Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Johns Manville Slovakia, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
155 418 416 € 160 072 876 € 164 000 081 € 156 903 101 € 162 529 505 € 169 324 934 € 170 048 515 € 171 478 459 € 154 700 314 € 149 246 812 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
99 580 041 € 100 882 080 € 106 227 384 € 112 588 915 € 121 513 813 € 129 968 848 € 126 401 414 € 134 034 914 € 116 795 612 € 119 576 279 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
293 560 € 247 283 € 80 302 € 125 972 € 156 325 € 315 735 € 477 562 € 621 897 € 616 417 € 575 453 €
005
A.I.2
Software
289 150€ 178 093€ 80 302€ 125 972€ 156 325€ 315 735€ 477 562€ 619 849€ 474 362€ 573 405€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 410€ 69 190€ 2 048€ 142 055€ 2 048€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
99 286 481 € 100 634 797 € 106 147 082 € 112 462 943 € 121 357 488 € 129 653 113 € 125 923 852 € 133 413 017 € 116 179 195 € 119 000 826 €
012
A.II.1
Pozemky
3 999 362€ 3 999 362€ 3 999 362€ 3 999 362€ 3 995 612€ 3 940 973€ 3 933 026€ 3 904 435€ 3 903 944€ 3 903 944€
013
A.II.2
Stavby
25 132 466€ 26 973 826€ 28 606 058€ 30 256 737€ 32 061 550€ 34 008 268€ 35 834 953€ 37 787 554€ 38 794 651€ 40 605 691€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 620 388€ 29 288 992€ 34 104 043€ 39 087 918€ 44 387 720€ 48 776 697€ 41 410 461€ 46 149 614€ 29 887 779€ 32 879 673€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
40 200 186€ 39 387 277€ 38 560 449€ 38 634 752€ 40 350 328€ 41 929 647€ 43 139 764€ 45 050 710€ 41 495 754€ 40 120 655€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 804 493€ 526 154€ 608 707€ 484 174€ 562 278€ 681 964€ 941 426€ 423 228€ 1 303 316€ 1 490 863€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 529 586€ 459 186€ 268 463€ 315 564€ 664 222€ 97 476€ 793 751€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
55 112 728 € 58 573 412 € 56 423 259 € 43 485 687 € 40 214 327 € 38 561 157 € 42 780 594 € 36 853 736 € 37 121 197 € 29 005 889 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
24 272 159 € 23 508 701 € 16 338 486 € 17 036 838 € 15 712 387 € 15 922 246 € 21 127 248 € 17 962 538 € 18 263 246 € 11 031 080 €
032
B.I.1
Materiál
6 531 068€ 6 998 349€ 6 096 706€ 6 023 817€ 6 215 557€ 5 263 981€ 4 817 264€ 4 790 701€ 4 961 467€ 4 765 358€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
411 801€ 285 290€ 275 827€ 268 131€ 303 848€ 302 419€ 253 796€ 244 880€ 210 304€
034
B.I.3
Výrobky
17 329 290€ 16 195 387€ 9 889 899€ 10 744 747€ 9 155 666€ 10 334 259€ 16 055 774€ 12 926 623€ 13 075 446€ 5 761 742€
036
B.I.5
Tovar
29 675€ 76 054€ 514€ 334€ 334€ 334€ 16 029€ 287 513€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
143€ 36 802€ 21 253€ 80€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 253 493 € 19 712 728 € 20 766 456 € 18 977 265 € 19 648 573 € 17 253 281 € 16 171 720 € 15 042 088 € 14 509 203 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
15 265 235€ 17 830 838€ 17 920 770€ 17 212 016€ 17 756 397€ 15 379 449€ 14 118 282€ 12 706 691€ 11 573 803€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 988 258€ 1 881 089€ 2 839 388€ 1 746 019€ 1 884 906€ 1 868 562€ 2 048 821€ 2 333 523€ 2 924 789€ 1 819 935€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
801€ 6 298€ 19 230€ 7 270€ 5 270€ 4 617€ 1 874€ 10 611€ 53 459€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
12 587 076 € 15 351 983 € 19 318 317 € 7 471 584 € 4 853 367 € 5 385 630 € 5 481 626 € 3 849 110 € 4 348 748 € 2 668 372 €
056
B.IV.1
Peniaze
24€ 50€ 101€ 73€ 71€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 940 697€ 14 956 839€ 19 095 963€ 6 711 996€ 4 057 787€ 4 826 137€ 5 318 044€ 3 506 335€ 3 918 017€ 2 658 225€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
646 379€ 395 144€ 222 354€ 759 588€ 795 580€ 117 838€ 163 532€ 342 674€ 430 658€ 10 076€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
441 631€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
725 647 € 617 384 € 1 349 438 € 828 499 € 801 365 € 794 929 € 866 507 € 589 809 € 783 505 € 664 644 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
320 470€ 252 879€ 670 266€ 298 891€ 332 380€ 321 151€ 365 843€ 254 034€ 275 459€ 264 098€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
405 177€ 364 505€ 679 172€ 529 608€ 468 985€ 473 778€ 500 664€ 335 775€ 508 046€ 400 546€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
155 418 416 € 160 072 876 € 164 000 081 € 156 903 101 € 162 529 505 € 169 324 934 € 170 048 515 € 171 478 459 € 154 700 314 € 149 246 812 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
128 698 513 € 132 359 839 € 133 437 931 € 113 800 713 € 87 877 434 € 67 174 360 € 58 856 740 € 57 879 063 € 58 808 445 € 42 803 387 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
