Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

c2i s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 440€ 14 560€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 000€ 5 300€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 440 € 2 560 € -5 300 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
23 339 829 € 16 970 253 € 21 947 100 € 15 907 063 € 9 266 842 € 4 769 607 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
22 031 465€ 17 253 405€ 22 279 556€ 16 069 805€ 8 505 820€ 4 549 417€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 207 343€ -283 152€ -332 456€ -162 742€ 761 022€ 220 190€
07
II.3
Aktivácia
101 021€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
18 052 538 € 11 854 094 € 14 300 735 € 9 680 511 € 5 375 845 € 3 422 436 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 983 472€ 8 877 483€ 10 040 753€ 6 244 018€ 3 840 880€ 2 106 020€
10
B.2
Služby
7 146 599€ 2 845 071€ 4 240 947€ 3 431 298€ 1 524 123€ 1 316 416€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 287 291 € 5 117 599 € 7 648 925 € 6 226 552 € 3 885 697 € 1 347 171 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
8 841 823 € 7 078 301 € 6 881 055 € 4 681 991 € 3 330 857 € 2 443 032 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 349 454€ 5 160 408€ 5 025 232€ 3 398 075€ 2 418 454€ 1 755 854€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 167 917€ 1 763 485€ 1 714 816€ 1 165 488€ 821 865€ 599 280€
16
C.4
Sociálne náklady
324 452€ 154 408€ 141 007€ 118 428€ 90 538€ 87 898€
17
D
Dane a poplatky
28 150€ 6 674€ 10 152€ 2 467€ 1 556€ 1 704€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
712 925€ 578 069€ 361 635€ 174 557€ 138 016€ 105 700€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
60 278€ 10 100€ 207 783€ 16 160€ 3 588€ 675 462€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
46 721€ 3 506€ 207 401€ 12 445€ 1 403€ 710 676€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
32 716€ 46 073€ 20 157€ 12 941€ 19 974€ 11 387€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
80 314€ 80 598€ 57 771€ 2 491 214€ 3 690 243€ 56 478€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
250 836€ 68 660€ 80 904€ 2 539 154€ 3 769 910€ 92 962€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-4 485 288 € -2 572 986 € 353 175 € 1 310 371 € 317 812 € -1 286 350 €
38
X.
Výnosové úroky
17€ 305€ 29€ 78€
39
N
Nákladové úroky
95 810€ 64 605€ 97 028€ 53 622€ 62 750€ 25 257€
40
XI.
Kurzové zisky
3 623€ 15 662€ 58 121€ 9 394€ 694€ 102€
41
O
Kurzové straty
40 981€ 30 538€ 31 253€ 15 793€ 3 657€ 3 207€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10 847€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 234€ 12 501€ 27 514€ 33 444€ 20 486€ 2 776€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-151 402 € -81 135 € -97 657 € -93 160 € -86 170 € -31 060 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-4 636 690 € -2 654 121 € 255 518 € 1 217 211 € 231 642 € -1 317 410 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
40 946 € 170 052 € 127 318 € -66 242 € 15 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 883€ 263 426€ 2 885€ 15€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
38 066€ 167 169€ -136 108€ -69 127€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 636 690 € -2 695 067 € 85 466 € 1 089 893 € 297 884 € -1 317 425 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-4 636 690 € -2 654 121 € 255 518 € 1 217 211 € 231 642 € -1 317 410 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 636 690 € -2 695 067 € 85 466 € 1 089 893 € 297 884 € -1 317 425 €