2 197 516€ 2 358 453€ 1 918 552€ 1 794 239€ 1 792 632€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
49 255€ 500 500€ 130 633€ 7 044€ 2 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
53 716€ 17 300€ 64€ 64€ 63€ 123 171€ 115 577€ 79 967€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 554 853 € 2 860 486 € 2 179 726 € 2 360 316 € 2 393 207 € 2 090 351 € 1 963 376 € 1 935 110 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 241€ 188€ 48 759€ 62 733€ 49 012€ 70 216€ 94 881€ 67 056€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 116 360€ 2 111 288€ 1 705 470€ 1 765 048€ 1 758 865€ 1 354 265€ 1 427 117€ 1 420 889€
14
D.
Služby
83 965€ 99 062€ 71 550€ 88 436€ 41 717€ 97 226€ 121 383€ 131 145€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
192 841 € 170 631 € 193 033 € 198 969 € 178 746 € 160 645 € 155 840 € 168 300 €
16
E.1.
Mzdové náklady
142 710€ 126 968€ 137 356€ 142 255€ 128 295€ 116 773€ 108 418€ 115 577€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
48 067€ 42 207€ 44 788€ 44 599€ 38 874€ 33 765€ 37 278€ 40 282€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 064€ 1 456€ 10 889€ 12 115€ 11 577€ 10 107€ 10 144€ 12 441€
20
F.
Dane a poplatky
36 757€ 35 415€ 14 474€ 12 558€ 13 034€ 24 483€ 14 906€ 11 204€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 429€ 34 022€ 60 105€ 68 314€ 72 228€ 73 191€ 76 491€ 74 301€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
35 429€ 34 022€ 60 105€ 68 314€ 72 228€ 73 191€ 76 491€ 74 301€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 275€ 339 261€ 26 753€ 60 651€ 1 992€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
43 783€ 216 000€ 241 400€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
81 985€ 70 619€ 59 582€ 59 824€ 63 605€ 68 925€ 70 766€ 62 215€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-54 832 € 45 631 € 14 428 € 30 630 € 35 200 € 34 115 € 21 010 € 22 006 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
193 484 € 177 779 € 368 311 € 344 032 € 571 706 € 477 288 € 225 428 € 258 059 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
461 € 2 601 € 5 € 4 € 3 € 3 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 5 € 4 € 3 € 3 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 5€ 4€ 3€ 3€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
461€ 2 599€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 090 € 13 549 € 13 484 € 20 420 € 24 151 € 25 806 € 16 593 € 9 788 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 698 € 3 063 € 6 404 € 10 309 € 13 651 € 16 366 € 7 627 € 2 145 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 698€ 3 063€ 6 404€ 10 309€ 13 651€ 16 366€ 7 627€ 2 145€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 392€ 10 486€ 7 080€ 10 111€ 10 500€ 9 440€ 8 966€ 7 643€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-11 090 € -13 549 € -13 023 € -17 819 € -24 146 € -25 802 € -16 590 € -9 785 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-65 922 € 32 082 € 1 405 € 12 811 € 11 054 € 8 313 € 4 420 € 12 221 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 768 € 1 760 € 3 508 € 2 923 € 3 038 € 4 968 € 1 939 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 768€ 1 760€ 3 508€ 2 923€ 3 038€ 4 968€ 1 939€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-65 922 € 21 314 € -355 € 9 303 € 8 131 € 5 275 € -548 € 10 282 €