53 570 736 € 53 570 736 € 53 570 736 € 53 570 736 € 53 570 736 € 53 570 736 € 53 452 898 € 53 452 898 € 53 452 898 € 53 452 898 €
069
A.I.1
Základné imanie
53 570 736€ 53 570 736€ 53 570 736€ 53 570 736€ 53 570 736€ 53 570 736€ 53 570 736€ 53 570 736€ 53 570 736€ 53 570 736€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-117 838€ -117 838€ -117 838€ -117 838€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
11 604 295 € 11 604 295 € 11 604 295 € 11 604 295 € 11 604 295 € 11 604 295 € 11 604 295 € 11 604 295 € 11 604 295 € 11 604 295 €
074
A.II.1
Emisné ážio
7 104 096€ 7 104 096€ 7 104 096€ 7 104 096€ 7 104 096€ 7 104 096€ 7 104 096€ 7 104 096€ 7 104 096€ 7 104 096€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 500 199€ 4 500 199€ 4 500 199€ 4 500 199€ 4 500 199€ 4 500 199€ 4 500 199€ 4 500 199€ 4 500 199€ 4 500 199€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 737 272 € 10 737 272 € 10 737 272 € 10 737 272 € 10 737 272 € 10 737 272 € 10 737 272 € 10 737 272 € 10 737 272 € 10 737 272 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 737 272€ 10 737 272€ 10 737 272€ 10 737 272€ 10 737 272€ 10 737 272€ 10 737 272€ 10 737 272€ 10 737 272€ 10 737 272€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
41 347 873 € 37 888 847 € 37 888 410 € 11 965 132 € -8 737 944 € -16 937 725 € -17 915 402 € -16 986 020 € -32 991 078 € -34 738 146 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
250 803 521€ 247 344 495€ 247 344 058€ 221 420 780€ 200 717 704€ 192 517 922€ 191 540 245€ 191 540 245€ 175 535 187€ 173 788 119€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-209 455 648€ -209 455 648€ -209 455 648€ -209 455 648€ -209 455 648€ -209 455 647€ -209 455 647€ -208 526 265€ -208 526 265€ -208 526 265€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
11 438 337 € 18 558 689 € 19 637 218 € 25 923 278 € 20 703 075 € 8 199 782 € 977 677 € -929 382 € 16 005 058 € 1 747 068 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
27 416 967 € 28 388 994 € 30 562 150 € 42 901 665 € 74 378 847 € 101 905 071 € 111 276 342 € 113 535 232 € 95 828 449 € 106 367 989 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 871 779 € 3 259 086 € 3 433 481 € 2 115 659 € 2 621 873 € 2 882 019 € 2 643 886 € 1 759 484 € 2 361 423 € 2 960 834 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 657 585€ 1 377 102€ 843 608€ 749 629€ 674 468€ 381 542€ 356 635€ 325 409€ 335 967€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
425 693€ 425 693€ 425 693€ 425 693€ 425 693€ 425 693€ 169 661€ 169 661€ 169 661€ 169 661€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
788 501€ 1 456 291€ 2 164 180€ 940 337€ 1 521 712€ 2 074 784€ 2 117 590€ 1 264 414€ 1 855 795€ 2 791 173€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 880 867 € 7 211 315 € 6 893 200 € 18 006 092 € 51 667 324 € 83 399 754 € 91 993 278 € 94 638 988 € 78 797 389 € 89 757 426 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
11 500 000€ 45 820 825€ 88 433 187€ 94 532 482€ 78 703 871€ 89 711 266€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
80 892 967€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
113 864€ 61 352€ 8 230€ 11 045€ 6 485€ 63 494€ 108 215€ 106 506€ 93 518€ 46 160€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
6 767 003€ 7 149 963€ 6 884 970€ 6 495 047€ 5 840 014€ 2 443 293€ 3 451 876€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
17 664 321 € 17 918 593 € 20 235 469 € 22 779 914 € 20 089 650 € 15 623 298 € 16 639 178 € 17 136 760 € 14 669 637 € 13 649 729 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
15 484 570€ 15 784 715€ 18 147 864€ 16 325 692€ 16 502 030€ 13 964 138€ 12 896 792€ 13 901 255€ 11 850 624€ 10 916 453€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 077 425€ 1 592 021€ 1 242 582€ 1 290 938€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16€ 21€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 118 774€ 1 110 811€ 1 063 781€ 1 009 579€ 896 854€ 884 293€ 910 301€ 908 774€ 878 681€ 815 379€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
812 347€ 780 611€ 777 257€ 721 793€ 619 151€ 583 559€ 564 922€ 561 248€ 542 137€ 484 588€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
226 794€ 228 586€ 218 415€ 4 703 347€ 2 052 374€ 170 464€ 157 502€ 145 265€ 137 521€ 118 424€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
21 820€ 13 849€ 28 152€ 19 503€ 19 241€ 20 844€ 32 236€ 28 197€ 18 092€ 23 947€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
-697 064 € -675 957 € 200 723 € 273 224 € 245 503 € -84 567 € 64 164 € 63 420 € 75 436 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
11 002€ 5 083€ 45 342€ 58 617€ 64 164€ 63 420€ 75 436€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
-697 064€ -675 957€ 189 721€ 268 141€ 200 161€ -143 184€