Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Johns Manville Slovakia, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
22 367€ 355 307€ 8 629€ 232 757€ 282€ 6 712€ 1 040 037€ 214 127€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29 675€ 300 561€ 23 848€ 181 351€ 1 331€ 13 372€ 731 504€ 215 599€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-7 308 € 54 746 € -15 219 € 51 406 € -1 049 € -6 660 € 308 533 € -1 472 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
133 320 615 € 143 329 815 € 142 249 807 € 146 706 125 € 137 697 681 € 112 190 022 € 111 777 784 € 94 466 405 € 114 103 773 € 99 039 165 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
129 531 977€ 135 014 411€ 141 886 571€ 143 824 330€ 138 032 494€ 116 947 894€ 107 868 377€ 94 008 332€ 105 965 520€ 103 178 338€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 280 679€ 6 652 514€ -793 388€ 1 664 688€ -1 130 160€ -5 581 989€ 3 223 513€ -49 360€ 7 407 513€ -4 754 913€
07
II.3
Aktivácia
1 507 959€ 1 662 890€ 1 156 624€ 1 217 107€ 795 347€ 824 117€ 685 894€ 507 433€ 730 740€ 615 740€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
86 600 172 € 87 283 934 € 85 703 546 € 82 699 783 € 82 215 652 € 74 474 026 € 76 725 426 € 67 685 443 € 70 080 843 € 63 826 468 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
63 832 986€ 66 542 645€ 65 526 881€ 62 886 210€ 63 243 989€ 54 373 189€ 59 925 615€ 51 866 451€ 55 057 004€ 49 926 889€
10
B.2
Služby
22 790 336€ 20 772 145€ 20 122 659€ 19 813 573€ 18 971 663€ 20 100 837€ 16 799 811€ 15 818 992€ 15 023 839€ 13 899 579€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
46 713 135 € 56 100 627 € 56 531 042 € 64 057 748 € 55 480 980 € 37 715 996 € 35 052 358 € 26 774 302 € 44 331 463 € 35 211 225 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
26 779 048 € 25 364 700 € 23 267 476 € 21 984 495 € 19 282 681 € 20 209 489 € 19 783 797 € 19 035 263 € 19 284 206 € 17 904 163 €
13
C.1
Mzdové náklady
19 148 536€ 18 151 185€ 16 671 462€ 15 958 097€ 14 063 640€ 13 999 587€ 14 325 877€ 14 002 990€ 14 108 235€ 13 091 117€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 594€ 1 594€ 1 594€ 1 594€ 1 594€ 1 594€ 1 594€ 1 594€ 1 593€ 1 593€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 752 806€ 6 422 051€ 5 908 402€ 5 415 379€ 4 760 227€ 4 778 722€ 4 873 419€ 4 603 696€ 4 622 330€ 4 423 193€
16
C.4
Sociálne náklady
876 112€ 789 870€ 686 018€ 609 425€ 457 220€ 1 429 586€ 582 907€ 426 983€ 552 048€ 388 260€
17
D
Dane a poplatky
427 742€ 433 852€ 402 317€ 397 283€ 395 006€ 394 114€ 374 463€ 374 283€ 336 161€ 334 946€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 104 216€ 7 985 934€ 8 196 154€ 8 524 765€ 8 622 075€ 7 553 811€ 8 169 561€ 6 080 652€ 6 060 873€ 12 210 707€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
62 026€ 38 342€ 404 975€ 66 390€ 50 505€ 87 487€ 599 801€ 1 553 772€ 91 285€ 140 337€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 062€ 6 310€ 71 924€ 26 680€ 5 838€ 34 879€ 409 241€ 841 740€ 35 811€ 81 110€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 006€ 7 050€ 39 721€ 41 103€ 124 141€ -39 950€ 36 426€ 547€ -97 740€ 253 983€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 569 671€ 4 540 094€ 4 156 978€ 3 496 093€ 2 388 513€ 2 312 678€ 4 444 055€ 3 532 726€ 14 624 882€ 8 884 118€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 271 287€ 3 052 363€ 3 839 871€ 2 632 207€ 1 434 183€ 1 617 383€ 3 549 009€ 2 544 516€ 13 560 590€ 7 355 839€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
14 752 471 € 23 828 854 € 25 275 532 € 34 013 698 € 28 056 074 € 10 346 435 € 7 773 717 € 2 983 799 € 19 867 729 € 6 094 932 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
643 500€ 93 833€ 177 700€ 1 155 540€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
460 022€ 77 694€ 226 437€ 1 015 314€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
1 288€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
115 541€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
23 137€
38
X.
Výnosové úroky
246€ 472€ 672€ 435€ 370€ 1 273€ 16 519€ 7 360€
39
N
Nákladové úroky
2 297€ 3 823€ 103 029€ 1 036 569€ 2 229 293€ 3 163 158€ 3 302 962€ 3 808 926€ 3 802 105€ 4 520 171€
40
XI.
Kurzové zisky
15 644€ 39 118€ 44 413€ 41 632€ 49 946€ 23 777€ 76 648€ 45 147€ 231 239€
41
O
Kurzové straty
11 582€ 25 818€ 156 827€ 18 014€ 6 930€ 24 044€ 37 615€ 31 495€ 57 095€ 162 657€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 223€ 17 627€ 18 592€ 18 572€ 12 436€ 15 452€ 27 664€ 21 550€ 62 039€ 45 149€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-32 102 € -31 624 € -55 606 € -1 051 407 € -2 074 675 € -3 152 273 € -3 344 094 € -3 832 787 € -3 859 573 € -4 347 864 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
14 720 369 € 23 797 230 € 25 219 926 € 32 962 291 € 25 981 399 € 7 194 162 € 4 429 623 € -848 988 € 16 008 156 € 1 747 068 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 282 032 € 5 238 541 € 5 582 708 € 7 039 013 € 5 278 324 € -1 005 620 € 3 451 946 € 80 394 € 3 098 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 664 992€ 4 973 548€ 5 192 785€ 6 383 980€ 1 881 603€ 2 963€ 70€ 80 394€ 3 098€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-382 960€ 264 993€ 389 923€ 655 033€ 3 396 721€ -1 008 583€ 3 451 876€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 438 337 € 18 558 689 € 19 637 218 € 25 923 278 € 20 703 075 € 8 199 782 € 977 677 € -929 382 € 16 005 058 € 1 747 068 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
14 720 369 € 23 797 230 € 25 219 926 € 32 962 291 € 25 981 399 € 7 194 162 € 4 429 623 € -848 988 € 16 008 156 € 1 747 068 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 438 337 € 18 558 689 € 19 637 218 € 25 923 278 € 20 703 075 € 8 199 782 € 977 677 € -929 382 € 16 005 058 € 1 747 068 €