Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Johns Manville Slovakia, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s.

 • Názov Johns Manville Slovakia, a.s.
 • IČO 34126520
 • DIČ 2020393683
 • IČ DPH SK2020393683 podľa §4
 • Sídlo Strojárenská 1, 917 99 Trnava
 • Dátum vzniku 1. septembra 1995, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 121/T
 • Základné imanie Podľa ORSR: 53 570 736 € / splatené 53 570 736 €
  Podľa účtovnej závierky: 53 570 736 €
 • Historický názov Skloplast, a.s.
  (platné do 29. septembra 2003 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Peter Bínovský Člen predstavenstva Poštová 6905/10D, 917 01 Trnava 12. septembra 2016
Ing. Andrej Kalinay Člen predstavenstva Javorová 7404/66, 917 05 Trnava 19. apríla 2010
Carine Demez Člen predstavenstva B-4845 Sart-lez-Spa, Belgické kráľovstvo 31. októbra 2019
Ing. Peter Szepesi Podpredseda predstavenstva Súťažná 4, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 13. júna 2016
Stefan Mohr Predseda predstavenstva Schwabenstrasse 16a, 864 38 Kissing, Nemecká spolková republika 16. mája 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 18. marca 2002] V mene Spoločnosti voči tretím osobám konajú spoločne dvaja členovia Predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy spolu s napísaním priezviska, mena a titulu podpisujúcej osoby.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Rudolf Kašuba Dozorná rada Hospodárska 816/82, 919 51 Špačince 15. júna 2017
Roger Paul Twisselman Predseda dozornej rady 3414 East Euclid Avenue, 801 21 Centennial, Spojené štáty americké 27. júna 2007
Matthew Paul Carabetta Dozorná rada East 33rd Avenue 9201, 80238 Denver, Spojené štáty americké 19. decembra 2018
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba bezalkalického hlinito-borito-kremičitého E-skla 30.8.1995
výroba sklenených a minerálnych vlákien a výrobkov z nich 30.8.1995
strojné súčiastky z plastických hmôt 30.8.1995
výroba plastov a polymérov 30.8.1995
výroba strojov a zariadení pre sklársku výrobu 30.8.1995
vykonávanie verejnej cestnej nákladnej dopravy 30.8.1995
podnikanie v oblasti z nakladania s odpadmi 5.8.1996
pohostinská činnosť-závodné stravovanie 4.6.1998
vyplňovanie tlačív colnej deklarácie 3.7.2000
zabezpečovanie colného dlhu zárukou 3.7.2000
poradenstvo v oblasti colnej deklarácie 3.7.2000
kúpa toavru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 18.10.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 18.10.2000
výroba a predaj výrobkov zo skla 18.10.2000
spracúvanie údajov 29.9.2003
obchodné a podnikateľské poradenstvo 29.9.2003
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.08.1995 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a / zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č. 332 o privatizácii podniku Skloplast, š.p. so sídlom v Trnave, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky pod spis. č. KM - 294/1995 zo dňa 23.06.1995 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 750.
Stary spis: Sa 375
2. Zmena stanov schválená MVZ dňa 20.10.1995.
Stary spis: Sa 375
3. Zmena stanov (čl. II) schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 3.júna 1996.
Stary spis: Sa 375
4. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 16.03. 1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 99/98, Nz 99/98.
5. Valné zhromaždenie konané dňa 14.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 256/99, Nz 256/99 schválilo zmenu stanov.
6. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 14.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 256/99, Nz 256/99.
7. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 07.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 211/00, Nz 211/00.
8. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 14.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený not. zápisnicou č. N 256/99, Nz 256/99.
9. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 21.05.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 377/01, Nz 361/01.
10. Valné zhromaždenie konané dňa 21.02.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 102/02, Nz 97/02 schválilo zmenu stanov.
11. Valné zhromaždenie konané dňa 31.07.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 396/02, Nz 382/02, schválilo zmenu stanov spoločnosti, návrh na rozdelenie zisku, riadnu účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti za rok 2001.
12. Valné zhromaždenie konané dňa 30.10.2002, ktorého piebeh bol osvedčený notárskou zápisniocu N 560/02, Nz 540/02 schválilo zmenu stanov.
13. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 14.04.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 428/2003, Nz 27739/2003.
14. Na spoločnosť Skloplast, a.s., IČO: 34 126 520, dňom 26.06.2003 prechádzajú všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) spoločnosti: Johns Manville Slovakia, a.s., IČO: 36 247 511, so sídlom Trnava, Strojárenská 1. Spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s., bola zrušená bez likvidácie jej zlúčením v zmysle ustanovenia § 69 Obchodného zákonníka so spoločnosťou Skloplast, a.s., ktorá sa stáva jej právnym nástupcom.
Dňom 26.06.2003 bola z obchodného registra Okresného súdu Trnava v odd. Sa, vložka č. 10232, spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s., vymazaná.
15. Valné zhromaždenie konané dňa 28.08.2003 rozhodlo o zmene obchodného mena z: Skloplast, a.s., na: Johns Manville Slovakia, a.s.
História zmien a podania